EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1996:299:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 299, 23 november 1996


Display all documents published in this Official Journal

Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 299
39e jaargang
23 november 1996Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
 

*

Verordening (EG) Nr. 2232/96 van het Europees Parlement en de Raad van 28 oktober 1996 tot vaststelling van een communautaire procedure voor in of op levensmiddelen gebruikte of te gebruiken aromastoffen

1

  

VERORDENING (EG) Nr. 2233/96 VAN DE COMMISSIE van 22 november 1996 betreffende de afgifte van uitvoercertificaten van systeem A1 in de sector groenten en fruit

5

  

VERORDENING (EG) Nr. 2234/96 VAN DE COMMISSIE van 22 november 1996 tot wederinvoering van het preferentiële douanerecht bij invoer van eenbloemige anjers (standaard) van oorsprong uit Israël

7

  

VERORDENING (EG) Nr. 2235/96 VAN DE COMMISSIE van 22 november 1996 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1178/96, teneinde de hoeveelheid waarop de permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van rogge uit Duitse interventievoorraden betrekking heeft, tot 600 039 ton te verhogen

9

  

VERORDENING (EG) Nr. 2236/96 VAN DE COMMISSIE van 22 november 1996 inzake de levering van witte suiker als voedselhulp

11

 

*

Verordening (EG) nr. 2237/96 van de Commissie van 22 november 1996 tot inleiding van een nieuw onderzoek "nieuwe exporteurs" van Verordening (EEG) nr. 830/92 tot instelling van een definitief anti-dumpingrecht op de invoer van bepaalde garens van polyester (kunstmatige stapelvezels) van oorsprong uit onder meer Indonesië, tot intrekking van het recht op de door een exporteur uit dit land uitgevoerde produkten en tot instelling van een registratieprocedure voor deze invoer

14

 

*

Verordening (EG) nr. 2238/96 van de Commissie van 22 november 1996 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1372/95 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen inzake de regeling van uitvoercertificaten in de sector slachtpluimvee

16

  

VERORDENING (EG) Nr. 2239/96 VAN DE COMMISSIE van 22 november 1996 inzake de levering van zuivelprodukten als voedselhulp

18

  

VERORDENING (EG) Nr. 2240/96 VAN DE COMMISSIE van 22 november 1996 tot wijziging van de uitvoerrestituties in de sector slachtpluimvee

22

  

VERORDENING (EG) Nr. 2241/96 VAN DE COMMISSIE van 22 november 1996 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

24

 

*

Richtlijn 96/70/EG van het Europees Parlement en de Raad van 28 oktober 1996 tot wijziging van Richtlijn 80/777/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake de exploitatie en het in de handel brengen van natuurlijk mineraalwater

26

 
  

II Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Commissie

  

96/657/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 12 november 1996 houdende machtiging van Italië om het experiment met een nieuw oenologisch procédé voort te zetten (Slechts de tekst in de Italiaanse taal is authentiek)

29

 
  

Rectificaties

 
 

*

RECTIFICATIE VOOR :# Verordening (EG) nr. 1107/96 van de Commissie van 12 juni 1996 betreffende de registratie van de geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen in het kader van de procedure van artikel 17 van Verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad

31
NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top