Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1997:013:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 13, 16 januari 1997


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 13
40e jaargang
16 januari 1997Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
  

VERORDENING (EG) Nr. 50/97 VAN DE COMMISSIE van 15 januari 1997 tot vaststelling, voor de sector suiker, van de representatieve prijzen en de bedragen van de aanvullende invoerrechten voor melasse

1

  

VERORDENING (EG) Nr. 51/97 VAN DE COMMISSIE van 15 januari 1997 tot wijziging van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm

3

  

VERORDENING (EG) Nr. 52/97 VAN DE COMMISSIE van 15 januari 1997 tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer van witte suiker voor de 22e deelinschrijving in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1464/96

5

 

*

Verordening (EG) nr. 53/97 van de Commissie van 14 januari 1997 tot instelling van een voorlopig antidumpingrecht op de invoer van getextureerd filamentgaren van polyester van oorsprong uit Maleisië

6

  

VERORDENING (EG) Nr. 54/97 VAN DE COMMISSIE van 15 januari 1997 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van olijfolie

15

  

VERORDENING (EG) Nr. 55/97 VAN DE COMMISSIE van 15 januari 1997 tot vaststelling van de maximumrestituties voor de uitvoer van olijfolie voor de vierde deelinschrijving in het kader van de bij Verordening (EG) nr. 2081/96 geopende permanente openbare inschrijving

17

  

VERORDENING (EG) Nr. 56/97 VAN DE COMMISSIE van 15 januari 1997 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

19

  

VERORDENING (EG) Nr. 57/97 VAN DE COMMISSIE van 15 januari 1997 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector granen

21

 

*

Richtlijn 96/90/EG van de Raad van 17 december 1996 houdende wijziging van Richtlijn 92/118/EEG tot vaststelling van de veterinairrechtelijke en de gezondheidsvoorschriften voor het handelsverkeer en de invoer in de Gemeenschap van produkten waarvoor ten aanzien van deze voorschriften geen specifieke communautaire regelgeving geldt als bedoeld in bijlage A, hoofdstuk I, van Richtlijn 89/662/EEG, en, wat ziekteverwekkers betreft, van Richtlijn 90/425/EEG

24

 

*

Richtlijn 96/91/EG van de Raad van 17 december 1996 tot wijziging van Richtlijn 72/462/EEG inzake gezondheidsvraagstukken en veterinairrechtelijke vraagstukken bij de invoer van runderen, varkens, schapen en geiten, van vers vlees of van vleesprodukten uit derde landen

26

 

*

Richtlijn 96/93/EG van de Raad van 17 december 1996 inzake de certificering van dieren en dierlijke produkten

28

 
  

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Raad

  

97/33/EG:

 
 

*

Beschikking van de Raad van 17 december 1996 tot wijziging van Beschikking 95/514/EG betreffende de gelijkstelling van in derde landen verrichte veldkeuringen van gewassen voor de teelt van zaaizaad en de gelijkstelling van in derde landen voortgebracht zaaizaad

31

  

97/34/EG:

 
 

*

Beschikking van de Raad van 17 december 1996 houdende wijziging van Beschikking 95/408/EG tot vaststelling van voorschriften voor het opstellen, voor een overgangsperiode, van voorlopige lijsten van inrichtingen in derde landen waaruit de Lid-Staten bepaalde produkten van dierlijke oorsprong, visserijprodukten en levende tweekleppige weekdieren mogen invoeren

33

  

Commissie

  

97/35/EGKS:

 
 

*

Besluit van de Commissie van 14 januari 1997 tot beëindiging van de antidumpingprocedures betreffende de invoer van bepaalde profielen van ijzer of van niet gelegeerd staal van oorsprong uit Tsjechië en Hongarije

34

 
  

Rectificaties

 
 

*

Rectificatie van Verordening (EG, Euratom) nr. 2729/94 van de Raad van 31 oktober 1994 tot wijziging van Verordening (EEG, Euratom) nr. 1552/89 houdende toepassing van Besluit 88/376/EEG, Euratom betreffende het stelsel van eigen middelen van de Gemeenschappen (Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. L 293 van 12 november 1994)

36

 

*

Rectificatie op Beschikking 97/24/EG van de Commissie van 17 december 1996 houdende vijfde wijziging van Beschikking 95/32/EG tot goedkeuring van het Oostenrijkse programma dat is vastgesteld op grond van artikel 138 van de Akte van Toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (Publikatieblad von de Europese Gemeenschappen nr. L 8 van 11 januari 1997)

36
NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top