EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1997:017:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 17, 21 januari 1997


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 17
40e jaargang
21 januari 1997Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
 

*

Verordening (EG) nr. 82/97 van het Europees Parlement en de Raad van 19 december 1996 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek

1

  

VERORDENING (EG) Nr. 83/97 VAN DE COMMISSIE van 20 januari 1997 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de in januari 1997 ingediende aanvragen om uitvoercertificaten voor producten van de sector rundvlees waarvoor een bijzondere behandeling geldt bij invoer in Canada

7

 

*

Verordening (EG) nr. 84/97 van de Commissie van 20 januari 1997 tot vaststelling van de forfaitaire vergoeding per bedrijfsformulier over het boekjaar 1997 voor het informatienet inzake landbouwbedrijfsboekhoudingen

8

 

*

Verordening (EG) nr. 85/97 van de Commissie van 20 januari 1997 houdende uitvoeringsbepalingen ten aanzien van het beheer in 1997 van een contingent van bereidingen van de voor het voederen van dieren gebruikte soorten, van de GN-codes 2309 90 31 en 2309 90 41, van oorsprong uit Bulgarije

9

 

*

Verordening (EG) nr. 86/97 van de Commissie van 20 januari 1997 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 3066/95 van de Raad ten aanzien van het beheer van een contingent honden- en kattenvoer van GN-code ex 2309 10, van oorsprong uit Hongarije

12

 

*

Verordening (EG) nr. 87/97 van de Commissie van 20 januari 1997 houdende bepalingen ter uitvoering van de specifieke maatregelen ten behoeve van de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee wat de specifieke regeling voor de voorziening met gedroogde voedergewassen betreft

15

 

*

Verordening (EG) nr. 88/97 van de Commissie van 20 januari 1997 tot goedkeuring van de vrijstelling van de invoer van bepaalde delen van rijwielen, van oorsprong uit de Volksrepubliek China, van de uitbreiding bij Verordening (EG) nr. 71/97 van de Raad van het bij Verordening (EEG) nr. 2474/93 van de Raad ingestelde antidumpingrecht

17

 

*

Verordening (EG) nr. 89/97 van de Commissie van 20 januari 1997 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2454/93 houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek

28

  

VERORDENING (EG) Nr. 90/97 VAN DE COMMISSIE van 20 januari 1997 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

30

  

VERORDENING (EG) Nr. 91/97 VAN DE COMMISSIE van 20 januari 1997 tot vaststelling van de landbouwomrekeningskoersen

32

 
  

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Commissie

  

97/41/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 18 december 1996 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften en een gezondheidscertificaat voor de invoer uit derde landen van vleesproducten die zijn verkregen met vlees van pluimvee, vlees van gekweekt wild, vlees van vrij wild en konijnevlees (1)

34

  

97/42/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 9 januari 1997 betreffende een door Frankrijk ingediend verzoek om een afwijking uit hoofde van artikel 14 van Richtlijn 92/51/EEG van de Raad (Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek) (1)

38

 
 

(1)

Voor de EER relevante tekst

 NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top