Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:188:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 188, 02 juli 1998


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 188
41e jaargang
2 juli 1998
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 1401/98 van de Raad van 22 juni 1998 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1808/95 betreffende de opening en de wijze van beheer van in de GATT geconsolideerde communautaire tariefcontingenten en van bepaalde andere communautaire tariefcontingenten voor bepaalde landbouw‐, industrie‐ en visserijproducten en de vaststelling van modaliteiten voor de wijziging of aanpassing van die contingenten, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 764/96 1
Verordening (EG) nr. 1402/98 van de Commissie van 1 juli 1998 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 18
Verordening (EG) nr. 1403/98 van de Commissie van 1 juli 1998 tot vaststelling, voor de sector suiker, van de representatieve prijzen en de bedragen van de aanvullende invoerrechten voor melasse 20
Verordening (EG) nr. 1404/98 van de Commissie van 1 juli 1998 tot wijziging van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm 22
Verordening (EG) nr. 1405/98 van de Commissie van 1 juli 1998 tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer van witte suiker voor de 45e deelinschrijving in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1408/97 24
*Verordening (EG) nr. 1406/98 van de Commissie van 1 juli 1998 houdende intrekking van het bepaalde in artikel 1 van Verordening (EG) nr. 703/98 van de Raad tot schorsing van bepaalde concessies verleend bij Verordening (EG) nr. 3066/95 houdende vaststelling, in verband met de in het kader van de multilaterale handelsbesprekingen van de Uruguay‐ronde gesloten Overeenkomst inzake de landbouw, van bepaalde concessies in de vorm van communautaire tariefcontingenten voor bepaalde landbouwproducten en van een autonome overgangsregeling tot aanpassing van bepaalde in de Europa‐Overeenkomsten opgenomen landbouwconcessies 25
*Verordening (EG) nr. 1407/98 van de Commissie van 1 juli 1998 houdende twaalfde wijziging van Verordening (EG) nr. 913/97 tot vaststelling van buitengewone maatregelen ter ondersteuning van de markt in de sector varkensvlees in Spanje 26
Verordening (EG) nr. 1408/98 van de Commissie van 1 juli 1998 tot vaststelling van de maximumrestituties voor de uitvoer van olijfolie voor de vijftiende deelinschrijving in het kader van de bij Verordening (EG) nr. 1978/97 geopende permanente openbare inschrijving 28
*Verordening (EG) nr. 1409/98 van de Commissie van 1 juli 1998 tot vaststelling van de jaarlijkse intrestpercentages van toepassing in geval van het ontstaan van een douaneschuld voor veredelingsproducten of onveredelde goederen (regeling actieve veredeling en tijdelijke invoer) tijdens het tweede semester van 1998 30
Verordening (EG) nr. 1410/98 van de Commissie van 1 juli 1998 tot wijziging van de representatieve prijzen en de aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten uit de sector suiker 31
Verordening (EG) nr. 1411/98 van de Commissie van 1 juli 1998 houdende rectificatie van Verordening (EG) nr. 1381/98 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector rijst 33
*Richtlijn 98/41/EG van de Raad van 18 juni 1998 inzake de registratie van de opvarenden van passagiersschepen die vanuit of naar havens in de lidstaten van de Gemeenschap varen 35

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
98/411/EC
*Beschikking van de Commissie van 26 juni 1998 tot wijziging van Beschikking 98/339/EG houdende vaststelling van beschermende maatregelen in verband met klassieke varkenspest in Spanje (kennisgeving geschied onder nummer C(1998) 1778) (1) 40
98/412/EC
*Beschikking van de Commissie van 26 juni 1998 tot intrekking van Beschikking 97/216/EG tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met klassieke varkenspest in Nederland (kennisgeving geschied onder nummer C(1998) 1780) (1) 43
98/413/EC
*Beschikking van de Commissie van 26 juni 1998 tot wijziging van Beschikking 98/104/EG betreffende beschermende maatregelen in verband met klassieke varkenspest in Duitsland (kennisgeving geschied onder nummer C(1998) 1808) (1) 44
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top