Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:113:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 113, 15 april 1998


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 113
41e jaargang
15 april 1998
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 779/98 van de Raad van 7 april 1998 betreffende de invoer in de Gemeenschap van landbouwproducten van oorsprong uit Turkije, tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 4115/86 en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 3010/95 1
*Verordening (EG) nr. 780/98 van de Raad van 7 april 1998 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1488/96 wat betreft de procedure voor de aanneming van passende maatregelen ingeval een essentieel element voor de voortzetting van steunmaatregelen voor een mediterrane partner ontbreekt 3
*Verordening (EG, EGKS, Euratom) nr. 781/98 van de Raad van 7 april 1998 tot wijziging van het statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen alsmede van de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van deze Gemeenschappen met betrekking tot de gelijke behandeling 4
*Verordening (EG) nr. 782/98 van de Raad van 7 april 1998 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1626/94 houdende technische maatregelen voor de instandhouding van de visbestanden in de Middellandse Zee 6
*Verordening (EG) nr. 783/98 van de Raad van 7 april 1998 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 45/98 inzake de vaststelling van de voor 1998 geldende totaal toegestane vangsten voor bepaalde visbestanden of groepen visbestanden, alsmede bepaalde bij de visserij in acht te nemen voorschriften 8
Verordening (EG) nr. 784/98 van de Commissie van 14 april 1998 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 12
*Verordening (EG) nr. 785/98 van de Commissie van 14 april 1998 met betrekking tot de bepalingen voor de toekenning van steun voor de particuliere opslag van bewaarkaas 14
*Verordening (EG) nr. 786/98 van de Commissie van 14 april 1998 tot herverdeling van niet benutte hoeveelheden van de kwantitatieve contingenten die in 1997 van toepassing zijn op bepaalde producten van oorsprong uit de Volksrepubliek China 17
Verordening (EG) nr. 787/98 van de Commissie van 14 april 1998 betreffende de afgifte van certificaten voor de invoer van bananen in het kader van het tariefcontingent voor het tweede kwartaal van 1998 (tweede periode) 23
*Verordening (EG) nr. 788/98 van de Commissie van 14 april 1998 betreffende de verkoop, voor uitvoer, volgens de bij Verordening (EEG) nr. 2539/84 vastgestelde procedure, van rundvlees uit de voorraden van bepaalde interventiebureaus 25

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
98/256/EC
*Beschikking van de Raad van 16 maart 1998 inzake spoedmaatregelen ter bescherming tegen boviene spongiforme encefalopathie, tot wijziging van Beschikking 94/474/EG en tot intrekking van Beschikking 96/239/EG 32
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top