EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1996:327:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 327, 18 december 1996


Display all documents published in this Official Journal

Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 327
39e jaargang
18 december 1996Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
 

*

Verordening (EG) nr. 2397/96 van de Raad van 6 december 1996 betreffende de sluiting van een Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Staat Israël inzake de aanpassing van de regeling voor de invoer in de Europese Gemeenschap van sinaasappelen van oorsprong uit Israël, en houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1981/94

1

  

Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Staat Israël inzake de regeling voor invoer in de Gemeenschap van sinaasappelen van oorsprong uit Israël

3

 

*

Verordening (EG) nr. 2398/96 van de Raad van 12 december 1996 houdende opening van een tariefcontingent voor kalkoenvlees van oorsprong en herkomst uit Israël, dat is vastgesteld in de Associatieovereenkomst en de Interimovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Staat Israël

7

 

*

Verordening (EG) nr. 2399/96 van de Commissie van 17 december 1996 betreffende de toekenning van de compenserende vergoeding aan de producentenorganisaties voor in de periode van 1 januari tot en met 31 maart 1996 aan de verwerkende industrie geleverde tonijn

8

 

*

Verordening (EG) nr. 2400/96 van de Commissie van 17 december 1996 betreffende de inschrijving van bepaalde benamingen in het „Register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen" bedoeld in Verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwprodukten en levensmiddelen (1)

11

  

VERORDENING (EG) Nr. 2401/96 VAN DE COMMISSIE van 17 december 1996 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2248/96 inzake de levering van plantaardige olie als voedselhulp

13

 

*

Verordening (EG) nr. 2402/96 van de Commissie van 17 december 1996 houdende opening en vaststelling van de wijze van beheer van bepaalde jaarlijkse tariefcontingenten voor bataten (zoete aardappelen) en maniokzetmeel

14

 

*

Verordening (EG) nr. 2403/96 van de Commissie van 17 december 1996 houdende opening en vaststelling van de wijze van beheer van een communautair tariefcontingent voor 1997 voor produkten van de GN-codes 0714 10 10, 0714 10 91 en 0714 10 99, van oorsprong uit Thailand

21

 

*

Verordening (EG) nr. 2404/96 van de Commissie van 17 december 1996 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2282/90 houdende bepalingen ter uitvoering van de maatregelen om de consumptie en het gebruik van appelen en de citrusconsumptie te doen toenemen

27

  

VERORDENING (EG) Nr. 2405/96 VAN DE COMMISSIE van 17 december 1996 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

32

 
  

II Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Raad

  

96/715/EG:

 
 

*

Beschikking van de Raad van 9 december 1996 betreffende de telematicanetwerken tussen administraties voor de statistieken van het goederenverkeer tussen Lid- Staten (Edicom)

34

  

Commissie

  

96/716/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 29 november 1996 tot vaststelling van de financiële steun van de Gemeenschap voor de werking van het communautair referentielaboratorium voor analyses en tests inzake melk en produkten op basis van melk (Laboratoire Central d'Hygiène Alimentaire, Parijs, Frankrijk) (Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek)

38

  

96/717/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 29 november 1996 tot vaststelling van de financiële steun van de Gemeenschap voor de werking van het communautair referentielaboratorium voor bepaalde visziekten (Statens Veterinære Serumlaboratorium, Århus, Denemarken) (Slechts de tekst in de Deense taal is authentiek)

40

  

96/718/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 29 november 1996 tot vaststelling van de financiële steun van de Gemeenschap voor de werking van het communautair referentielaboratorium voor de ziekte van Newcastle (Central Veterinary Laboratory, Addlestone, Verenigd Koninkrijk) (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

41

  

96/719/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 29 november 1996 tot vaststelling van de financiële steun van de Gemeenschap voor de werking van het communautair referentielaboratorium voor aviaire influenza (Central Veterinary Laboratory, Addlestone, Verenigd Koninkrijk) (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

42

  

96/720/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 29 november 1996 tot vaststelling van de financiële steun van de Gemeenschap voor de werking van het communautair referentielaboratorium voor salmonellae (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne, Bilthoven, Nederland) (Slechts de tekst in de Nederlandse taal is authentiek)

43

  

96/721/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 29 november 1996 tot vaststelling van de financiële steun van de Gemeenschap voor de werking van het communautair referentielaboratorium voor de controle op mariene biotoxines (Laboratorio del Ministerio de Sanidad y Consumo, Vigo, Spanje) (Slechts de tekst in de Spaanse taal is authentiek)

44

  

96/722/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 29 november 1996 tot vaststelling van de financiële steun van de Gemeenschap voor de werking van het communautair referentielaboratorium voor de epidemiologie van zoönoses (Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin - voorheen Institut für Veterinärmedizin genoemd - Berlijn, Duitsland) (Slechts de tekst in de Duitse taal is authentiek)

45

 
  

Rectificaties

 
 

*

RECTIFICATIE VOOR :# Aanbeveling nr. 2393/96/EGKS van de Commissie van 16 december 1996 tot wijziging van de vragenlijsten in de bijlage van Aanbeveling 91/141/EGKS

47

 
 

(1)

Voor de EER relevante tekst

 NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top