Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1996:276:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 276, 29 oktober 1996


Display all documents published in this Official Journal

Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 276
39e jaargang
29 oktober 1996Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
  

VERORDENING (EG) Nr. 2055/96 VAN DE COMMISSIE van 28 oktober 1996 tot vaststelling van de restituties die gelden voor de in het kader van communautaire en nationale voedselhulpacties geleverde produkten van de sectoren granen en rijst

1

  

VERORDENING (EG) Nr. 2056/96 VAN DE COMMISSIE van 28 oktober 1996 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor mengvoeders op basis van granen

3

  

VERORDENING (EG) Nr. 2057/96 VAN DE COMMISSIE van 28 oktober 1996 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van op basis van granen en rijst verwerkte produkten

5

 

*

Verordening (EG) nr. 2058/96 van de Commissie van 28 oktober 1996 houdende opening en vaststelling van de wijze van beheer van een tariefcontingent voor breukrijst van GN-code 1006 40 00, voor de produktie van voor voeding bestemde bereidingen van GN-code 1901 10

7

 

*

Verordening (EG) nr. 2059/96 van de Commissie van 28 oktober 1996 houdende uitstel van de toepassing in Zweden van Verordening (EEG) nr. 1907/90 van de Raad betreffende bepaalde handelsnormen voor eieren

11

  

VERORDENING (EG) Nr. 2060/96 VAN DE COMMISSIE van 28 oktober 1996 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

12

 
  

II Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Commissie

  

96/618/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 16 oktober 1996 tot machtiging van de Lid-Staten om voor niet voor opplant bestemde aardappelen van oorsprong uit de Republiek Senegal afwijkingen van sommige bepalingen van Richtlijn 77/93/EEG van de Raad toe te staan

14

  

96/619/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 16 oktober 1996 houdende wijziging van Beschikking 95/233/EG tot vaststelling van lijsten van derde landen waaruit de Lid- Staten de invoer van levend pluimvee en broedeieren toestaan (1)

18

 
  

Rectificaties

 
 

*

RECTIFICATIE VOOR :# Verordening (EG) nr. 1897/96 van de Raad van 1 oktober 1996 tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 519/94 betreffende de gemeenschappelijke regeling voor de invoer uit bepaalde derde landen

19

 
 

(1)

Voor de EER relevante tekst

 NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top