EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1997:016:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 16, 18 januari 1997


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 16
40e jaargang
18 januari 1997Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
 

*

Verordening (EG) nr. 70/97 van de Raad van 20 december 1996 betreffende de invoer in de Gemeenschap van produkten uit Bosnië-Herzegovina, Kroatië en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en de invoer van wijn uit Slovenië

1

 

*

Verordening (EG) nr. 71/97 van de Raad van 10 januari 1997 tot uitbreiding van het definitieve anti- dumpingrecht, ingesteld bij Verordening (EEG) nr. 2474/93 voor rijwielen van oorsprong uit de Volksrepubliek China op de invoer van bepaalde onderdelen van rijwielen uit de Volksrepubliek China en tot heffing van het uitgebreide recht op dergelijke uit hoofde van Verordening (EG) nr. 703/96 geregistreerde invoer

55

  

VERORDENING (EG) Nr. 72/97 VAN DE COMMISSIE van 17 januari 1997 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde produkten in de sector melk en zuivelprodukten, die in januari 1997 zijn ingediend op grond van de regeling die is vastgesteld in de door de Gemeenschap gesloten Europa-Overeenkomsten met de Republiek Polen, de Republiek Hongarije, de Tsjechische Republiek en de Slowaakse Republiek

64

  

VERORDENING (EG) Nr. 73/97 VAN DE COMMISSIE van 17 januari 1997 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de invoercertificaataanvragen voor bepaalde produkten in de sector melk en zuivelprodukten, die in januari 1997 zijn ingediend op grond van de regeling die is vastgesteld in de door de Gemeenschap gesloten Overeenkomsten betreffende vrijhandel met de Republiek Estland, de Republiek Letland en de Republiek Litouwen

66

  

VERORDENING (EG) Nr. 74/97 VAN DE COMMISSIE van 17 januari 1997 inzake de levering van zuivelproducten als voedselhulp

68

 

*

Verordening (EG) nr. 75/97 van de Commissie van 17 januari 1997 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1487/95 houdende vaststelling van de balans voor de voorziening van de Canarische eilanden met producten van de sector varkensvlees en van de steunbedragen voor de producten uit de Gemeenschap

72

 

*

Verordening (EG) nr. 76/97 van de Commissie van 17 januari 1997 betreffende buitengewone maatregelen ter ondersteuning van de markt in de sector varkensvlees in Duitsland

74

  

VERORDENING (EG) Nr. 77/97 VAN DE COMMISSIE van 17 januari 1997 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde kaassoorten, die in januari 1997 zijn ingediend op grond van de regeling die is vastgesteld in de door de Gemeenschap met Bulgarije en Roemenië gesloten Europa-Overeenkomsten

76

  

VERORDENING (EG) Nr. 78/97 VAN DE COMMISSIE van 17 januari 1997 tot vaststelling van de maximumaankoopprijs en de hoeveelheden rundvlees die door de interventiebureaus worden aangekocht in het kader van de 174e deelinschrijving die overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 1627/89 in het kader van de algemene interventiemaatregelen is gehouden

78

  

VERORDENING (EG) Nr. 79/97 VAN DE COMMISSIE van 17 januari 1997 betreffende de afgifte van uitvoercertificaten voor op basis van groenten en fruit verwerkte produkten

80

  

VERORDENING (EG) Nr. 80/97 VAN DE COMMISSIE van 17 januari 1997 tot wederinvoering van het preferentiële douanerecht bij invoer van kleinbloemige rozen van oorsprong uit Israël

81

  

VERORDENING (EG) Nr. 81/97 VAN DE COMMISSIE van 17 januari 1997 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

83

 

*

Twintigste Richtlijn 97/1/EG van de Commissie van 10 januari 1997 tot aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van de bijlagen II, III, VI en VII van Richtlijn 76/768/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake kosmetische producten (1)

85

 
  

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Commissie

  

97/39/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 18 december 1996 inzake een procedure op grond van artikel 85 van het EG-Verdrag en artikel 53 van de EER-Overeenkomst (IV/35.518 - Iridium) (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek) (1)

87

  

97/40/EG:

 
  

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 19 december 1996 betreffende de invoercertificaten voor produkten van de sector rundvlees van oorsprong uit Botswana, Kenia, Madagascar, Swaziland, Zimbabwe en Namibië

96

 
  

Rectificaties

 
 

*

Rectificatie van Richtlijn 90/435/EEG van de Raad van 23 juli 1990 betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor moedermaatschappijen en dochterondernemingen uit verschillende Lid_+Staten (Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. L 225 van 20 augustus 1990)

98

 
 

(1)

Voor de EER relevante tekst

 NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top