Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:187:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 187, 01 juli 1998


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 187
41e jaargang
1 juli 1998
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudBesluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie
*Gemeenschappelijk standpunt van 29 juni 1998, door de Raad vastgesteld op grond van artikel J.2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie inzake Sierra Leone 1
*Besluit van de Raad van 29 juni 1998 tot verlenging van de toepassing van Gemeenschappelijk Optreden 97/875/GBVB betreffende steun aan het democratische overgangsproces in de Democratische Republiek Congo 3
I Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 1378/98 van de Commissie van 30 juni 1998 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 4
Verordening (EG) nr. 1379/98 van de Commissie van 30 juni 1998 tot vaststelling van de representatieve prijzen en de aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten uit de sector suiker 6
Verordening (EG) nr. 1380/98 van de Commissie van 30 juni 1998 tot wijziging van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm 8
Verordening (EG) nr. 1381/98 van de Commissie van 30 juni 1998 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector rijst 10
Verordening (EG) nr. 1382/98 van de Commissie van 30 juni 1998 tot vaststelling van de restitutie bij de productie voor in de chemische industrie gebruikte witte suiker 13
Verordening (EG) nr. 1383/98 van de Commissie van 30 juni 1998 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in ongewijzigde staat voor stropen en bepaalde andere producten van de suikersector 15
Verordening (EG) nr. 1384/98 van de Commissie van 30 juni 1998 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector granen 18
Verordening (EG) nr. 1385/98 van de Commissie van 30 juni 1998 tot vaststelling van de productierestitutie voor olijfolie die wordt gebruikt voor de vervaardiging van bepaalde conserven 21
Verordening (EG) nr. 1386/98 van de Commissie van 30 juni 1998 tot wijziging van het op de restitutie voor granen toe te passen correctiebedrag 22
*Verordening (EG) nr. 1387/98 van de Commissie van 30 juni 1998 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2257/92 houdende bepalingen ter uitvoering van de specifieke regeling voor de voorziening van Madeira met bepaalde plantaardige oliën 24
*Verordening (EG) nr. 1388/98 van de Commissie van 30 juni 1998 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 903/90 houdende bepalingen ter uitvoering van de regeling die geldt bij invoer van bepaalde producten van de sector slachtpluimvee, van oorsprong uit de staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan (ACS‐staten), of uit de landen en gebieden overzee (LGO), met het oog op de tenuitvoerlegging van de Overeenkomst inzake de landbouw in het kader van de Uruguay‐ronde 26
*Verordening (EG) nr. 1389/98 van de Commissie van 30 juni 1998 houdende vaststelling van het bedrag van de bijdrage voor de verevening van de opslagkosten in de sector suiker voor het verkoopseizoen 1998/1999 27
*Verordening (EG) nr. 1390/98 van de Commissie van 30 juni 1998 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1486/95 betreffende de opening en wijze van beheer van de tariefcontingenten in de varkensvleessector 28
*Verordening (EG) nr. 1391/98 van de Commissie van 30 juni 1998 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1725/92 houdende uitvoeringsbepalingen van de specifieke regeling voor de voorziening van de Azoren en Madeira met producten van de sector varkensvlees 30
*Verordening (EG) nr. 1392/98 van de Commissie van 30 juni 1998 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1487/95 houdende vaststelling van de balans voor de voorziening van de Canarische Eilanden met producten van de sector varkensvlees en van de steunbedragen voor de producten uit de Gemeenschap 33
*Verordening (EG) nr. 1393/98 van de Commissie van 30 juni 1998 tot vaststelling van de balans met betrekking tot de voorziening van de Azoren en Madeira van producten van de sectoren eieren en slachtpluimvee en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1726/92 35
*Verordening (EG) nr. 1394/98 van de Commissie van 30 juni 1998 tot vaststelling van de balans en de steunbedragen voor de voorziening van de Canarische Eilanden met fokkonijnen in het kader van de in artikel 4 van Verordening (EEG) nr. 1601/92 van de Raad bedoelde regeling 37
*Verordening (EG) nr. 1395/98 van de Commissie van 30 juni 1998 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1772/96 houdende bepalingen ter uitvoering van de specifieke regeling voor de voorziening van de Franse overzeese departementen met pootaardappelen 39
*Verordening (EG) nr. 1396/98 van de Commissie van 30 juni 1998 houdende vaststelling van bepalingen voor de uitvoering, in de sector slachtpluimvee, van Verordening (EG) nr. 779/98 van de Raad betreffende de invoer in de Gemeenschap van landbouwproducten van oorsprong uit Turkije, tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 4115/86 en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 3010/95 41
*Verordening (EG) nr. 1397/98 van de Commissie van 30 juni 1998 tot vaststelling van de balans en de steunbedragen voor de voorziening van de Canarische Eilanden met producten van de sectoren eieren en slachtpluimvee in het kader van de in de artikelen 2 tot en met 4 van Verordening (EEG) nr. 1601/92 van de Raad bedoelde regeling 46
Verordening (EG) nr. 1398/98 van de Commissie van 30 juni 1998 houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor bepaalde producten van de sector suiker die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage II van het Verdrag vermelde goederen 49
Verordening (EG) nr. 1399/98 van de Commissie van 30 juni 1998 houdende vaststelling van de restituties welke van toepassing zijn op bepaalde zuivelproducten die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage II van het Verdrag vermelde goederen 52
*Verordening (EG) nr. 1400/98 van de Commissie van 30 juni 1998 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2235/92 houdende bepalingen ter uitvoering van de regeling inzake consumptiesteun voor op de Canarische Eilanden geproduceerde verse zuivelproducten 54

Rectificaties
Rectificatie van Gemeenschappelijk Optreden 98/375/GBVB van 8 juni 1998, door de Raad vastgesteld op basis van artikel J.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie inzake de benoeming van een speciaal gezant van de Europese Unie voor de Federale Republiek Joegoslavië (PB L 165 van 10.6.1998) 56
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top