Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1997:236:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 236, 27 augustus 1997


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 236
40e jaargang
27 augustus 1997Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
  

VERORDENING (EG) Nr. 1666/97 VAN DE COMMISSIE van 26 augustus 1997 tot vaststelling van de hoeveelheid van bepaalde kaassoorten die, in het kader van de regeling die is vastgesteld in de door de Gemeenschap met Bulgarije en Roemenië gesloten Interimovereenkomsten, beschikbaar is voor het vierde kwartaal van 1997

1

 

*

Verordening (EG) nr. 1667/97 van de Commissie van 26 augustus 1997 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1981/94 van de Raad betreffende de opening en de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor bepaalde producten van oorsprong uit Algerije, Cyprus, Egypte, Israël, Jordanië, Malta, Marokko, de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook, Tunesië en Turkije, alsmede modaliteiten voor de verlenging of aanpassing van die contingenten

3

  

VERORDENING (EG) Nr. 1668/97 VAN DE COMMISSIE van 26 augustus 1997 inzake de aanvragen voor uitvoercertificaten voor rijst en breukrijst waarvoor de restitutie vooraf wordt vastgesteld

4

  

VERORDENING (EG) Nr. 1669/97 VAN DE COMMISSIE van 26 augustus 1997 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

5

 
  

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Commissie

  

97/571/EG:

 
 

*

Besluit van de Commissie van 22 juli 1997 betreffende het algemeen model van de Europese technische goedkeuring voor voor de bouw bestemde producten (1)

7

  

97/572/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 22 juli 1997 tot wijziging van Beschikking 87/257/EEG met betrekking tot de lijst van inrichtingen in de Verenigde Staten van Amerika die erkend zijn voor de invoer van vers vlees in de Gemeenschap (1)

14

  

97/573/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 22 juli 1997 tot wijziging van Beschikking 97/297/EG inzake de financierbaarheid van uitgaven die door sommige lidstaten in 1997 zijn voorgenomen voor de tenuitvoerlegging van de in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid geldende toezicht- en controleregelingen

19

  

97/574/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 22 juli 1997 houdende wijziging van Beschikking 97/4/EG tot vaststelling van de voorlopige lijsten van inrichtingen in derde landen waaruit de lidstaten de invoer van vers vlees van pluimvee toestaan (1)

20

  

97/575/EG, EGKS, Euratom:

 
 

*

Besluit van de Commissie van 23 juli 1997 tot wijziging van de aanpassingscoëfficiënten die met ingang van 1 augustus, 1 september, 1 oktober, 1 november en 1 december 1996 van toepassing zijn op de bezoldigingen van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen die zijn tewerkgesteld in derde landen

23

  

97/576/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 23 juli 1997 tot wijziging van Beschikking 94/652/EG die de lijst en de verdeling vaststelt van de taken uit te voeren in het kader van de samenwerking van de lidstaten bij het wetenschappelijk onderzoek van vraagstukken in verband met levensmiddelen (1)

26

 
 

(1)

Voor de EER relevante tekst

 NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top