EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1997:202:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 202, 30 juli 1997


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 202
40e jaargang
30 juli 1997Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
 

*

Verordening (EG) nr. 1484/97 van de Raad van 22 juli 1997 betreffende steun aan ontwikkelingslanden voor demografische maatregelen en programma's

1

  

VERORDENING (EG) Nr. 1485/97 VAN DE COMMISSIE van 29 juli 1997 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde producten in de sector eieren en slachtpluimvee die in juli 1997 worden ingediend op grond van de Verordeningen (EG) nr. 1474/95 en (EG) nr. 1251/96

6

  

VERORDENING (EG) Nr. 1486/97 VAN DE COMMISSIE van 29 juli 1997 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde producten in de sector varkensvlees, die in juli 1997 worden ingediend op grond van de regeling die is vastgesteld in de door de Gemeenschap gesloten overeenkomst met Slovenië

8

  

VERORDENING (EG) Nr. 1487/97 VAN DE COMMISSIE van 29 juli 1997 tot vaststelling van de hoeveelheid van bepaalde producten van de sector varkensvlees die, in het kader van de regeling die is vastgesteld in de tussen de Gemeenschap, enerzijds, en Estland, Letland en Litouwen, anderzijds, gesloten Overeenkomsten betreffende vrijhandel, beschikbaar is voor het vierde kwartaal van 1997

10

 

*

Verordening (EG) nr. 1488/97 van de Commissie van 29 juli 1997 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2092/91 van de Raad inzake de biologische productiemethode en aanduidingen dienaangaande op landbouwproducten en levensmiddelen

12

 

*

Verordening (EG) nr. 1489/97 van de Commissie van 29 juli 1997 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2847/93 van de Raad wat betreft satellietvolgsystemen voor vissersvaartuigen

18

 

*

Verordening (EG) nr. 1490/97 van de Commissie van 29 juli 1997 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 3846/87 tot vaststelling van de landbouwproductennomenclatuur voor de uitvoerrestituties

24

 

*

Verordening (EG) nr. 1491/97 van de Commissie van 29 juli 1997 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 504/97 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 2201/96 van de Raad wat de productiesteunregeling voor verwerkte producten op basis van groenten en fruit betreft

27

 

*

Verordening (EG) nr. 1492/97 van de Commissie van 29 juli 1997 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 2200/96 van de Raad inzake de vaststelling van de voorwaarden voor de distillatie van bepaalde uit de markt genomen vruchten

28

 

*

Verordening (EG) nr. 1493/97 van de Commissie van 29 juli 1997 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 412/97 tot vaststelling van toepassingsbepalingen van Verordening (EG) nr. 2200/96 van de Raad voor wat de erkenning van telersverenigingen betreft

32

 

*

Verordening (EG) nr. 1494/97 van de Commissie van 29 juli 1997 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2168/92 houdende uitvoeringsbepalingen van de specifieke maatregelen voor de Canarische Eilanden met betrekking tot aardappelen

33

 

*

Verordening (EG) nr. 1495/97 van de Commissie van 29 juli 1997 tot vaststelling van bijzondere maatregelen houdende afwijking van Verordening (EEG) nr. 3719/88 in de rundvleessector

35

 

*

Verordening (EG) nr. 1496/97 van de Commissie van 29 juli 1997 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1445/95 houdende uitvoeringsbepalingen voor de invoer- en uitvoercertificatenregeling in de sector rundvlees

36

 

*

Verordening (EG) nr. 1497/97 van de Commissie van 29 juli 1997 houdende vierde wijziging van Verordening (EG) nr. 581/97 tot vaststelling van buitengewone maatregelen ter ondersteuning van de markt in de sector varkensvlees in België

38

 

*

Verordening (EG) nr. 1498/97 van de Commissie van 29 juli 1997 houdende achtste wijziging van Verordening (EG) nr. 413/97 tot vaststelling van buitengewone maatregelen ter ondersteuning van de markt in de sector varkensvlees in Nederland

40

 

*

Verordening (EG) nr. 1499/97 van de Commissie van 29 juli 1997 houdende tweede wijziging van Verordening (EG) nr. 913/97 tot vaststelling van buitengewone maatregelen ter ondersteuning van de markt in de sector varkensvlees in Spanje

42

 

*

Verordening (EG) nr. 1500/97 van de Commissie van 29 juli 1997 houdende zesde wijziging van Verordening (EG) nr. 414/97 tot vaststelling van buitengewone maatregelen ter ondersteuning van de markt in de sector varkensvlees in Duitsland

44

 

*

Verordening (EG) nr. 1501/97 van de Commissie van 29 juli 1997 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 411/97 tot vaststelling van toepassingsbepalingen van Verordening (EG) nr. 2200/96 van de Raad voor wat de operationele programma's, de actiefondsen en de toekenning van communautaire financiële steun betreft

45

 

*

Verordening (EG) nr. 1502/97 van de Commissie van 29 juli 1997 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 689/92 tot vaststelling van de procedures en voorwaarden voor de overneming van granen door de interventiebureaus

47

 

*

Verordening (EG) nr. 1503/97 van de Commissie van 29 juli 1997 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2836/93 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1765/92 van de Raad wat het beheer van de regionale basisarealen betreft

48

  

VERORDENING (EG) Nr. 1504/97 VAN DE COMMISSIE van 29 juli 1997 tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector rundvlees

50

  

VERORDENING (EG) Nr. 1505/97 VAN DE COMMISSIE van 29 juli 1997 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

56

  

VERORDENING (EG) Nr. 1506/97 VAN DE COMMISSIE van 29 juli 1997 tot wijziging van de restituties bij uitvoer voor granen en bepaalde soorten van meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge

58

 

*

Richtlijn 97/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 juni 1997 tot wijziging van Richtlijn 89/552/EEG van de Raad betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake de uitoefening van televisie- omroepactiviteiten

60

 

*

VERKLARING VAN DE COMMISSIE

71

 
  

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Raad

  

97/474/EG:

 
 

*

BESLUIT VAN DE RAAD van 24 februari 1997 betreffende de sluiting van twee overeenkomsten tussen de Europese Gemeenschap en de Staat Israël inzake aanbesteding door telecommunicatiebedrijven respectievelijk de overheid

72

  

OVEREENKOMST tussen de Europese Gemeenschap en de Staat Israël inzake aanbesteding door telecommunicatiebedrijven

74

  

OVEREENKOMST tussen de Europese Gemeenschap en de Staat Israël inzake overheidsopdrachten

85

  

Informatie betreffende de datum van inwerkingtreding van de twee overeenkomsten tussen de Europese Gemeenschap en de Staat Israël inzake aanbesteding door telecommunicatiebedrijven, respectievelijk de overheid

89
NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top