EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:178:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 178, 23 juni 1998


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 178
41e jaargang
23 juni 1998
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 1283/98 van de Raad van 16 juni 1998 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 65/98 tot vaststelling, voor bepaalde bestanden van over grote afstanden trekkende vissoorten, van de totaal toegestane vangsten voor 1998, de verdeling daarvan in quota over de lidstaten en bepaalde voorwaarden waaronder deze bestanden mogen worden bevist 1
*Verordening (EG) nr. 1284/98 van de Raad van 16 juni 1998 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1868/94 tot vaststelling van een contingenteringsregeling voor de productie van aardappelzetmeel 3
*Verordening (EG) nr. 1285/98 van de Commissie van 22 juni 1998 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 2123/89 tot vaststelling van de lijst van de representatieve markten voor de sector varkensvlees in de Gemeenschap 5
*Verordening (EG) nr. 1286/98 van de Commissie van 22 juni 1998 tot wederinstelling van de heffing van de normale douanerechten voor bepaalde gewalste platte producten, van ijzer of van niet‐gelegeerd staal, van oorsprong uit de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, waarvoor een tariefplafond geopend werd bij Verordening (EG) nr. 273/98 6
*Verordening (EG) nr. 1287/98 van de Commissie van 22 juni 1998 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2190/96 ten aanzien van sommige bepalingen van de uitvoerrestitutieregeling in de sector groenten en fruit 11
Verordening (EG) nr. 1288/98 van de Commissie van 22 juni 1998 inzake de levering van spliterwten als voedselhulp 13
Verordening (EG) nr. 1289/98 van de Commissie van 22 juni 1998 inzake de levering van granen als voedselhulp 17
*Verordening (EG) nr. 1290/98 van de Commissie van 22 juni 1998 tot definitieve vaststelling, voor her verkoopseizoen 1997/1998, van het van 1 september 1997 tot en met 31 maart 1998 geldende steunbedrag voor katoen 24
*Verordening (EG) nr. 1291/98 van de Commissie van 22 juni 1998 tot aanpassing van Verordening (EEG) nr. 2999/92 houdende bepalingen ter uitvoering van de specifieke regeling voor de voorziening van Madeira met producten van de sector van op basis van groenten en fruit verwerkte producten en ter vaststelling van de voorzieningsbalans voor de periode van 1 juli 1998 tot en met 30 juni 1999 26
*Verordening (EG) nr. 1292/98 van de Commissie van 22 juni 1998 tot vaststelling van de geraamde balans voor de voorziening van de Canarische Eilanden met producten van de sector van op basis van groenten en fruit verwerkte producten voor de periode van 1 juli 1998 tot en met 30 juni 1999 28
Verordening (EG) nr. 1293/98 van de Commissie van 22 juni 1998 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 30
Verordening (EG) nr. 1294/98 van de Commissie van 22 juni 1998 betreffende de afgifte van uitvoercertificaten van het B‐stelsel in de sector groenten en fruit 32
*Verordening (EG) nr. 1295/98 van de Raad van 22 juni 1998 inzake de bevriezing van de middelen die de regeringen van de Federale Republiek Joegoslavië en van de Republiek Servië in het buitenland bezitten 33

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
402/98/ECSC
*Besluit van de Vertegenwoordigers van de Regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen van 17 juni 1998 betreffende bepaalde maatregelen die van toepassing zijn op Kazachstan voor wat betreft de handel in bepaalde onder het EGKS‐Verdrag vallende ijzer‐ en staalproducten 36
*Informatie inzake de inwerkingtreding van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Jemen 38
Commissie
98/403/EC
*Beschikking van de Commissie van 12 juni 1998 tot wijziging van Beschikking 96/587/EG met betrekking tot de lijst van erkende organisaties waarvan de lidstaten overeenkomstig Richtlijn 94/57/EG van de Raad kennis hebben gegeven (kennisgeving geschied onder nummer C(1998) 1589) (1) 39
98/404/EC
*Beschikking van de Commissie van 12 juni 1998 tot vaststelling van beschermende maatregelen ten aanzien van paardachtigen uit Turkije (kennisgeving geschied onder nummer C(1998) 1593) (1) 41
98/405/EC
*Beschikking van de Commissie van 16 juni 1998 betreffende de geldigheid van bepaalde bindende tariefinlichtingen (kennisgeving geschied onder nummer C(1998) 1582/1) 42
98/406/EC
*Beschikking van de Commissie van 16 juni 1998 betreffende de geldigheid van bepaalde bindende tariefinlichtingen (kennisgeving geschied onder nummer C(1998) 1582/2) 45

Rectificaties
Rectificatie van Verordening (EG) nr. 2086/97 van de Commissie van 4 november 1997 tot wijziging van bijlage I van Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief‐ en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (PB L 312 van 14.11.1997) 47
Rectificatie van Verordening (EG) nr. 1215/98 van de Commissie van 11 juni 1998 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van op basis van granen en rijst verwerkte producten (PB L 167 van 12.6.1998) 47
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top