EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1996:243:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 243, 24 september 1996


Display all documents published in this Official Journal

Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 243
39e jaargang
24 september 1996Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
 

*

Verordening (EG) nr. 1829/96 van de Raad van 16 september 1996 betreffende de opening en wijze van beheer van autonome communautaire tariefcontingenten voor bepaalde industrieprodukten

1

 

*

Verordening (EG) nr. 1830/96 van de Commissie van 20 september 1996 betreffende het beëindigen van de visserij op kabeljauw door vissersvaartuigen die de vlag voeren van Portugal

4

 

*

Verordening (EG) nr. 1831/96 van de Commissie van 23 september 1996 betreffende de opening en de wijze van beheer van in het kader van de GATT geconsolideerde communautaire tariefcontingenten voor bepaalde soorten groenten en fruit en voor bepaalde verwerkte produkten op basis van groenten en fruit vanaf 1996

5

 

*

Verordening (EG) nr. 1832/96 van de Commissie van 23 september 1996 tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector groenten en fruit

17

 

*

Verordening (EG) nr. 1833/96 van de Commissie van 23 september 1996 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1318/96 houdende afwijking van Verordening (EEG) nr. 2456/93 wat de openbare interventie betreft

23

 

*

Verordening (EG) nr. 1834/96 van de Commissie van 23 september 1996 betreffende de afgifte van certificaten voor de invoer van bananen in het kader van het tariefcontingent, voor het vierde kwartaal van 1996, en de indiening van nieuwe aanvragen (1)

24

  

VERORDENING (EG) Nr. 1835/96 VAN DE COMMISSIE van 23 september 1996 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

27

  

VERORDENING (EG) Nr. 1836/96 VAN DE COMMISSIE van 23 september 1996 tot vaststelling van de wereldmarktprijs voor niet-geëgreneerde katoen en van het voorschot op de steun

29

 

*

Richtlijn 96/59/EG van de Raad van 16 september 1996 betreffende de verwijdering van polychloorbifenylen en polychloorterfenylen (PCB's/PCT's)

31

 
  

II Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Raad

  

96/556/EG:

 
 

*

Besluit van de Raad van 16 september 1996 houdende benoeming van vier gewone leden en acht plaatsvervangende leden van het Comité van de Regio's

36

  

Commissie

  

96/557/EG:

 
 

*

Besluit nr. 1/96 van het ACS-EG-Comité voor douanesamenwerking van 2 september 1996 houdende afwijking van de definitie van het begrip "produkten van oorsprong" teneinde rekening te houden met de bijzondere situatie van het Koninkrijk Swaziland wat de vervaardiging van garens (GS-codes 5402.52 en 5402.62) door dit land betreft

38

  

96/558/EG:

 
 

*

Besluit nr. 2/96 van het ACS-EG-Comité voor douanesamenwerking van 2 september 1996 houdende afwijking van de definitie van het begrip "produkten van oorsprong" in verband met de bijzondere situatie van Fidji, Mauritius en Senegal wat de produktie van tonijnconserven en tonijnfilets (loins) betreft

41

 
 

(1)

Voor de EER relevante tekst

 NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top