EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1997:208:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 208, 2 augustus 1997


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 208
40e jaargang
2 augustus 1997Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
 

*

Verordening (EG) nr. 1554/97 van de Raad van 22 juli 1997 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1696/71 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector hop

1

 

*

Verordening (EG) nr. 1555/97 van de Raad van 24 juli 1997 houdende vaststelling van bepaalde concessies in de vorm van een communautair tariefcontingent voor hazelnoten, ten gunste van Turkije (1997)

6

  

VERORDENING (EG) Nr. 1556/97 VAN DE COMMISSIE van 1 augustus 1997 inzake de levering van witte suiker als voedselhulp

8

  

VERORDENING (EG) Nr. 1557/97 VAN DE COMMISSIE van 1 augustus 1997 inzake de levering van zuivelproducten als voedselhulp

11

  

VERORDENING (EG) Nr. 1558/97 VAN DE COMMISSIE van 1 augustus 1997 tot vaststelling van de maximumaankoopprijs en de hoeveelheden rundvlees die door de interventiebureaus worden aangekocht in het kader van de 186e deelinschrijving die overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 1627/89 in het kader van de algemene interventiemaatregelen is gehouden

14

  

VERORDENING (EG) Nr. 1559/97 VAN DE COMMISSIE van 1 augustus 1997 houdende wijziging van de restituties welke van toepassing zijn op bepaalde zuivelproducten die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage II van het Verdrag vermelde goederen

16

  

VERORDENING (EG) Nr. 1560/97 VAN DE COMMISSIE van 1 augustus 1997 betreffende de afgifte van invoercertificaten voor bevroren omlopen van runderen

18

  

VERORDENING (EG) Nr. 1561/97 VAN DE COMMISSIE van 1 augustus 1997 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

19

  

VERORDENING (EG) Nr. 1562/97 VAN DE COMMISSIE van 1 augustus 1997 betreffende de afgifte van uitvoercertificaten van het B-stelsel in de sector groenten en fruit

21

  

VERORDENING (EG) Nr. 1563/97 VAN DE COMMISSIE van 1 augustus 1997 tot wijziging van de invoerrechten in de sector granen

22

 

*

Verordening (EG) nr. 1564/97 van de Commissie van 1 augustus 1997 houdende negende wijziging van Verordening (EG) nr. 413/97 tot vaststelling van buitengewone maatregelen ter ondersteuning van de markt in de sector varkensvlees in Nederland

25

 

*

Verordening (EG) nr. 1565/97 van de Commissie van 1 augustus 1997 houdende machtiging om tafeldruiven die in het verkoopseizoen 1997/1998 uit de markt zijn genomen tot alcohol te verwerken

27

 

*

Verordening (EG) nr. 1566/97 van de Commissie van 1 augustus 1997 houdende afwijking van Verordening (EG) nr. 762/94 houdende toepassingsbepalingen inzake het uit productie nemen van grond als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 1765/92 van de Raad

29

 

*

Verordening (EG) nr. 1567/97 van de Raad van 1 augustus 1997 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op de invoer van handtassen van leder van oorsprong uit de Volksrepubliek China en tot beëindiging van de procedure betreffende de invoer van handtassen van kunststof en van textiel van oorsprong uit de Volksrepubliek China

31

 
  

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Commissie

  

97/486/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 9 juli 1997 inzake gemeenschappelijke technische voorschriften voor de algemene koppelingseisen van de eindapparatuurinterface voor aansluiting op tweedraads analoge ONP-huurlijnen (1)

44

  

97/487/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 9 juli 1997 inzake gemeenschappelijke technische voorschriften voor de algemene koppelingseisen van de eindapparatuurinterface voor aansluiting op vierdraads analoge ONP-huurlijnen (1)

47

  

97/488/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 28 juli 1997 tot machtiging van de lidstaten om voor aardbeiplanten (Fragaria L.), bestemd voor opplant, met uitzondering van zaden, van oorsprong uit de Republiek Zuid-Afrika, afwijking van sommige bepalingen van Richtlijn 77/93/EEG van de Raad toe te staan

49

  

97/489/EG:

 
 

*

Aanbeveling van de Commissie van 30 juli 1997 betreffende transacties die met een elektronisch betaalinstrument worden verricht, in het bijzonder inzake de betrekking tussen uitgever en houder (1)

52

 
 

(1)

Voor de EER relevante tekst

 NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top