EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1997:196:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 196, 24 juli 1997


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 196
40e jaargang
24 juli 1997Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
 

*

Verordening (EG) nr. 1412/97 van de Raad van 22 juli 1997 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1997/1998, van de maandelijkse verhogingen van de interventieprijs voor granen

1

 

*

Verordening (EG) nr. 1413/97 van de Raad van 22 juli 1997 tot vaststelling van de maandelijkse verhogingen van de interventieprijs van padierijst voor het verkoopseizoen 1997/1998

3

 

*

Verordening (EG) nr. 1414/97 van de Raad van 22 juli 1997 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1997/1998, van de prijzen, het bedrag van de steun en het daarvan in te houden percentage, alsmede de gegarandeerde maximumhoeveelheid, in de sector olijfolie

4

 

*

Verordening (EG) nr. 1415/97 van de Raad van 22 juli 1997 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1997/1998, van de steun voor vezelvlas en hennep, alsmede van het bedrag dat wordt ingehouden voor de financiering van de maatregelen ter bevordering van het gebruik van vlasvezels

6

 

*

Verordening (EG) nr. 1416/97 van de Raad van 22 juli 1997 tot vaststelling van de basisprijs en de differentiëring naar seizoen van de basisprijs in de sector schapenvlees voor het verkoopseizoen 1998

8

 

*

Verordening (EG) nr. 1417/97 van de Raad van 22 juli 1997 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 822/87 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt

10

 

*

Verordening (EG) nr. 1418/97 van de Raad van 22 juli 1997 tot vaststelling van de oriëntatieprijzen voor wijn voor het wijnoogstjaar 1997/1998

12

 

*

Verordening (EG) nr. 1419/97 van de Raad van 22 juli 1997 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2332/92 betreffende de in de Gemeenschap vervaardigde mousserende wijnen, alsmede van Verordening (EEG) nr. 4252/88 inzake de bereiding en de afzet van in de Gemeenschap voortgebrachte likeurwijnen

13

 

*

Verordening (EG) nr. 1420/97 van de Raad van 22 juli 1997 tot vaststelling van de premies voor tabaksbladeren per groep tabak voor de oogst 1997

14

 

*

Verordening (EG) nr. 1421/97 van de Raad van 22 juli 1997 tot vaststelling van de steunbedragen in de sector zaaizaad voor de verkoopseizoenen 1998/1999 en 1999/2000

16

 

*

Verordening (EG) nr. 1422/97 van de Raad van 22 juli 1997 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 1765/92 tot instelling van een steunregeling voor producenten van bepaalde akkerbouwgewassen

18

  

VERORDENING (EG) Nr. 1423/97 VAN DE COMMISSIE van 23 juli 1997 tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer van witte suiker voor de 48e deelinschrijving in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1464/96

20

  

VERORDENING (EG) Nr. 1424/97 VAN DE COMMISSIE van 23 juli 1997 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm

21

  

VERORDENING (EG) Nr. 1425/97 VAN DE COMMISSIE van 23 juli 1997 tot vaststelling, voor de sector suiker, van de representatieve prijzen en de bedragen van de aanvullende invoerrechten voor melasse

23

 

*

Verordening (EG) nr. 1426/97 van de Commissie van 22 juli 1997 houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen

25

 

*

Verordening (EG) nr. 1427/97 van de Commissie van 23 juli 1997 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2454/93 houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek

31

 

*

Verordening (EG) nr. 1428/97 van de Commissie van 23 juli 1997 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 2037/93 tot vaststelling van toepassingsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen

39

 

*

Verordening (EG) nr. 1429/97 van de Commissie van 23 juli 1997 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 832/97 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 2275/96 van de Raad tot instelling van specifieke maatregelen voor de sector levende planten en producten van de bloementeelt

41

 

*

Verordening (EG) nr. 1430/97 van de Commissie van 23 juli 1997 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1588/94 tot vaststelling van bepalingen voor de uitvoering, in de sector melk en zuivelproducten, van de regeling waarin is voorzien bij de Europa-overeenkomsten tussen, enerzijds, de Gemeenschap en, anderzijds, respectievelijk, Bulgarije en Roemenië

42

 

*

Verordening (EG) nr. 1431/97 van de Commissie van 23 juli 1997 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2245/90 houdende uitvoeringsbepalingen van de regeling voor invoer van producten van de GN-codes 0714 10 91 en 0714 90 11 van oorsprong uit de staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan (ACS) of uit de landen en gebieden overzee (LGO)

43

 

*

Verordening (EG) nr. 1432/97 van de Commissie van 23 juli 1997 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 3582/93 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2073/92 van de Raad inzake maatregelen om de consumptie van melk en zuivelproducten in de Gemeenschap te stimuleren en de markten voor melk en zuivelproducten te verruimen

51

 

*

Verordening (EG) nr. 1433/97 van de Commissie van 23 juli 1997 tot vaststelling van de voor de voorziening van de Gemeenschap in het vierde kwartaal van 1997 in te voeren hoeveelheden bananen (1)

52

 

*

Verordening (EG) nr. 1434/97 van de Commissie van 23 juli 1997 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1267/94 houdende toepassing van de overeenkomsten tussen de Europese Unie en derde landen inzake de wederzijdse erkenning van bepaalde gedistilleerde dranken

56

 

*

Verordening (EG) nr. 1435/97 van de Commissie van 23 juli 1997 houdende vaststelling in welke lidstaten in het wijnoogstjaar 1996/1997 de reclamecampagnes tot stimulering van het verbruik van druivensap zullen worden gevoerd

58

 

*

Verordening (EG) nr. 1436/97 van de Commissie van 23 juli 1997 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 584/92 houdende bepalingen voor de uitvoering, in de sector melk en zuivelproducten, van de regeling waarin is voorzien bij de Europa-overeenkomsten tussen, enerzijds, de Gemeenschap en, anderzijds, respectievelijk, de Republiek Polen, de Republiek Hongarije, de Tsjechische Republiek en de Slowaakse Republiek

60

 

*

Verordening (EG) nr. 1437/97 van de Commissie van 23 juli 1997 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1997/1998, van de voor niet-verwerkte gedroogde vijgen aan de telers te betalen minimumprijs, van de aankoopprijs daarvan voor de opslaghouders en van het bedrag van de productiesteun voor gedroogde vijgen, en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 626/85

62

 

*

Verordening (EG) nr. 1438/97 van de Commissie van 23 juli 1997 houdende afwijking, voor Spanje, van de vastgestelde handelsnormen voor meloenen

64

  

VERORDENING (EG) Nr. 1439/97 VAN DE COMMISSIE van 23 juli 1997 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de in juli 1997 ingediende aanvragen om invoercertificaten voor het tariefcontingent voor rundvlees dat bij de Interim-overeenkomst tussen de Gemeenschap en de Republiek Slovenië is vastgesteld

65

  

VERORDENING (EG) Nr. 1440/97 VAN DE COMMISSIE van 23 juli 1997 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector rijst

66

  

VERORDENING (EG) Nr. 1441/97 VAN DE COMMISSIE van 23 juli 1997 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de in juli 1997 ingediende aanvragen om invoercertificaten voor de tariefcontingenten voor rundvlees die bij Verordening (EG) nr. 2512/96 zijn vastgesteld voor de Republiek Polen, de Republiek Hongarije, de Tsjechische Republiek, Slowakije, Bulgarije en Roemenië

69

  

VERORDENING (EG) Nr. 1442/97 VAN DE COMMISSIE van 23 juli 1997 tot wijziging van de restituties bij uitvoer in ongewijzigde staat voor stropen en bepaalde andere producten van de suikersector

71

  

VERORDENING (EG) Nr. 1443/97 VAN DE COMMISSIE van 23 juli 1997 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

73

  

VERORDENING (EG) Nr. 1444/97 VAN DE COMMISSIE van 23 juli 1997 houdende wijziging van de restituties die worden toegepast voor bepaalde producten van de sector suiker die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage II van het Verdrag vermelde goederen

75

 

*

Eenentwintigste Richtlijn 97/45/EG van de Commissie van 14 juli 1997 tot aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van de bijlagen II, III, VI en VII van Richtlijn 76/768/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake cosmetische producten (1)

77

 
  

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Commissie

  

97/458/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 1 juli 1997 tot wijziging van Beschikking 97/272/EG houdende beschermende maatregelen ten aanzien van bepaalde visserijproducten van oorsprong uit Kenia (1)

79

  

97/459/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 1 juli 1997 tot wijziging van Beschikking 97/273/EG houdende beschermende maatregelen ten aanzien van bepaalde visserijproducten van oorsprong uit Oeganda (1)

80

  

97/460/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 1 juli 1997 tot wijziging van Beschikking 97/274/EG houdende beschermende maatregelen ten aanzien van bepaalde visserijproducten van oorsprong uit Tanzania (1)

81

 
  

Rectificaties

 
 

*

Rectificatie van Beschikking 97/296/EG van de Commissie van 22 april 1997 tot vaststelling van de lijst van derde landen waaruit invoer van visserijproducten voor menselijke consumptie is toegestaan (Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. L 122 van 14 mei 1997)

82

 
 

(1)

Voor de EER relevante tekst

 NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top