Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1997:156:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 156, 13 juni 1997


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 156
40e jaargang
13 juni 1997Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
 

*

Verordening (EG) nr. 1063/97 van de Commissie van 12 juni 1997 tot vaststelling van de volumes bij overschrijding waarvan voor bepaalde soorten groenten en fruit aanvullende invoerrechten worden toegepast

1

 

*

Verordening (EG) nr. 1064/97 van de Commissie van 12 juni 1997 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1556/96 tot invoering van een invoercertificatenregeling voor bepaalde soorten uit derde landen ingevoerde groenten en fruit

3

 

*

Verordening (EG) nr. 1065/97 van de Commissie van 12 juni 1997 tot aanvulling van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1107/96 van de Commissie betreffende de registratie van de geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen in het kader van de procedure van artikel 17 van Verordening (EEG) nr. 2081/92 (1)

5

 

*

Verordening (EG) nr. 1066/97 van de Commissie van 12 juni 1997 houdende derde wijziging van Verordening (EG) nr. 581/97 tot vaststelling van buitengewone maatregelen ter ondersteuning van de markt in de sector varkensvlees in België

7

 

*

Verordening (EG) nr. 1067/97 van de Commissie van 12 juni 1997 houdende zesde wijziging van Verordening (EG) nr. 413/97 tot vaststelling van buitengewone maatregelen ter ondersteuning van de markt in de sector varkensvlees in Nederland

8

 

*

Verordening (EG) nr. 1068/97 van de Commissie van 12 juni 1997 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen

10

 

*

Verordening (EG) nr. 1069/97 van de Commissie van 12 juni 1997 tot instelling van een voorlopig antidumpingrecht op de invoer van beddenlinnen, al dan niet van zuiver katoen, van oorsprong uit Egypte, India en Pakistan

11

  

VERORDENING (EG) Nr. 1070/97 VAN DE COMMISSIE van 12 juni 1997 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in de sector melk en zuivelproducten

34

  

VERORDENING (EG) Nr. 1071/97 VAN DE COMMISSIE van 12 juni 1997 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van rondkorrelige volwitte rijst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1629/96

42

  

VERORDENING (EG) Nr. 1072/97 VAN DE COMMISSIE van 12 juni 1997 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rijst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1630/96

43

  

VERORDENING (EG) Nr. 1073/97 VAN DE COMMISSIE van 12 juni 1997 betreffende de offertes voor de uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rijst bestemd voor bepaalde derde landen, die zijn ingediend in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1631/96

44

  

VERORDENING (EG) Nr. 1074/97 VAN DE COMMISSIE van 12 juni 1997 betreffende de offertes voor de uitvoer van langkorrelige volwitte rijst bestemd voor bepaalde derde landen, die zijn ingediend in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 530/97

45

  

VERORDENING (EG) Nr. 1075/97 VAN DE COMMISSIE van 12 juni 1997 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

46

  

VERORDENING (EG) Nr. 1076/97 VAN DE COMMISSIE van 12 juni 1997 houdende tijdelijke schorsing van de afgifte van uitvoercertificaten voor bepaalde zuivelproducten en vaststelling van de mate waarin kan worden ingegaan op reeds ontvangen uitvoercertificaataanvragen

48

  

VERORDENING (EG) Nr. 1077/97 VAN DE COMMISSIE van 12 juni 1997 tot intrekking van Verordening (EG) nr. 978/97 tot vaststelling van uitvoerbelastingen in de sector granen

50

  

VERORDENING (EG) Nr. 1078/97 VAN DE COMMISSIE van 12 juni 1997 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge

51

  

VERORDENING (EG) Nr. 1079/97 VAN DE COMMISSIE van 12 juni 1997 tot vaststelling van het op de restitutie voor granen toe te passen correctiebedrag

53

 
  

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Commissie

  

97/367/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 30 mei 1997 waarin wordt vastgesteld dat de exploitatie van geografische gebieden met het oogmerk van prospectie of winning van aardolie of gas in het Verenigd Koninkrijk geen activiteit is in de zin van artikel 2, lid 2, onder b), i), van Richtlijn 93/38/EEG en dat de diensten die een zodanige activiteit uitoefenen in het Verenigd Koninkrijk niet worden geacht bijzondere of uitsluitende rechten te genieten in de zin van artikel 2, lid 3, onder b), van de richtlijn (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek) (1)

55

  

97/368/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 11 juni 1997 betreffende beschermende maatregelen ten aanzien van visserijproducten van oorsprong uit China (1)

57

 
  

Rectificaties

 
 

*

RECTIFICATIE VOOR :# Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie van 2 juli 1993 houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek

59

 

*

RECTIFICATIE VOOR :# Verordening (EG) nr. 1053/97 van de Commissie van 10 juni 1997 houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen

59

 

*

RECTIFICATIE VOOR :# 97/333/EG: Beschikking van de Commissie van 23 april 1997 betreffende de goedkeuring van de rekeningen die de lidstaten voor het begrotingjaar 1993 hebben ingediend in verband met de door het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de landbouw (EOGFL), afdeling Garantie, gefinancierde uitgaven (Slechts de tekst in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese en de Spaanse taal is authentiek)

59

 
 

(1)

Voor de EER relevante tekst

 NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top