Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1997:287:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 287, 21 oktober 1997


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 287
40e jaargang
21 oktober 1997Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
 

*

Verordening (EG) nr. 2046/97 van de Raad van 13 oktober 1997 betreffende de Noord-Zuid-samenwerking op het gebied van de bestrijding van drugs en drugsverslaving

1

  

VERORDENING (EG) Nr. 2047/97 VAN DE COMMISSIE van 20 oktober 1997 inzake de levering van granen als voedselhulp

6

 

*

Verordening (EG) nr. 2048/97 van de Commissie van 20 oktober 1997 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 936/97 betreffende de opening en de wijze van beheer van tariefcontingenten voor vers, gekoeld of bevroren rundvlees van hoge kwaliteit en voor bevroren buffelvlees, en Verordening (EG) nr. 996/97 betreffende de opening en de wijze van beheer van een tariefcontingent voor de invoer van bevroren omlopen van runderen van GN-code 0206 29 91

10

 

*

Verordening (EG) nr. 2049/97 van de Commissie van 20 oktober 1997 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1997/1998, van de interventieprijs voor olijfolie, verlaagd als gevolg van de overschrijding van de gegarandeerde maximumhoeveelheid in de verkoopseizoenen 1995/1996 en 1996/1997

11

 

*

Verordening (EG) nr. 2050/97 van de Commissie van 20 oktober 1997 houdende vaststelling van de verlagingen die in bepaalde lidstaten moeten worden toegepast op de compensatiebedragen in het kader van de steunregeling voor rijsttelers

12

 

*

Verordening (EG) nr. 2051/97 van de Commissie van 20 oktober 1997 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van de regeling inzake de toekenning van een financiële bijdrage "fytosanitaire bestrijdingsmaatregelen" door de Gemeenschap

13

 

*

Verordening (EG) nr. 2052/97 van de Commissie van 20 oktober 1997 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1501/95 tot vaststelling van enkele toepassingsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad voor wat de toekenning, in de graansector, van uitvoerrestituties en van bij verstoring van de graanmarkt te treffen maatregelen betreft

14

 

*

Verordening (EG) nr. 2053/97 van de Commissie van 20 oktober 1997 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 3220/90 tot vaststelling van de voorwaarden voor bepaalde oenologische procédés en behandelingen op grond van Verordening (EEG) nr. 822/87 van de Raad

15

  

VERORDENING (EG) Nr. 2054/97 VAN DE COMMISSIE van 20 oktober 1997 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de in oktober 1997 ingediende aanvragen om uitvoercertificaten voor producten van de sector rundvlees waarvoor een bijzondere behandeling geldt bij invoer in een derde land

18

  

VERORDENING (EG) Nr. 2055/97 VAN DE COMMISSIE van 20 oktober 1997 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de in oktober 1997 ingediende aanvragen om uitvoercertificaten voor producten van de sector rundvlees waarvoor een bijzondere behandeling geldt bij invoer in Canada

19

  

VERORDENING (EG) Nr. 2056/97 VAN DE COMMISSIE van 20 oktober 1997 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde producten in de sector melk en zuivelproducten, die in oktober 1997 zijn ingediend op grond van de regeling die is vastgesteld in de Interim-overeenkomst tussen de Gemeenschap en de Republiek Slovenië

20

  

VERORDENING (EG) Nr. 2057/97 VAN DE COMMISSIE van 20 oktober 1997 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de invoercertificaataanvragen voor bepaalde producten in de sector melk en zuivelproducten, die in oktober 1997 zijn ingediend op grond van de regeling die is vastgesteld in de door de Gemeenschap gesloten overeenkomsten betreffende vrijhandel met de Republiek Estland, de Republiek Letland en de Republiek Litouwen

21

  

VERORDENING (EG) Nr. 2058/97 VAN DE COMMISSIE van 20 oktober 1997 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde producten in de sector melk en zuivelproducten, die in oktober 1997 zijn ingediend op grond van de regeling die is vastgesteld in de door de Gemeenschap gesloten Europa-overeenkomsten met de Republiek Polen, de Republiek Hongarije, de Tsjechische Republiek en de Slowaakse Republiek

23

  

VERORDENING (EG) Nr. 2059/97 VAN DE COMMISSIE van 20 oktober 1997 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde kaassoorten, die in oktober 1997 zijn ingediend op grond van de regeling die is vastgesteld in de door de Gemeenschap met Bulgarije en Roemenië gesloten Europa-overeenkomsten

25

  

VERORDENING (EG) Nr. 2060/97 VAN DE COMMISSIE van 20 oktober 1997 houdende afwijzing van uitvoercertificaataanvragen voor de producten van de sector rundvlees

27

  

VERORDENING (EG) Nr. 2061/97 VAN DE COMMISSIE van 20 oktober 1997 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

28

 
  

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Raad

  

97/683/EG:

 
 

*

BESLUIT VAN DE RAAD van 22 april 1997 tot goedkeuring van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Gemeenschap en de ACS_+landen betreffende bijlage XL bij de Vierde ACS_+EG_+overeenkomst "gemeenschappelijke verklaring betreffende de in artikel 168, lid 2, onder a), ii), bedoelde landbouwproducten"

30

  

OVEREENKOMST IN DE VORM VAN EEN BRIEFWISSELING tussen de Gemeenschap en de ACS_+landen betreffende bijlage XL bij de Vierde ACS_+EG_+overeenkomst "gemeenschappelijke verklaring betreffende de in artikel 168, lid 2, onder a), ii), bedoelde landbouwproducten"

31

  

Commissie

  

97/684/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 10 oktober 1997 tot wijziging van Beschikking 93/195/EEG inzake veterinairrechtelijke voorschriften en veterinaire certificering voor het opnieuw binnenbrengen, na tijdelijke uitvoer, van geregistreerde paarden voor wedrennen, wedstrijden en culturele manifestaties (1)

49

  

97/685/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 10 oktober 1997 houdende wijziging van Beschikking 92/160/EEG tot regionalisering van sommige derde landen ten aanzien van de invoer van paardachtigen, in verband met de invoer van paardachtigen uit Rusland (1)

54

 
 

(1)

Voor de EER relevante tekst

 NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top