Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:190:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 190, 04 juli 1998


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 190
41e jaargang
4 juli 1998
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudBesluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie
*Gemeenschappelijk standpunt van 3 juli 1998, door de Raad vastgesteld op grond van artikel J.2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, inzake beperkende maatregelen tegen de União Nacional para a Independência Total de Angola (Unita) 1
*Gemeenschappelijk standpunt van 29 juni 1998, door de Raad bepaald op grond van artikel J.2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, inzake de instelling van een verbod op vluchten van Joegoslavische luchtvaartmaatschappijen tussen de Federale Republiek Joegoslavië (FRJ) en de Europese Gemeenschap 3
I Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 1419/98 van de Raad van 22 juni 1998 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1554/95 tot vaststelling van de algemene voorschriften van de steunregeling voor katoen 4
*Verordening (EG) nr. 1420/98 van de Raad van 26 juni 1998 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 619/71 houdende vaststelling van de algemene voorschriften voor het verlenen van steun voor vlas en hennep 7
*Verordening (EG) nr. 1421/98 van de Raad van 29 juni 1998 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2505/96 betreffende de opening en wijze van beheer van autonome communautaire tariefcontingenten voor bepaalde landbouw- en industrieproducten 9
Verordening (EG) nr. 1422/98 van de Commissie van 3 juli 1998 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 11
*Verordening (EG) nr. 1423/98 van de Commissie van 2 juli 1998 betreffende het beëindigen van de visserij op industrievis door vissersvaartuigen die de vlag voeren van Zweden 13
*Verordening (EG) nr. 1424/98 van de Commissie van 3 juli 1998 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 689/92 tot vaststelling van de procedures en voorwaarden voor de overneming van granen door de interventiebureaus 14
*Verordening (EG) nr. 1425/98 van de Commissie van 3 juli 1998 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 805/97 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de compenserende maatregelen bij aanzienlijke revaluaties 16
*Verordening (EG) nr. 1426/98 van de Commissie van 3 juli 1998 tot vaststelling van de maximumbedragen van de compenserende steun in verband met de aanzienlijke revaluaties van het pond sterling op 3 mei 1998 17
*Verordening (EG) nr. 1427/98 van de Commissie van 3 juli 1998 houdende vierde wijziging van Verordening (EG) nr. 370/98 tot vaststelling van buitengewone maatregelen ter ondersteuning van de markt in de sector varkensvlees in Duitsland 18
*Verordening (EG) nr. 1428/98 van de Commissie van 3 juli 1998 tot aanpassing, voor het verkoopseizoen 1998/1999, van de aanpassingssteun en de aanvullende steun die in de sector suiker aan de raffinage-industrie worden toegekend 19
*Verordening (EG) nr. 1429/98 van de Commissie van 3 juli 1998 tot uitstel van de uiterste datum voor het inzaaien van sommige akkerbouwgewassen in bepaalde gebieden voor het verkoopseizoen 1998/1999 20
*Verordening (EG) nr. 1430/98 van de Commissie van 3 juli 1998 houdende intrekking van Verordening (EG) nr. 413/97 tot vaststelling van buitengewone maatregelen ter ondersteuning van de markt in de sector varkensvlees in Nederland 22
Verordening (EG) nr. 1431/98 van de Commissie van 3 juli 1998 tot vaststelling van de specifieke landbouwomrekeningskoers voor de vergoeding van de opslagkosten in de suikersector voor de maand juni 1998 23
*Verordening (EG) nr. 1432/98 van de Commissie van 3 juli 1998 tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor rundvlees te koop aangeboden in het kader van de in Verordening (EG) nr. 1268/98 bedoelde openbare inschrijving 25
*Verordening (EG) nr. 1433/98 van de Commissie van 3 juli 1998 betreffende de verkoop bij openbare inschrijving van rundvlees uit de voorraden van bepaalde interventiebureaus 28

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
98/416/EC
*Besluit van de Raad van 16 juni 1998 betreffende de toetreding van de Europese Gemeenschap tot de Algemene Visserijcommissie voor de Middellandse Zee 34
98/417/EC
*Besluit nr. 1 van de Samenwerkingsraad Europese Gemeenschap-Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië van 20 maart 1998 betreffende het reglement van orde van de Samenwerkingsraad die is ingesteld bij de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië 48
Commissie
98/418/EC
*Beschikking van de Commissie van 30 juni 1998 houdende intrekking van Beschikking 98/84/EG betreffende beschermende maatregelen ten aanzien van visserijproducten van oorsprong of van herkomst uit Oeganda, Kenia, Tanzania en Mozambique, en tot wijziging van de gezondheidscertificering voor visserijproducten van oorsprong of van herkomst uit Oeganda, Kenia en Mozambique (kennisgeving geschied onder nummer C(1998) 1848) (1) 53
98/419/EC
*Beschikking van de Commissie van 30 juni 1998 houdende wijziging van Beschikking 97/296/EG tot vaststelling van de lijst van derde landen waaruit invoer van visserijproducten voor menselijke consumptie is toegestaan (kennisgeving geschied onder nummer C(1998) 1849) (1) 55
98/420/EC
*Beschikking van de Commissie van 30 juni 1998 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van visserij- en aquacultuurproducten van oorsprong uit Nigeria (kennisgeving geschied onder nummer C(1998) 1851) (1) 59
98/421/EC
*Beschikking van de Commissie van 30 juni 1998 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van visserij- en aquacultuurproducten van oorsprong uit Ghana (kennisgeving geschied onder nummer C(1998) 1854) (1) 66
98/422/EC
*Beschikking van de Commissie van 30 juni 1998 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van visserij- en aquacultuurproducten van oorsprong uit Tanzania (kennisgeving geschied onder nummer C(1998) 1855) (1) 71
98/423/EC
*Beschikking van de Commissie van 30 juni 1998 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van visserij- en aquacultuurproducten van oorsprong van de Falklandeilanden (kennisgeving geschied onder nummer C(1998) 1850) (1) 76
98/424/EC
*Beschikking van de Commissie van 30 juni 1998 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van visserij- en aquacultuurproducten van oorsprong van de Maldiven (kennisgeving geschied onder nummer C(1998) 1857) (1) 81

Rectificaties
Rectificatie van Richtlijn 98/6/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 1998 betreffende de bescherming van de consument inzake de prijsaanduiding van aan de consument aangeboden producten (PB L 80 van 18.3.1998) 86
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top