EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1997:177:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 177, 5 juli 1997


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 177
40e jaargang
5 juli 1997Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
 

*

Verordening (EG) nr. 1300/97 van de Raad van 30 juni 1997 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 4088/87 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toepassing van preferentiële douanerechten bij invoer van bepaalde producten van de bloementeelt van oorsprong uit Cyprus, Israël, Jordanië, Marokko alsmede de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook

1

 

*

Verordening (EG) nr. 1301/97 van de Commissie van 4 juli 1997 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 913/97 tot vaststelling van buitengewone maatregelen ter ondersteuning van de markt in de sector varkensvlees in Spanje

3

 

*

Verordening (EG) nr. 1302/97 van de Commissie van 4 juli 1997 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 3886/92 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen inzake de premieregelingen in de sector rundvlees ten aanzien van enige bepalingen betreffende de tijdelijke overdracht van rechten op de zoogkoeienpremie

5

 

*

Verordening (EG) nr. 1303/97 van de Commissie van 4 juli 1997 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3567/92 ten aanzien van enige toepassingsbepalingen inzake de tijdelijke overdracht van premierechten in de sector schapen- en geitenvlees

7

 

*

Verordening (EG) nr. 1304/97 van de Commissie van 4 juli 1997 houdende afwijking van Verordening (EEG) nr. 2456/93 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 805/68 van de Raad wat de openbare interventie betreft, en houdende wijziging van die verordening

8

 

*

Verordening (EG) nr. 1305/97 van de Commissie van 4 juli 1997 houdende wijziging, wat de inzaaitermijn betreft, van Verordening (EG) nr. 613/97 houdende toepassingsbepalingen van Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad wat de voorwaarden voor de toekenning van de compensatiebedragen in het kader van de steunregeling voor de rijsttelers betreft

11

  

VERORDENING (EG) Nr. 1306/97 VAN DE COMMISSIE van 4 juli 1997 houdende schorsing van de vaststelling vooraf van de uitvoerrestituties voor bepaalde graan- en rijstproducten, uitgevoerd in de vorm van goederen die niet onder bijlage II van het Verdrag vallen

12

  

VERORDENING (EG) Nr. 1307/97 VAN DE COMMISSIE van 4 juli 1997 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

13

 

*

Richtlijn 97/39/EG van de Commissie van 24 juni 1997 houdende aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van Richtlijn 75/443/EEG van de Raad betreffende de achteruitrijinrichting en de snelheidsmeter van motorvoertuigen (1)

15

 
  

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Raad

  

97/415/EG, Euratom:

 
 

*

Besluit van de Raad van 27 juni 1997 tot benoeming van een lid van het Economisch en Sociaal Comité

22

  

97/416/EG:

 
 

*

Beschikking van de Raad van 30 juni 1997 tot intrekking van de beschikking betreffende het bestaan van een buitensporig tekort in Nederland

23

  

97/417/EG:

 
 

*

Beschikking van de Raad van 30 juni 1997 tot intrekking van de beschikking betreffende het bestaan van een buitensporig tekort in Finland

24

 

*

Mededeling betreffende de inwerkingtreding van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Ecuador betreffende precursoren en chemische stoffen die veelvuldig bij de illegale vervaardiging van verdovende middelen of psychotrope stoffen worden gebruikt

25

  

Commissie

  

97/418/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 19 juni 1997 tot wijziging van bijlage I van Beschikking 89/651/EEG betreffende de definities van de kenmerken en de lijst van landbouwproducten voor de communautaire enquêtes inzake de structuur van de landbouwbedrijven (1)

26

 
  

Rectificaties

 
 

*

Rectificatie van Beschikking 97/401/EG van de Commissie van 17 juni 1997 tot wijziging van Beschikking 94/324/EG tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van visserijproducten en aquacultuurproducten uit Indonesië (Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. L 166 van 25 juni 1997)

28

 
 

(1)

Voor de EER relevante tekst

 NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top