Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1996:333:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 333, 21 december 1996


Display all documents published in this Official Journal

Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 333
39e jaargang
21 december 1996Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
 

*

Verordening (EG) nr. 2442/96 van de Raad van 17 december 1996 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2990/82 betreffende de verkoop van boter tegen verlaagde prijs aan personen die sociale bijstand genieten

1

 

*

Verordening (EG) nr. 2443/96 van de Raad van 17 december 1996 tot vaststelling van aanvullende maatregelen voor rechtstreekse ondersteuning van het producenteninkomen of van de rundvleessector

2

 

*

Verordening (EG) nr. 2444/96 van de Raad van 17 december 1996 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2075/92 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector ruwe tabak

4

 

*

Verordening (EG) nr. 2445/96 des Rates van 17 december 1996 tot wijziging van bijlage I van Verordening (EEG) nr. 2658/87 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief ten aanzien van bepaalde onder Verordening (EG) nr. 3448/93 vallende verwerkte landbouwprodukten

5

 

*

Verordening (EG) nr. 2446/96 van de Commissie van 18 december 1996 betreffende de invoer van bepaalde textielprodukten van oorsprong uit de Russische Federatie

7

 

*

Verordening (EG) nr. 2447/96 van de Commissie van 18 december 1996 tot wijziging van de bijlagen bij Verordening (EG) nr. 3281/94 van de Raad betreffende een meerjarenschema van algemene tariefpreferenties voor bepaalde industrieprodukten van oorsprong uit de ontwikkelingslanden (1995-1998)

10

 

*

Verordening (EG) nr. 2448/96 van de Commissie van 18 december 1996 tot wijziging van de bijlagen bij Verordening (EG) nr. 1256/96 van de Raad houdende toepassing, voor de periode van 1 juli 1996 tot en met 30 juni 1999, van een meerjarenschema van algemene tariefpreferenties voor bepaalde landbouwprodukten van oorsprong uit de ontwikkelingslanden

12

 

*

Verordening (EG) nr. 2449/96 van de Commissie van 18 december 1996 houdende opening en vaststelling van de wijze van beheer van bepaalde jaarlijkse tariefcontingenten voor produkten van de GN-codes 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 en 0714 90 19, van oorsprong uit andere derde landen dan Thailand

14

  

VERORDENING (EG) Nr. 2450/96 VAN DE COMMISSIE van 20 december 1996 inzake de levering van witte suiker als voedselhulp

25

  

VERORDENING (EG) Nr. 2451/96 VAN DE COMMISSIE van 20 december 1996 inzake de levering van zuivelprodukten als voedselhulp

30

 

*

Verordening (EG) nr. 2452/96 van de Commissie van 18 december 1996 inzake de opening van een tariefcontingent bij invoer van bepaalde goederen van herkomst uit Noorwegen die zijn verkregen door verwerking van in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 3448/93 van de Raad bedoelde landbouwprodukten

34

 

*

Verordening (EG) nr. 2453/96 van de Commissie van 18 december 1996 inzake de opening van tariefcontingenten bij invoer van bepaalde goederen van herkomst uit Noorwegen die zijn verkregen door verwerking van in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 3448/93 van de Raad bedoelde landbouwprodukten

36

  

VERORDENING (EG) Nr. 2454/96 VAN DE COMMISSIE van 20 december 1996 tot vaststelling van de restituties die gelden voor de in het kader van communautaire en nationale voedselhulpacties geleverde produkten van de sectoren granen en rijst

38

  

VERORDENING (EG) Nr. 2455/96 VAN DE COMMISSIE van 20 december 1996 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor rijst en breukrijst

40

  

VERORDENING (EG) Nr. 2456/96 VAN DE COMMISSIE van 20 december 1996 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van rijstprodukten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Canarische eilanden

42

  

VERORDENING (EG) Nr. 2457/96 VAN DE COMMISSIE van 20 december 1996 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van rijstprodukten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Azoren en Madeira

44

  

VERORDENING (EG) Nr. 2458/96 VAN DE COMMISSIE van 20 december 1996 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1832/92 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van graanprodukten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Canarische eilanden

46

  

VERORDENING (EG) Nr. 2459/96 VAN DE COMMISSIE van 20 december 1996 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1833/92 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van graanprodukten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Azoren en Madeira

48

  

VERORDENING (EG) Nr. 2460/96 VAN DE COMMISSIE van 20 december 1996 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 391/92 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van graanprodukten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Franse overzeese departementen

50

  

VERORDENING (EG) Nr. 2461/96 VAN DE COMMISSIE van 20 december 1996 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1173/96 tot vaststelling van de balans en de steunbedragen voor de voorziening van de Canarische eilanden met produkten van de sectoren eieren en slachtpluimvee in het kader van de in de artikelen 2 tot en met 4 van Verordening (EEG) nr. 1601/92 van de Raad bedoelde regeling, met betrekking tot de steunbedragen

52

  

VERORDENING (EG) Nr. 2462/96 VAN DE COMMISSIE van 20 december 1996 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

54

  

VERORDENING (EG) Nr. 2463/96 VAN DE COMMISSIE van 20 december 1996 betreffende de afgifte van uitvoercertificaten van het B-stelsel in de sector groenten en fruit

56

  

VERORDENING (EG) Nr. 2464/96 VAN DE COMMISSIE van 20 december 1996 tot vaststelling van de landbouwomrekeningskoersen

57

 
  

II Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Commissie

  

96/733/EG:

 
 

*

Aanbeveling van de Commissie van 9 december 1996 betreffende milieuconvenanten tot uitvoering van communautaire richtlijnen (1)

59

 
 

(1)

Voor de EER relevante tekst

 NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top