Help Print this page 

Document L:1997:084:TOC

Title and reference
Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 84, 26 maart 1997

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
PDF pdf ES pdf DA pdf DE pdf EL pdf EN pdf FR pdf IT pdf NL pdf PT pdf FI pdf SV
Text

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 84
40e jaargang
26 maart 1997Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
 

*

Verordening (EGKS, EG, Euratom) nr. 542/97 van de Raad van 13 maart 1997 houdende vaststelling van de aanpassingscoëfficiënten die met ingang van 1 juli 1996 van toepassing zijn op de bezoldigingen van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen die zijn tewerkgesteld in derde landen

1

 

*

Verordening (EG) nr. 543/97 van de Raad van 17 maart 1997 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1107/70 betreffende de steunmaatregelen op het gebied van het vervoer per spoor, over de weg en over de binnenwateren

6

 

*

Verordening (EG) nr. 544/97 van de Commissie van 25 maart 1997 tot invoering van oorsprongscertificaten voor uit bepaalde derde landen ingevoerde knoflook

8

 

*

Verordening (EG) nr. 545/97 van de Commissie van 25 maart 1997 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2368/96 houdende afwijking van Verordening (EEG) nr. 2456/93 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 805/68 van de Raad wat de openbare interventie betreft, en houdende wijziging van die verordening

11

 

*

Verordening (EG) nr. 546/97 van de Commissie van 25 maart 1997 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 414/97 tot vaststelling van buitengewone maatregelen ter ondersteuning van de markt in de sector varkensvlees in Duitsland

12

  

VERORDENING (EG) Nr. 547/97 VAN DE COMMISSIE van 25 maart 1997 tot wijziging van de uitvoerrestituties in de sector rundvlees

15

  

VERORDENING (EG) Nr. 548/97 VAN DE COMMISSIE van 25 maart 1997 houdende afwijzing van uitvoercertificaataanvragen voor producten van de sector rundvlees

19

  

VERORDENING (EG) Nr. 549/97 VAN DE COMMISSIE van 25 maart 1997 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

20

 

*

Richtlijn 97/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 maart 1997 inzake de beleggerscompensatiestelsels

22

 
  

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Commissie

  

97/197/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 18 maart 1997 houdende wijziging van Beschikking 94/446/EG tot vaststelling van de voorschriften voor de invoer uit derde landen voor verdere verwerking van niet voor menselijke of dierlijke voeding bestemde beenderen en producten uit beenderen (met uitzondering van beendermeel), hoornen en producten uit hoorn (met uitzondering van hoornmeel) en hoeven en producten uit hoeven (met uitzondering van meel van hoeven) (1)

32

  

97/198/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 25 maart 1997 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften en de voorschriften inzake veterinaire certificering voor de invoer van verwerkte dierlijke eiwitten uit derde landen die een alternatieve warmtebehandeling toepassen en tot wijziging van Beschikking 94/344/EG (1)

36

  

97/199/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 25 maart 1997 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften en de voorschriften inzake veterinaire certificering voor de invoer van zich in hermetisch gesloten recipiënten bevindend voeder voor gezelschapsdieren uit bepaalde derde landen waar alternatieve warmtebehandelingssystemen worden gebruikt, en tot wijziging van Beschikking 94/309/EG (1)

44

 
 

(1)

Voor de EER relevante tekst

 NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top