EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1997:242:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 242, 4 september 1997


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 242
40e jaargang
4 september 1997Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
 

*

Verordening (EG) nr. 1713/97 van de Commissie van 3 september 1997 houdende afwijking van de in Verordening (EEG) nr. 2454/93 opgenomen definitie van het begrip "producten van oorsprong" in het kader van het stelsel van algemene tariefpreferenties in verband met de bijzondere situatie van Laos wat de uitvoer van bepaalde textielproducten naar de Gemeenschap betreft

1

 

*

Verordening (EG) nr. 1714/97 van de Commissie van 3 september 1997 houdende afwijking van de in Verordening (EEG) nr. 2454/93 opgenomen definitie van het begrip "producten van oorsprong" in het kader van het stelsel van algemene tariefpreferenties in verband met de bijzondere situatie van Cambodja wat de uitvoer van bepaalde textielproducten naar de Gemeenschap betreft

10

 

*

Verordening (EG) nr. 1715/97 van de Commissie van 3 september 1997 houdende afwijking van de in Verordening (EEG) nr. 2454/93 opgenomen definitie van het begrip "producten van oorsprong" in het kader van het stelsel van algemene tariefpreferenties in verband met de bijzondere situatie van Nepal wat de uitvoer van bepaalde textielproducten naar de Gemeenschap betreft

19

 

*

Verordening (EG) nr. 1716/97 van de Commissie van 3 september 1997 betreffende de gevolgen, in bepaalde regio's van Spanje, van de overschrijding van het basisareaal in het verkoopseizoen 1995/1996

28

 

*

Verordening (EG) nr. 1717/97 van de Commissie van 3 september 1997 tot intrekking van een aantal verordeningen in de sector granen

29

 

*

Verordening (EG) nr. 1718/97 van de Commissie van 3 september 1997 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 658/96 betreffende bepaalde voorwaarden voor de toekenning van compensatiebedragen in het kader van de steunregeling voor producenten van bepaalde akkerbouwgewassen

31

 

*

Verordening (EG) nr. 1719/97 van de Commissie van 3 september 1997 tot vaststelling van de coëfficiënten voor de verlaging van de compensatiebedragen die in het verkoopseizoen 1997/1998 in bepaalde regio's van de Gemeenschap in het kader van Verordening (EEG) nr. 1765/92 van de Raad worden toegekend

32

 

*

Verordening (EG) nr. 1720/97 van de Commissie van 3 september 1997 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 1318/93 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 2067/92 van de Raad betreffende acties ter bevordering van de verkoop en de afzet van kwaliteitsrundvlees

33

 

*

Verordening (EG) nr. 1721/97 van de Commissie van 3 september 1997 houdende zeventiende wijziging van Verordening (EEG) nr. 3800/81 tot vaststelling van de indeling van de wijnstokrassen

37

  

VERORDENING (EG) Nr. 1722/97 VAN DE COMMISSIE van 3 september 1997 tot wijziging van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm

45

  

VERORDENING (EG) Nr. 1723/97 VAN DE COMMISSIE van 3 september 1997 tot vaststelling, voor de sector suiker, van de representatieve prijzen en de bedragen van de aanvullende invoerrechten voor melasse

47

  

VERORDENING (EG) Nr. 1724/97 VAN DE COMMISSIE van 3 september 1997 tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer van witte suiker voor de vijfde deelinschrijving in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1408/97

49

 

*

Verordening (EG) nr. 1725/97 van de Commissie van 2 september 1997 houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen

50

  

VERORDENING (EG) Nr. 1726/97 VAN DE COMMISSIE van 3 september 1997 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector rijst

56

  

VERORDENING (EG) Nr. 1727/97 VAN DE COMMISSIE van 3 september 1997 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

59

  

VERORDENING (EG) Nr. 1728/97 VAN DE COMMISSIE van 3 september 1997 tot wijziging van het op de restitutie voor mout toe te passen correctiebedrag

61

 
  

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Tussen lidstaten ondertekende overeenkomsten

  

Mededeling inzake de overeenkomst betreffende de vaststelling van de staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat bij een van de lidstaten van de Europese Gemeenschappen wordt ingediend, ondertekend te Dublin op 15 juni 1990

63

  

Raad

  

97/602/EG:

 
 

*

Beschikking van de Raad van 22 juli 1997 betreffende de lijst bedoeld in de tweede alinea van artikel 3, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 3254/91 en in artikel 1, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 35/97 van de Commissie

64

  

EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

  

Gemengd Comité van de EER

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 21/97 van 2 mei 1997 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-Overeenkomst

67

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 22/97 van 30 april 1997 tot wijziging van bijlage VII (Onderlinge erkenning van beroepskwalificaties) bij de EER- Overeenkomst

69

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 23/97 van 30 april 1997 tot wijziging van bijlage XIII (Vervoer) bij de EER-Overeenkomst

70

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 24/97 van 6 mei 1997 tot wijziging van bijlage XIII (Vervoer) bij de EER-Overeenkomst

72

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 25/97 van 30 april 1997 tot wijziging van bijlage XIII (Vervoer) bij de EER-Overeenkomst

74

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 26/97 van 30 april 1997 tot wijziging van bijlage XX (Milieu) bij de EER-Overeenkomst

75

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 27/97 van 30 april 1997 tot wijziging van bijlage XX (Milieu) bij de EER-Overeenkomst

76

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 28/97 van 30 april 1997 tot wijziging van bijlage XX (Milieu) bij de EER-Overeenkomst

77

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 29/97 van 12 juni 1997 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-Overeenkomst

78

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 30/97 van 12 juni 1997 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-Overeenkomst

79

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 31/97 van 12 juni 1997 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-Overeenkomst

80

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 32/97 van 12 juni 1997 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-Overeenkomst

81

 
  

Rectificaties

 
 

*

Rectificatie op Verordening (EG) nr. 1023/97 van de Commissie van 6 juni 1997 tot instelling van een voorlopig antidumpingrecht op de invoer van vlakke houten laadborden van oorsprong uit Polen en tot aanvaarding van in verband met deze invoer door bepaalde exporteurs aangeboden verbintenissen (Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen L 150 van 7 juni 1997)

82
NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top