Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1997:108:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 108, 25 april 1997


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 108
40e jaargang
25 april 1997Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
 

*

Verordening (EG) nr. 722/97 van de Raad van 22 april 1997 met betrekking tot acties die in het kader van een duurzame ontwikkeling in de ontwikkelingslanden op het gebied van het milieubeheer worden uitgevoerd

1

 

*

Verordening (EG) nr. 723/97 van de Raad van 22 april 1997 inzake de uitvoering van actieprogramma's van de lidstaten betreffende de controles op de uitgaven voor rekening van het EOGFL, afdeling Garantie

6

 

*

Verordening (EG) nr. 724/97 van de Raad van 22 april 1997 tot vaststelling van de compenserende en andere maatregelen bij aanzienlijke revaluaties met negatieve gevolgen voor de landbouwinkomens

9

 

*

Verordening (EG) nr. 725/97 van de Raad van 22 april 1997 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 1789/81 tot vaststelling van de algemene bepalingen betreffende de regeling inzake een minimumvoorraad in de sector suiker

13

  

VERORDENING (EG) Nr. 726/97 VAN DE COMMISSIE van 24 april 1997 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde producten in de sector eieren en slachtpluimvee die in april 1997 worden ingediend op grond van de Verordeningen (EG) nr. 1474/95 en (EG) nr. 1251/96

14

 

*

Verordening (EG) nr. 727/97 van de Commissie van 24 april 1997 tot vaststelling van een lijst van producten die zijn uitgesloten van Verordening (EEG) nr. 737/90 van de Raad betreffende de voorwaarden voor de invoer van landbouwproducten van oorsprong uit derde landen ingevolge het ongeluk in de kerncentrale van Tsjernobyl

16

 

*

Verordening (EG) nr. 728/97 van de Commissie van 24 april 1997 tot herverdeling van niet-benutte hoeveelheden van de kwantitatieve contingenten die in 1996 van toepassing zijn op bepaalde producten van oorsprong uit de Volksrepubliek China

19

 

*

Verordening (EG) nr. 729/97 van de Commissie van 24 april 1997 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 658/96 betreffende bepaalde voorwaarden voor de toekenning van compensatiebedragen in het kader van de steunregeling voor producenten van bepaalde akkerbouwgewassen

25

  

VERORDENING (EG) Nr. 730/97 VAN DE COMMISSIE van 24 april 1997 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in de sector melk en zuivelproducten

26

  

VERORDENING (EG) Nr. 731/97 VAN DE COMMISSIE van 24 april 1997 houdende wijziging van de restituties die worden toegepast voor bepaalde producten van de sector granen en de sector rijst, uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage II van het Verdrag vermelde goederen

34

  

VERORDENING (EG) Nr. 732/97 VAN DE COMMISSIE van 24 april 1997 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

37

  

VERORDENING (EG) Nr. 733/97 VAN DE COMMISSIE van 24 april 1997 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van langkorrelige volwitte rijst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 530/97

39

  

VERORDENING (EG) Nr. 734/97 VAN DE COMMISSIE van 24 april 1997 betreffende de offertes voor de verzending van langkorrelige gedopte rijst bestemd voor het eiland Réunion, die zijn ingediend in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 531/97

40

  

VERORDENING (EG) Nr. 735/97 VAN DE COMMISSIE van 24 april 1997 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge

41

  

VERORDENING (EG) Nr. 736/97 VAN DE COMMISSIE van 24 april 1997 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor mout

43

  

VERORDENING (EG) Nr. 737/97 VAN DE COMMISSIE van 24 april 1997 tot wijziging van de representatieve prijzen en de aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten uit de sector suiker

45

 

*

Verordening (EG) nr. 738/97 van de Commissie van 24 april 1997 houdende tijdelijke afwijking van Verordening (EG) nr. 1445/95 houdende uitvoeringsbepalingen voor de invoer- en uitvoercertificatenregeling in de sector rundvlees

47

 
  

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Commissie

  

97/272/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 4 april 1997 houdende beschermende maatregelen ten aanzien van bepaalde visserijproducten van oorsprong uit Kenia (1)

48

  

97/273/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 4 april 1997 houdende beschermende maatregelen ten aanzien van bepaalde visserijproducten van oorsprong uit Uganda (1)

50

  

97/274/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 4 april 1997 houdende beschermende maatregelen ten aanzien van bepaalde visserijproducten van oorsprong uit Tanzania (1)

51

  

97/275/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 9 april 1997 tot wijziging van Beschikking 93/25/EEG houdende goedkeuring van behandelingen om de ontwikkeling van pathogene micro-organismen bij tweekleppige weekdieren en zeeslakken te verhinderen (1)

52

  

97/276/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 11 april 1997 houdende wijziging van Beschikking 93/437/EEG tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van visserijproducten van oorsprong uit Argentinië (1)

53

 
  

Rectificaties

 
 

*

Rectificatie op Verordening (EG) nr. 503/97 van de Commissie van 19 maart 1997 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1600/95 houdende uitvoeringsbepalingen van de invoerregeling en houdende opening van tariefcontingenten in de sector melk en zuivelproducten (Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. L 78 van 20 maart 1997)

56

 
 

(1)

Voor de EER relevante tekst

 NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top