EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1997:048:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 48, 19 februari 1997


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 48
40e jaargang
19 februari 1997Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
 

*

Verordening (EG) nr. 285/97 van de Raad van 17 februari 1997 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 738/92 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op de invoer van garens van katoen van oorsprong uit Brazilië en Turkije

1

 

*

Verordening (EG) nr. 286/97 van de Commissie van 17 februari 1997 houdende indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

3

 

*

Verordening (EG) nr. 287/97 van de Commissie van 17 februari 1997 houdende indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

5

 

*

Verordening (EG) nr. 288/97 van de Commissie van 17 februari 1997 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief en tot schrapping van bepaalde indelingsregels

7

 

*

Verordening (EG) nr. 289/97 van de Commissie van 18 februari 1997 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de toekenning van invoercertificaten voor verwerkte tomaten uit Turkije

8

  

VERORDENING (EG) Nr. 290/97 VAN DE COMMISSIE van 18 februari 1997 tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector slachtpluimvee

9

  

VERORDENING (EG) Nr. 291/97 VAN DE COMMISSIE van 18 februari 1997 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

11

 

*

Beschikking 292/97/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 december 1996 betreffende de handhaving van nationale wetgeving die het gebruik van bepaalde additieven bij de vervaardiging van bepaalde specifieke levensmiddelen verbiedt

13

 

*

Richtlijn 96/83/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 december 1996 houdende wijziging van Richtlijn 94/35/EG inzake zoetstoffen die in levensmiddelen mogen worden gebruikt

16

 

*

Richtlijn 96/84/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 december 1996 tot wijziging van Richtlijn 89/398/EEG betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake voor bijzondere voeding bestemde levensmiddelen

20

 

*

Richtlijn 97/8/EG van de Commissie van 7 februari 1997 tot wijziging van Richtlijn 74/63/EEG van de Raad inzake ongewenste stoffen en producten in diervoeding (1)

22

 
  

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Commissie

  

97/124/EGKS:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 30 juli 1996 betreffende steun van Duitsland aan Werkstoff-Union GmbH te Lippendorf (Saksen) (Slechts de tekst in de Duitse taal is authentiek)

31

  

97/125/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 24 januari 1997 houdende machtiging om de voorgeschreven gegevens onuitwisbaar aan te brengen op de verpakkingen van zaaizaad van olie- en vezelgewassen en tot wijziging van Beschikking 87/309/EEG houdende machtiging om de voorgeschreven gegevens onuitwisbaar aan te brengen op de verpakkingen van zaaizaad van bepaalde soorten van voedergewassen

35

 
 

(1)

Voor de EER relevante tekst

 NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top