Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:030:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 30, 05 februari 1998


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 30
41e jaargang
5 februari 1998
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 287/98 van de Commissie van 4 februari 1998 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
Verordening (EG) nr. 288/98 van de Commissie van 4 februari 1998 tot vaststelling, voor de sector suiker, van de representatieve prijzen en de bedragen van de aanvullende invoerrechten voor melasse 3
Verordening (EG) nr. 289/98 van de Commissie van 4 februari 1998 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm 5
Verordening (EG) nr. 290/98 van de Commissie van 4 februari 1998 tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer van witte suiker voor de 25e deelinschrijving in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1408/97 7
*Verordening (EG) nr. 291/98 van de Commissie van 3 februari 1998 houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen 8
*Verordening (EG) nr. 292/98 van de Commissie van 4 februari 1998 houdende zevende wijziging van Verordening (EG) nr. 913/97 tot vaststelling van buitengewone maatregelen ter ondersteuning van de markt in de sector varkensvlees in Spanje 14
*Verordening (EG) nr. 293/98 van de Commissie van 4 februari 1998 houdende vaststelling van de ontstaansfeiten voor de sector groenten en fruit, voor de sector verwerkte producten op basis van groenten en fruit, voor sommige maatregelen in de sector levende planten en producten van de bloementeelt en voor sommige in bijlage II van het EG-Verdrag genoemde producten en houdende intrekking van Verordening (EG) nr. 1445/93 16
Verordening (EG) nr. 294/98 van de Commissie van 4 februari 1998 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector rijst 25
Verordening (EG) nr. 295/98 van de Commissie van 4 februari 1998 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de in januari 1998 ingediende aanvragen om invoercertificaten voor het tariefcontingent voor rundvlees dat bij de Interim-overeenkomst tussen de Gemeenschap en de Republiek Slovenië is vastgesteld 28
Verordening (EG) nr. 296/98 van de Commissie van 4 februari 1998 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om rechten tot invoer die zijn ingediend op grond van Verordening (EG) nr. 2542/97 betreffende de invoer van kalveren van maximaal 80 kg 29

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE
97/60/EC
*Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 60/97 van 4 oktober 1997 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-Overeenkomst 30
97/61
*Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 61/97 van 4 oktober 1997 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-Overeenkomst 32
97/62
*Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 62/97 van 4 oktober 1997 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-Overeenkomst 33
97/63
*Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 63/97 van 4 oktober 1997 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-Overeenkomst 34
97/64
*Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 64/97 van 4 oktober 1997 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-Overeenkomst 35
97/65
*Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 65/97 van 4 oktober 1997 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-Overeenkomst 36
97/66
*Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 66/97 van 4 oktober 1997 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-Overeenkomst 37
97/67
*Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 67/97 van 4 oktober 1997 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-Overeenkomst 38
97/68
*Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 68/97 van 4 oktober 1997 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-Overeenkomst 40
97/69
*Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 69/97 van 4 oktober 1997 tot wijziging van bijlage XIII (Vervoer) bij de EER-Overeenkomst 41
97/70
*Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 70/97 van 4 oktober 1997 tot wijziging van Bijlage XIII (Vervoer) bij de EER-Overeenkomst 42
97/71
*Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 71/97 van 4 oktober 1997 tot wijziging van bijlage XX (Milieu) bij de EER-Overeenkomst 44
97/72
*Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 72/97 van 4 oktober 1997 tot wijziging van bijlage XX (Milieu) bij de EER-Overeenkomst 45

Rectificaties
Rectificatie van Verordening (EG) nr. 269/98 van de Commissie van 30 januari 1998 tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor boter en de maximumbedragen van de steun voor room, boter en boterconcentraat die gelden voor de tweede bijzondere inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2571/97 bedoelde permanente openbare inschrijving (PB L 25 van 31.1.1998) 46
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top