EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:191:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 191, 07 juli 1998


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 191
41e jaargang
7 juli 1998
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudBesluiten aangenomen krachtens titel VI van het Verdrag betreffende de Europese Unie
*Gemeenschappelijk optreden van 29 juni 1998, door de Raad aangenomen op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, inzake goede praktijken bij wederzijdse rechtshulp in strafzaken 1
*Gemeenschappelijk optreden van 29 juni 1998, door de Raad aangenomen op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, tot oprichting van een Europees justitieel netwerk 4
*Gemeenschappelijk optreden van 29 juni 1998, door de Raad aangenomen op basis van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, tot vaststelling van een mechanisme voor collectieve evaluatie van de inwerkingtreding, de toepassing en de daadwerkelijke uitvoering van het acquis van de Europese Unie op het gebied van Justitie en Binnenlandse Zaken in de kandidaat-lidstaten 8
I Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 1434/98 van de Raad van 29 juni 1998 tot vaststelling van de voorwaarden waarop haring mag worden aangevoerd voor andere industriële doeleinden dan rechtstreekse menselijke consumptie 10
*Verordening (EG) nr. 1435/98 van de Raad van 29 juni 1998 houdende een verbod op de invoer van gewone tonijn of blauwvintonijn (thunnus thynnus) van oorsprong uit Belize, Honduras en Panama 13
*Verordening (EG) nr. 1436/98 van de Commissie van 3 juli 1998 tot toelating van bepaalde toevoegingsmiddelen in diervoeding (1) 15
Verordening (EG) nr. 1437/98 van de Commissie van 6 juli 1998 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 35
Verordening (EG) nr. 1438/98 van de Commissie van 6 juli 1998 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de op grond van Verordening (EG) nr. 1142/98 ingediende aanvragen voor invoerrechten in de rundvleessector 37
Verordening (EG) nr. 1439/98 van de Commissie van 6 juli 1998 tot bepaling van de mate waarin de in juni 1998 ingediende aanvragen om een invoerrecht voor jonge mannelijke mestrunderen ingewilligd kunnen worden 38
*Verordening (EG) nr. 1440/98 van de Commissie van 3 juli 1998 betreffende het beëindigen van de visserij op blauwe wijting door vissersvaartuigen die de vlag voeren van een lidstaat 39
*Verordening (EG) nr. 1441/98 van de Commissie van 3 juli 1998 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1234/98 betreffende het beëindigen van de visserij op blauwe wijting door vissersvaartuigen die de vlag voeren van een lidstaat, met uitzondering van Spanje en Portugal 40
*Verordening (EG) nr. 1442/98 van de Commissie van 6 juli 1998 inzake het maximumbedrag van de overeenkomstig Verordening (EG) nr. 723/97 van de Raad aan de betrokken lidstaten te betalen financiële bijdrage van de Gemeenschap 41
*Verordening (EG) nr. 1443/98 van de Commissie van 6 juli 1998 tot vaststelling van de balans voor de voorziening van de Canarische Eilanden met producten van de rijstsector 43
*Verordening (EG) nr. 1444/98 van de Commissie van 6 juli 1998 tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor rundvlees te koop aangeboden in het kader van de in Verordening (EG) nr. 1270/98 bedoelde openbare inschrijving 45
*Verordening (EG) nr. 1445/98 van de Commissie van 6 juli 1998 betreffende de opening van een openbare inschrijving voor de vaststelling van de verlaging van het recht bij invoer van maïs, van herkomst uit derde landen, in Spanje 47
Verordening (EG) nr. 1446/98 van de Commissie van 6 juli 1998 betreffende de afgifte van uitvoercertificaten van het A2-stelsel in de sector groenten en fruit 48
*Richtlijn 98/47/EG van de Commissie van 25 juni 1998 houdende opneming van een werkzame stof (azoxystrobin) in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG van de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (1) 50

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
98/430/EC
*Financieel reglement van 16 juni 1998 van toepassing op de samenwerking inzake ontwikkelingsfinanciering in het kader van de Vierde ACS-EEG-Overeenkomst 53
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top