Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1997:305:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 305, 8 november 1997


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 305
40e jaargang
8 november 1997Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
 

*

Verordening (EG) nr. 2216/97 van de Raad van 3 november 1997 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2658/87 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief, houdende autonome schorsing van de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde informatietechnologieproducten

1

  

VERORDENING (EG) Nr. 2217/97 VAN DE COMMISSIE van 7 november 1997 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rijst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2095/97

16

  

VERORDENING (EG) Nr. 2218/97 VAN DE COMMISSIE van 7 november 1997 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rijst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2096/97

17

  

VERORDENING (EG) Nr. 2219/97 VAN DE COMMISSIE van 7 november 1997 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van langkorrelige volwitte rijst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2097/97

18

  

VERORDENING (EG) Nr. 2220/97 VAN DE COMMISSIE van 7 november 1997 betreffende de offertes voor de verzending van langkorrelige gedopte rijst bestemd voor het eiland Réunion, die zijn ingediend in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2094/97

19

  

VERORDENING (EG) Nr. 2221/97 VAN DE COMMISSIE van 7 november 1997 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van rondkorrelige volwitte rijst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2098/97

20

  

VERORDENING (EG) Nr. 2222/97 VAN DE COMMISSIE van 7 november 1997 inzake de levering van zuivelproducten als voedselhulp

21

 

*

Verordening (EG) nr. 2223/97 van de Commissie van 7 november 1997 tot vaststelling van de bij de berekening van de financieringskosten van de interventies in de vorm van aankoop, opslag en afzet toe te passen rentevoeten

24

 

*

Verordening (EG) nr. 2224/97 van de Commissie van 7 november 1997 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1609/88 wat betreft de uiterste datum voor de inslag van de boter die op grond van Verordeningen (EEG) nr. 3143/85 en (EEG) nr. 570/88 wordt verkocht

25

  

VERORDENING (EG) Nr. 2225/97 VAN DE COMMISSIE van 7 november 1997 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

26

  

VERORDENING (EG) Nr. 2226/97 VAN DE COMMISSIE van 7 november 1997 tot wijziging van de representatieve prijzen en de aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten uit de sector suiker

28

  

VERORDENING (EG) Nr. 2227/97 VAN DE COMMISSIE van 7 november 1997 houdende schorsing van de vaststelling vooraf van de uitvoerrestituties voor bepaalde zuivelproducten, uitgevoerd in de vorm van goederen die niet onder bijlage II van het Verdrag vallen

30

 

*

Besluit Nr. 2228/97/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 1997 tot vaststelling van een communautair actieprogramma op het gebied van het cultureel erfgoed (Raphaël-programma)

31

  

Verklaring van de Commissie

39

  

Verklaring van het Europees Parlement

40

  

Verklaring van de Commissie

41

 

*

Richtlijn 97/62/EG van de Raad van 27 oktober 1997 tot aanpassing aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang van Richtlijn 92/43/EEG inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna

42

 
  

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Commissie

  

97/751/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 31 oktober 1997 inzake gemeenschappelijke technische voorschriften voor de koppelingseisen van de eindapparatuurinterface voor aansluiting op digitale ongestructureerde en gestructureerde huurlijnen van 140 Mbit/s (1)

66

  

97/752/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 31 oktober 1997 houdende wijziging, wat IJsland betreft, van Beschikking 94/278/EG tot vaststelling van de lijst van derde landen waaruit de lidstaten de invoer van bepaalde producten als bedoeld bij Richtlijn 92/118/EEG van de Raad toestaan (1)

69

 
  

Rectificaties

 
 

*

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 1586/97 van de Commissie van 29 juli 1997 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen betreffende het gebruik van uit productie genomen grond voor de productie van grondstoffen voor de vervaardiging, in de Gemeenschap, van niet specifiek voor voeding of vervoedering bestemde producten (Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen L 215 van 7 augustus 1997)

70

 

*

RECTIFICATIE VOOR :# Verordening (EG) nr. 1780/97 van de Commissie van 15 september 1997 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 723/97 van de Raad inzake de uitvoering van actieprogramma's van de lidstaten betreffende de controles op de uitgaven voor rekening van het EOGFL, afdeling Garantie

70

 
 

(1)

Voor de EER relevante tekst

 NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top