EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1997:082:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 82, 22 maart 1997


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 82
40e jaargang
22 maart 1997Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
 

*

Verordening (EG) nr. 515/97 van de Raad van 13 maart 1997 betreffende de wederzijdse bijstand tussen de administratieve autoriteiten van de lidstaten en de samenwerking tussen deze autoriteiten en de Commissie met het oog op de juiste toepassing van de douane- en landbouwvoorschriften

1

  

VERORDENING (EG) Nr. 516/97 VAN DE COMMISSIE van 21 maart 1997 inzake de levering van zuivelproducten als voedselhulp

17

  

VERORDENING (EG) Nr. 517/97 VAN DE COMMISSIE van 21 maart 1997 inzake de toepassing van een minimumprijs bij invoer van bepaalde soorten rood fruit van oorsprong uit Polen

20

  

VERORDENING (EG) Nr. 518/97 VAN DE COMMISSIE van 21 maart 1997 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 391/92 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van graanproducten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Franse overzeese departementen

23

  

VERORDENING (EG) Nr. 519/97 VAN DE COMMISSIE van 21 maart 1997 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1833/92 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van graanproducten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Azoren en Madeira

25

  

VERORDENING (EG) Nr. 520/97 VAN DE COMMISSIE van 21 maart 1997 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1832/92 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van graanproducten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Canarische eilanden

27

  

VERORDENING (EG) Nr. 521/97 VAN DE COMMISSIE van 21 maart 1997 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van rijstproducten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Azoren en Madeira

29

  

VERORDENING (EG) Nr. 522/97 VAN DE COMMISSIE van 21 maart 1997 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van rijstproducten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Canarische eilanden

31

  

VERORDENING (EG) Nr. 523/97 VAN DE COMMISSIE van 21 maart 1997 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor rijst en breukrijst

33

  

VERORDENING (EG) Nr. 524/97 VAN DE COMMISSIE van 21 maart 1997 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1627/89 betreffende de aankoop van rundvlees door middel van inschrijving

35

  

VERORDENING (EG) Nr. 525/97 VAN DE COMMISSIE van 21 maart 1997 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1487/95 houdende vaststelling van de balans voor de voorziening van de Canarische eilanden met producten van de sector varkensvlees en van de steunbedragen voor de producten uit de Gemeenschap

37

  

VERORDENING (EG) Nr. 526/97 VAN DE COMMISSIE van 21 maart 1997 tot vaststelling van de restituties die gelden voor de in het kader van communautaire en nationale voedselhulpacties geleverde producten van de sectoren granen en rijst

39

  

VERORDENING (EG) Nr. 527/97 VAN DE COMMISSIE van 21 maart 1997 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1725/92 houdende uitvoeringsbepalingen van de specifieke regeling voor de voorziening van de Azoren en Madeira met producten van de sector varkensvlees, en tot vaststelling van de steun voor de levering van uit de Gemeenschap afkomstige producten

41

 

*

Verordening (EG) nr. 528/97 van de Commissie van 21 maart 1997 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 584/92 houdende bepalingen voor de uitvoering, in de sector melk en zuivelproducten, van de regeling waarin is voorzien bij de Europa-overeenkomsten tussen, enerzijds, de Gemeenschap en, anderzijds, respectievelijk, de Republiek Polen, de Republiek Hongarije, de Tsjechische Republiek en de Slowaakse Republiek

43

 

*

Verordening (EG) nr. 529/97 van de Commissie van 21 maart 1997 houdende opening en vaststelling van de wijze van beheer van een tariefcontingent van 300 000 ton kwaliteitstarwe en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1854/94

44

 

*

Verordening (EG) nr. 530/97 van de Commissie van 21 maart 1997 betreffende een inschrijving voor de vaststelling van de restitutie bij uitvoer van langkorrelige volwitte rijst naar bepaalde derde landen

48

 

*

Verordening (EG) nr. 531/97 van de Commissie van 21 maart 1997 betreffende een inschrijving voor de vaststelling van de subsidie voor de verzending van langkorrelige gedopte rijst naar het eiland Réunion

50

  

VERORDENING (EG) Nr. 532/97 VAN DE COMMISSIE van 21 maart 1997 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

52

 
  

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Commissie

  

97/194/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 4 maart 1997 houdende erkenning van het feit dat de produktie van bepaalde v.q.p.r.d.'s en bepaalde "plaatselijke wijnen" in Griekenland, gezien de kwaliteitskenmerken van deze wijnen, ver bij de vraag achterblijft (Slechts de tekst in de Griekse taal is authentiek)

54

  

97/195/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 19 maart 1997 inzake het merken en het gebruik van varkensvlees overeenkomstig artikel 9 van Richtlijn 80/217/EEG van de Raad met betrekking tot Nederland (1)

56

  

97/196/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 20 maart 1997 houdende wijziging van Beschikking 97/116/EG tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met klassieke varkenspest in Duitsland (1)

61

 
  

Rectificaties

 
 

*

Rectificatie op Verordening (EG) nr. 2190/96 van de Commissie van 14 november 1996 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1035/72 van de Raad wat de toekenning van uitvoerrestituties in de sector groenten en fruit betreft (Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. L 292 van 15 november 1996)

63

 
 

(1)

Voor de EER relevante tekst

 NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top