EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1996:292:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 292, 15 november 1996


Display all documents published in this Official Journal

Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 292
39e jaargang
15 november 1996Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
 

*

Verordening (EG) nr. 2184/96 van de Raad van 28 oktober 1996 betreffende de invoer van rijst van oorsprong en herkomst uit Egypte

1

 

*

Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 van de Raad van 11 november 1996 betreffende de controles en verificaties ter plaatse die door de Commissie worden uitgevoerd ter bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen tegen fraudes en andere onregelmatigheden

2

 

*

Verordening (EG) nr. 2186/96 van de Commissie van 14 november 1996 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 536/93 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen voor de extra heffing in de sector melk en zuivelprodukten

6

  

VERORDENING (EG) Nr. 2187/96 VAN DE COMMISSIE van 14 november 1996 tot schorsing van het preferentiële douanerecht en tot wederinvoering van het recht van het gemeenschappelijk douanetarief bij invoer van eenbloemige anjers (standaard) van oorsprong uit Israël

7

  

VERORDENING (EG) Nr. 2188/96 VAN DE COMMISSIE van 14 november 1996 tot schorsing van het preferentiële douanerecht en tot wederinvoering van het recht van het gemeenschappelijk douanetarief bij invoer van kleinbloemige rozen van oorsprong uit Israël

9

  

VERORDENING (EG) Nr. 2189/96 VAN DE COMMISSIE van 14 november 1996 houdende tijdelijke schorsing van de afgifte van uitvoercertificaten voor bepaalde zuivelprodukten en vaststelling van de mate waarin op nog niet afgewikkelde aanvragen voor uitvoercertificaten kan worden ingegaan

11

 

*

Verordening (EG) nr. 2190/96 van de Commissie van 14 november 1996 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1035/72 van de Raad wat de toekenning van uitvoerrestituties in de sector groenten en fruit betreft

12

  

VERORDENING (EG) Nr. 2191/96 VAN DE COMMISSIE van 14 november 1996 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge

23

  

VERORDENING (EG) Nr. 2192/96 VAN DE COMMISSIE van 14 november 1996 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

25

 
  

II Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Raad

  

96/640/EG:

 
 

*

Besluit van de Raad van 28 oktober 1996 betreffende de sluiting van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Arabische Republiek Egypte houdende aanpassing van de regeling inzake de invoer in de Gemeenschap van rijst van oorsprong en herkomst uit Egypte

27

  

Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Arabische Republiek Egypte houdende aanpassing van de regeling inzake de invoer in de Gemeenschap van rijst van oorsprong en herkomst uit Egypte

29

  

96/641/EG:

 
 

*

Besluit van de Raad van 28 oktober 1996 betreffende de sluiting van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Arabische Republiek Egypte inzake de aanpassing van de regeling voor de invoer in de Gemeenschap van sinaasappelen van oorsprong en herkomst uit Egypte

31

  

Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Arabische Republiek Egypte inzake de regeling voor invoer in de Gemeenschap van sinaasappelen van oorsprong en herkomst uit Egypte

32

  

Commissie

  

96/642/EG:

 
 

*

Besluit van de Commissie van 8 november 1996 houdende oprichting van een Raadgevend Comité voor energie

34

  

96/643/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 13 november 1996 betreffende beschermende maatregelen ten aanzien van de invoer van bepaalde dieren en dierlijke produkten uit Bulgarije in verband met uitbraken van mond- en klauwzeer (1)

37

 
 

(1)

Voor de EER relevante tekst

 NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top