EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1996:272:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 272, 25 oktober 1996


Display all documents published in this Official Journal

Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 272
39e jaargang
25 oktober 1996Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
  

VERORDENING (EG) Nr. 2033/96 VAN DE COMMISSIE van 24 oktober 1996 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1887/96 inzake de levering van plantaardige olie als voedselhulp

1

 

*

Verordening (EG) nr. 2034/96 van de Commissie van 24 oktober 1996 tot wijziging van de bijlagen I, II en III bij Verordening (EEG) nr. 2377/90 van de Raad houdende een communautaire procedure tot vaststelling van maximumwaarden voor residuen van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik in levensmiddelen van dierlijke oorsprong

2

 

*

Verordening (EG) nr. 2035/96 van de Commissie van 24 oktober 1996 tot vaststelling van de uniforme verminderingscoëfficiënt om, bij wijze van maatregel, te bepalen welke voorlopige hoeveelheid bananen in 1997 aan elke marktdeelnemer van de categorieën A en B kan worden toegewezen in het kader van het tariefcontingent (1)

6

 

*

Verordening (EG) nr. 2036/96 van de Commissie van 24 oktober 1996 tot vaststelling van een indieningstermijn voor de terugbetalingsaanvragen van marktdeelnemers die in 1995 produkten van GN-code 2309 90 31 van oorsprong uit Noorwegen hebben ingevoerd in het kader van een tariefcontingent

8

  

VERORDENING (EG) Nr. 2037/96 VAN DE COMMISSIE van 24 oktober 1996 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

10

  

VERORDENING (EG) Nr. 2038/96 VAN DE COMMISSIE van 24 oktober 1996 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in de sector melk en zuivelprodukten

12

  

VERORDENING (EG) Nr. 2039/96 VAN DE COMMISSIE van 24 oktober 1996 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge

21

  

VERORDENING (EG) Nr. 2040/96 VAN DE COMMISSIE van 24 oktober 1996 tot vaststelling van het op de restitutie voor granen toe te passen correctiebedrag

24

  

VERORDENING (EG) Nr. 2041/96 VAN DE COMMISSIE van 24 oktober 1996 tot vaststelling van de restituties bij de produktie in de sectoren granen en rijst

26

  

VERORDENING (EG) Nr. 2042/96 VAN DE COMMISSIE van 24 oktober 1996 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor mengvoeders op basis van granen

27

  

VERORDENING (EG) Nr. 2043/96 VAN DE COMMISSIE van 24 oktober 1996 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van op basis van granen en rijst verwerkte produkten

29

 

*

Richtlijn 96/66/EG van de Commissie van 14 oktober 1996 tot wijziging van Richtlijn 70/524/EEG van de Raad betreffende toevoegingsmiddelen in de diervoeding (1)

32

 

*

Richtlijn 96/67/EG van de Raad van 15 oktober 1996 betreffende de toegang tot de grondafhandelingsmarkt op de luchthavens van de Gemeenschap

36

 
  

II Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Commissie

  

96/614/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 29 mei 1996 betreffende overheidsmaatregelen van Italië ten gunste van Breda Fucine Meridionale SpA (Slechts de tekst in de Italiaanse taal is authentiek) (1)

46

  

96/615/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 29 mei 1996 inzake de verlenging van de heffing op sommige olieprodukten ten behoeve van het Institut Français du Pétrole voor de periode 1993-1997 (Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek) (1)

53

 
 

(1)

Voor de EER relevante tekst

 NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top