EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:010:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 10, 16 januari 1998


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 10
41e jaargang
16 januari 1998
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 103/98 van de Commissie van 15 januari 1998 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
Verordening (EG) nr. 104/98 van de Commissie van 15 januari 1998 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de in januari 1998 ingediende aanvragen om uitvoercertificaten voor producten van de sector rundvlees waarvoor een bijzondere behandeling geldt bij invoer in Canada 3
Verordening (EG) nr. 105/98 van de Commissie van 15 januari 1998 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in de sector melk en zuivelproducten 4
Verordening (EG) nr. 106/98 van de Commissie van 15 januari 1998 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van haver in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1773/97 12
Verordening (EG) nr. 107/98 van de Commissie van 15 januari 1998 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van gerst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1337/97 13
Verordening (EG) nr. 108/98 van de Commissie van 15 januari 1998 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van zachte tarwe in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1883/97 14
Verordening (EG) nr. 109/98 van de Commissie van 15 januari 1998 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van zachte tarwe in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1339/97 15
Verordening (EG) nr. 110/98 van de Commissie van 15 januari 1998 tot vaststelling van de maximumverlaging van het recht bij invoer van sorgho in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2504/97 16
Verordening (EG) nr. 111/98 van de Commissie van 15 januari 1998 tot vaststelling van de maximumverlaging van het recht bij invoer van maïs in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2506/97 17
Verordening (EG) nr. 112/98 van de Commissie van 15 januari 1998 betreffende de offertes voor de invoer van maïs die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2505/97 18
Verordening (EG) nr. 113/98 van de Commissie van 15 januari 1998 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector granen 19
*Richtlijn 97/74/EG van de Raad van 15 december 1997 betreffende de uitbreiding tot het Verenigd Koninkrijk van Richtlijn 94/45/EG inzake de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen of concerns met een communautaire dimensie ter informatie en raadpleging van de werknemers 22
*Richtlijn 97/75/EG van de Raad van 15 december 1997 tot wijziging en uitbreiding tot het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland van Richtlijn 96/34/EG betreffende de door de Unice, het CEEP en het EVV gesloten raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof 24
*Richtlijn 97/76/EG van de Raad van 16 december 1997 houdende wijziging van Richtlijn 77/99/EEG en Richtlijn 72/462/EEG wat betreft de voorschriften voor gehakt vlees, vleesbereidingen en bepaalde andere producten van dierlijke oorsprong 25
*Richtlijn 97/77/EG van de Raad van 16 december 1997 tot wijziging van de Richtlijnen 93/23/EEG, 93/24/EEG en 93/25/EEG betreffende de statistische enquêtes op het gebied van de productie van varkens, rundvee en schapen en geiten 28

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
98/67/EC
*Beschikking van de Commissie van 16 december 1997 inzake de verdeling van de hoeveelheden gereguleerde stoffen waarvan het gebruik in de Gemeenschap in 1998 is toegestaan voor essentiële toepassingen krachtens Verordening (EG) nr. 3093/94 van de Raad betreffende stoffen die de ozonlaag afbreken (1) 31
98/68/EC
*Beschikking van de Commissie van 16 december 1997 houdende zevende wijziging van Beschikking 95/32/EG tot goedkeuring van het Oostenrijkse programma dat is vastgesteld op grond van artikel 138 van de Akte van Toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden 36
98/69/EC
*Beschikking van de Commissie van 16 december 1997 betreffende de invoercertificaten voor producten van de sector rundvlees van oorsprong uit Botswana, Kenia, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe en Namibië 42

Rectificaties
Rectificatie op Verordening (EG) nr. 609/97 van de Commissie van 7 april 1997 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3201/90 houdende uitvoeringsbepalingen voor de omschrijving en de aanbiedingsvorm van wijn en druivenmost (PB L 93 van 8.4.1997) 43
Rectificatie op Verordening (EG) nr. 1472/97 van de Commissie van 28 juli 1997 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3201/90 houdende uitvoeringsbepalingen voor de omschrijving en de aanbiedingsvorm van wijn en druivenmost (PB L 200 van 29.7.1997) 43
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top