EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1997:343:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 343, 13 december 1997


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 343
40e jaargang
13 december 1997Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
  

VERORDENING (EG) Nr. 2483/97 VAN DE COMMISSIE van 12 december 1997 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

1

  

VERORDENING (EG) Nr. 2484/97 VAN DE COMMISSIE van 12 december 1997 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rijst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2095/97

3

  

VERORDENING (EG) Nr. 2485/97 VAN DE COMMISSIE van 12 december 1997 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rijst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2096/97

4

  

VERORDENING (EG) Nr. 2486/97 VAN DE COMMISSIE van 12 december 1997 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van langkorrelige volwitte rijst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2097/97

5

  

VERORDENING (EG) Nr. 2487/97 VAN DE COMMISSIE van 12 december 1997 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van rondkorrelige volwitte rijst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2098/97

6

  

VERORDENING (EG) Nr. 2488/97 VAN DE COMMISSIE van 12 december 1997 betreffende de afgifte van uitvoercertificaten van het B-stelsel in de sector groenten en fruit

7

  

VERORDENING (EG) Nr. 2489/97 VAN DE COMMISSIE van 12 december 1997 tot vaststelling van de maximumaankoopprijs en de hoeveelheden rundvlees die door de interventiebureaus worden aangekocht in het kader van de 194e deelinschrijving die overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 1627/89 in het kader van de algemene interventiemaatregelen is gehouden

8

 

*

Verordening (EG) nr. 2490/97 van de Commissie van 12 december 1997 betreffende de opening van een gemeenschappelijk tariefcontingent voor goederen van oorsprong uit Turkije (1998)

10

 

*

Verordening (EG) nr. 2491/97 van de Commissie van 12 december 1997 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 3163/93 tot vaststelling van de op ramingen berustende voorzieningsbalans voor zuivelproducten in het kader van de specifieke voorzieningsregeling voor de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee

12

 

*

Verordening (EG) nr. 2492/97 van de Commissie van 12 december 1997 houdende schorsing van de verkoop van boter uit openbare opslag op grond van de artikelen 3 bis en 4 bis van Verordening (EEG) nr. 2315/76

13

 

*

Verordening (EG) nr. 2493/97 van de Commissie van 12 december 1997 tot aanpassing van het maximaal toegestane visserij-inspanningsniveau voor sommige visserijtakken

14

 

*

Verordening (EG) nr. 2494/97 van de Commissie van 12 december 1997 betreffende de afgifte van invoercertificaten voor rijst van GN-code 1006 van oorsprong uit de landen en gebieden overzee, in het kader van de bij Verordening (EG) nr. 2352/97 vastgestelde specifieke maatregelen

17

 

*

Verordening (EG) nr. 2495/97 van de Commissie van 12 december 1997 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1460/96 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen van de preferentiële handelsregelingen voor bepaalde, door verwerking van landbouwproducten verkregen goederen, bedoeld in artikel 7 van Verordening (EG) nr. 3448/93 van de Raad

18

 

*

Richtlijn 97/69/EG van de Commissie van 5 december 1997 tot drieëntwintigste aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van Richtlijn 67/548/EEG van de Raad betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen (1)

19

 
  

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Commissie

  

97/828/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 27 oktober 1997 tot toepassing van Richtlijn 72/166/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven en de controle op de verzekering tegen deze aansprakelijkheid (1)

25

  

97/829/EG, EGKS, Euratom:

 
 

*

Besluit van de Commissie van 1 december 1997 tot wijziging van de aanpassingscoëfficiënten die met ingang van 1 februari, 1 maart, 1 april, 1 mei en 1 juni 1997 van toepassing zijn op de bezoldigingen van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen die zijn tewerkgesteld in derde landen

27

  

97/830/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 11 december 1997 tot intrekking van Beschikking 97/613/EG en houdende vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van pimpernoten (pistaches) en bepaalde daarvan afgeleide producten van oorsprong of herkomst uit Iran (1)

30

 
  

Bericht aan de lezers (zie bladzijde 3 van de omslag)

 
 
 

(1)

Voor de EER relevante tekst

 NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top