EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1996:296:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 296, 21 november 1996


Display all documents published in this Official Journal

Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 296
39e jaargang
21 november 1996Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
 

*

VERORDENING (EG) Nr. 2210/96 VAN DE RAAD van 14 november 1996 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 3076/95 houdende verdeling over de Lid-Staten van de vangstquota voor 1996 voor vaartuigen die vissen in de exclusieve economische zone van Noorwegen en in de visserijzone rond Jan Mayen

1

  

VERORDENING (EG) Nr. 2211/96 VAN DE COMMISSIE van 20 november 1996 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm

3

  

VERORDENING (EG) Nr. 2212/96 VAN DE COMMISSIE van 20 november 1996 tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer van witte suiker voor de zestiende deelinschrijving in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1464/96

5

  

VERORDENING (EG) Nr. 2213/96 VAN DE COMMISSIE van 20 november 1996 tot vaststelling, voor de sector suiker, van de representatieve prijzen en de bedragen van de aanvullende invoerrechten voor melasse

6

 

*

Verordening (EG) nr. 2214/96 van de Commissie van 20 november 1996 inzake geharmoniseerde indexcijfers van de consumptieprijzen: indiening en verspreiding van subindexcijfers van het GICP (1)

8

 

*

Verordening (EG) nr. 2215/96 van de Commissie van 20 november 1996 tot vaststelling van afwijkende maatregelen voor "Glühwein"

30

  

VERORDENING (EG) Nr. 2216/96 VAN DE COMMISSIE van 20 november 1996 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in de sector melk en zuivelprodukten

31

  

VERORDENING (EG) Nr. 2217/96 VAN DE COMMISSIE van 20 november 1996 tot wederinvoering van het preferentiële douanerecht bij invoer van veelbloemige anjers (tros) van oorsprong uit Israël

39

  

VERORDENING (EG) Nr. 2218/96 VAN DE COMMISSIE van 20 november 1996 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector rijst

41

  

VERORDENING (EG) Nr. 2219/96 VAN DE COMMISSIE van 20 november 1996 tot wijziging van de representatieve prijzen en de aanvullende invoerrechten voor bepaalde produkten uit de sector suiker

44

  

VERORDENING (EG) Nr. 2220/96 VAN DE COMMISSIE van 20 november 1996 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

46

  

VERORDENING (EG) Nr. 2221/96 VAN DE COMMISSIE van 20 november 1996 tot vaststelling van de landbouwomrekeningskoersen

48

 

*

Verordening (EG) nr. 2222/96 van de Raad van 18 november 1996 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 805/68 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees

50

 

*

Richtlijn 96/62/EG van de Raad van 27 september 1996 inzake de beoordeling en het beheer van de luchtkwaliteit

55

 
  

II Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

  

Toezichthoudende Autoriteit van de EVA

 

*

Aanbeveling van de toezichthoudende autoriteit van de EVA nr. 86/96/COL van 10 juli 1996 betreffende een gecoördineerd programma, voor 1996, inzake de officiële controle op levensmiddelen

64

 
 

(1)

Voor de EER relevante tekst

 NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top