Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1997:019:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 19, 22 januari 1997


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 19
40e jaargang
22 januari 1997Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
 

*

Verordening (EG) nr. 92/97 van de Commissie van 20 januari 1997 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

1

 

*

Verordening (EG) nr. 93/97 van de Commissie van 21 januari 1997 tot vaststelling, voor het eerste halfjaar van 1997, van de voorzieningsbalansen voor de Canarische eilanden en Madeira voor bepaalde producten van de rundvleessector en van de steun voor die producten van herkomst uit de Gemeenschap

5

 

*

Verordening (EG) nr. 94/97 van de Commissie van 21 januari 1997 houdende rectificatie en wijziging van Verordening (EG) nr. 322/96 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de openbare opslag van magere-melkpoeder

8

 

*

Verordening (EG) nr. 95/97 van de Commissie van 21 januari 1997 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2805/95 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in de wijnbouwsector

10

  

VERORDENING (EG) Nr. 96/97 VAN DE COMMISSIE van 21 januari 1997 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

13

  

VERORDENING (EG) Nr. 97/97 VAN DE COMMISSIE van 21 januari 1997 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen voor invoercertificaten die in januari 1997 voor bepaalde melkproducten zijn ingediend in het kader van bepaalde tariefcontingenten, geopend bij Verordening (EG) nr. 1600/95

15

  

VERORDENING (EG) Nr. 98/97 VAN DE COMMISSIE van 21 januari 1997 tot schorsing van het preferentiële douanerecht en tot wederinvoering van het recht van het gemeenschappelijk douanetarief bij invoer van eenbloemige anjers (standaard) van oorsprong uit Israël

17

  

VERORDENING (EG) Nr. 99/97 VAN DE COMMISSIE van 21 januari 1997 tot schorsing van het preferentiële douanerecht en tot wederinvoering van het recht van het gemeenschappelijk douanetarief bij invoer van veelbloemige anjers (tros) van oorsprong uit Israël

19

  

VERORDENING (EG) Nr. 100/97 VAN DE COMMISSIE van 21 januari 1997 tot schorsing van het preferentiële douanerecht en tot wederinvoering van het recht van het gemeenschappelijk douanetarief bij invoer van grootbloemige rozen van oorsprong uit Israël

21

  

VERORDENING (EG) Nr. 101/97 VAN DE COMMISSIE van 21 januari 1997 tot vaststelling van de wereldmarktprijs voor niet-geëgreneerde katoen en van het voorschot op de steun

23

 

*

Besluit Nr. 102/97/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1996 tot vaststelling van een communautair actieprogramma inzake de preventie van drugsverslaving binnen het actiekader op het gebied van de volksgezondheid (1996-2000)

25

 
  

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Raad

  

97/75/EGKS:

 
 

*

Besluit nr. 2/96 van de Associatieraad van de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Roemenië, anderzijds van 13 december 1996 betreffende de uitvoer van bepaalde EGKS- ijzer- en staalprodukten uit Roemenië naar de Gemeenschap voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 1997 (verlenging van het bij Besluit nr. 3/95 van de Associatieraad ingestelde systeem van dubbele controle)

32

  

Commissie

  

97/76/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 17 december 1996 tot vaststelling van de controlemethoden om rundveebeslagen in bepaalde Lid-Staten en regio's van de Lid-Staten verder als officieel tuberculosevrij te kunnen erkennen (1)

34

 
 

(1)

Voor de EER relevante tekst

 NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top