Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1997:346:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 346, 17 december 1997


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 346
40e jaargang
17 december 1997Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
 

*

Verordening (EG) Nr. 2513/97 van de Raad van 15 december 1997 waarbij het definitieve antidumpingrecht dat was ingesteld bij Verordening (EG) nr. 1490/96 op de invoer van polyesterstapelvezels van oorsprong uit Wit-Rusland wordt uitgebreid tot de invoer van kabel van filamenten van polyesters van oorsprong uit Wit-Rusland en waarbij het uitgebreide recht op de in het kader van Verordening (EG) nr. 693/97 van de Commissie geregistreerde invoer van kabel wordt geïnd

1

  

VERORDENING (EG) Nr. 2514/97 VAN DE COMMISSIE van 16 december 1997 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

7

  

VERORDENING (EG) Nr. 2515/97 VAN DE COMMISSIE van 16 december 1997 houdende rectificatie van Verordening (EG) nr. 2118/97 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde producten in de sector eieren en slachtpluimvee die in oktober 1997 worden ingediend op grond van de Verordeningen (EG) nr. 1474/95 en (EG) nr. 1251/96

9

  

VERORDENING (EG) Nr. 2516/97 VAN DE COMMISSIE van 16 december 1997 tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector rundvlees

11

 

*

Verordening (EG) Nr. 2517/97 van de Commissie van 16 december 1997 tot wijziging van de Verordeningen (EEG) nr. 2312/92 en (EEG) nr. 1148/93 houdende bepalingen ter uitvoering van de regeling voor de voorziening van de Franse overzeese departementen met levende runderen en fokpaarden

17

 

*

Verordening (EG) Nr. 2518/97 van de Commissie van 16 december 1997 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1913/92 houdende uitvoeringsbepalingen van de specifieke regeling voor de voorziening van de Azoren en Madeira met producten van de sector rundvlees

21

 

*

Verordening (EG) Nr. 2519/97 van de Commissie van 16 december 1997 tot vaststelling van algemene voorschriften op grond van Verordening (EG) nr. 1292/96 van de Raad voor de beschikbaarstelling van als communautaire voedselhulp te leveren producten

23

 

*

Verordening (EG) nr. 2520/97 van de Commissie van 15 december 1997 tot aanpassing van Verordening (EG) nr. 2200/96 van de Raad met betrekking tot de codes, voor tomaten en tafeldruiven, van de gecombineerde nomenclatuur

41

 

*

Verordening (EG) Nr. 2521/97 van de Commissie van 15 december 1997 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 388/92 houdende bepalingen ter uitvoering van de specifieke regeling voor de voorziening van de Franse overzeese departementen (DOM) met graanproducten en tot vaststelling van de voorzieningsbalans

42

 

*

Verordening (EG) Nr. 2522/97 van de Commissie van 16 december 1997 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 778/83 tot vaststelling van kwaliteitsnormen voor tomaten

44

 

*

Verordening (EG) nr. 2523/97 van de Commissie van 16 december 1997 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1014/90 houdende uitvoeringsbepalingen voor de definitie, de aanduiding en de aanbiedingsvorm van gedistilleerde dranken (1)

46

 

*

Verordening (EG) Nr. 2524/97 van de Commissie van 16 december 1997 tot vaststelling, voor het eerste halfjaar van 1998, van uitvoeringsbepalingen voor een tariefcontingent voor levende runderen met een gewicht van 80 tot 300 kg, van oorsprong uit bepaalde derde landen

48

 

*

Verordening (EG) Nr. 2525/97 van de Commissie van 15 december 1997 tot vaststelling van de raming van de behoeften van Guyana aan en de steun voor zijn voorziening met voor diervoeding gebruikte producten van de GN-codes 2309 90 31, 2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51 en 2309 90 53 voor 1998

53

 

*

Verordening (EG) Nr. 2526/97 van de Commissie van 16 december 1997 tot vaststelling van de jaarlijkse intrestpercentages van toepassing in geval van het ontstaan van een douaneschuld voor veredelingsproducten of onveredelde goederen (regeling actieve veredeling en tijdelijke invoer) tijdens het eerste semester 1998

55

 

*

Verordening (EG) Nr. 2527/97 van de Commissie van 15 december 1997 tot vaststelling, voor het jaar 1998, van de bepalingen voor de toepassing van het tariefcontingent voor rundvlees die bij de Interim- overeenkomst tussen de Gemeenschap en de Republiek Slovenië zijn vastgesteld

56

 

*

Verordening (EG) Nr. 2528/97 van de Commissie van 16 december 1997 betreffende het openen van de mogelijkheid tot het sluiten van langlopende contracten voor de particuliere opslag van tafelwijn, druivemost, geconcentreerde druivemost en gerectificeerde geconcentreerde druivemost voor het wijnoogstjaar 1997/1998

60

 

*

Verordening (EG) Nr. 2529/97 van de Commissie van 16 december 1997 tot instelling van voorlopige antidumpingrechten en compenserende rechten op de invoer van gekweekte Atlantische zalm uit Noorwegen

63

 

*

Verordening (EG) Nr. 2530/97 van de Commissie van 16 december 1997 houdende zesde wijziging van Verordening (EG) nr. 913/97 tot vaststelling van buitengewone maatregelen ter ondersteuning van de markt in de sector varkensvlees in Spanje

67

 

*

Verordening (EG) Nr. 2531/97 van de Commissie van 16 december 1997 houdende veertiende wijziging van Verordening (EG) nr. 413/97 tot vaststelling van buitengewone maatregelen ter ondersteuning van de markt in de sector varkensvlees in Nederland

70

 

*

Verordening (EG) Nr. 2532/97 van de Commissie van 16 december 1997 betreffende de overdracht aan Costa Rica van een deel van het voor 1998 aan Nicaragua toegewezen aandeel van het voor de invoer van bananen in de Gemeenschap vastgestelde tariefcontingent (1)

72

 

*

Verordening (EG) Nr. 2533/97 van de Commissie van 16 december 1997 houdende bepalingen ter uitvoering van de specifieke maatregelen ten behoeve van de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee wat de specifieke regeling voor de voorziening met gedroogde voedergewassen betreft

73

 

*

Verordening (EG) Nr. 2534/97 van de Commissie van 16 december 1997 betreffende de afgifte van certificaten voor de invoer van bananen in het kader van het tariefcontingent, voor het eerste kwartaal van 1998, en de indiening van nieuwe aanvragen (1)

75

 
  

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Raad

  

97/836/EG:

 
 

*

BESLUIT VAN DE RAAD van 27 november 1997 inzake de toetreding van de Europese Gemeenschap tot de overeenkomst van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties betreffende het aannemen van eenvormige technische eisen voor wielvoertuigen, uitrustingsstukken en onderdelen die kunnen worden aangebracht en/of gebruikt op wielvoertuigen en de voorwaarden voor wederzijdse erkenning van goedkeuringen verleend op basis van deze eisen ("Herziene overeenkomst van 1958")

78

  

Commissie

  

97/837/EG:

 
 

*

Besluit van de Commissie van 9 december 1997 tot wijziging van Besluit 83/247/EEG betreffende de oprichting van een Raadgevend Comité voor het communautair beleid inzake de houtsector

95

 
 

(1)

Voor de EER relevante tekst

 NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top