Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1996:236:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 236, 18 september 1996


Display all documents published in this Official Journal

Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 236
39e jaargang
18 september 1996Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
  

VERORDENING (EG) Nr. 1796/96 VAN DE COMMISSIE van 17 september 1996 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1143/96 inzake een openbare inschrijving voor de restitutie of de belasting bij uitvoer van zachte tarwe naar alle derde landen met uitzondering van Ceuta, Melilla en sommige ACS-Staten

1

 

*

Verordening (EG) nr. 1797/96 van de Commissie van 17 september 1996 houdende vaststelling van de gemiddelde opbrengst aan olijven en aan olie over de laatste vier verkoopseizoenen, 1991/1992 tot en met 1994/1995

3

 

*

Verordening (EG) nr. 1798/96 van de Commissie van 17 september 1996 tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EEG) nr. 2377/90 van de Raad houdende een communautaire procedure tot vaststelling van maximumwaarden voor residuen van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik in levensmiddelen van dierlijke oorsprong

23

 

*

Verordening (EG) nr. 1799/96 van de Commissie van 17 september 1996 betreffende de afgifte van uitvoercertificaten zonder vaststelling vooraf van de restitutie in de sector groenten en fruit

27

  

VERORDENING (EG) Nr. 1800/96 VAN DE COMMISSIE van 17 september 1996 tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector slachtpluimvee

28

  

VERORDENING (EG) Nr. 1801/96 VAN DE COMMISSIE van 17 september 1996 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

30

  

VERORDENING (EG) Nr. 1802/96 VAN DE COMMISSIE van 17 september 1996 tot wijziging van de invoerrechten in de sector granen

32

 

*

Richtlijn 96/56/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 september 1996 tot wijziging van Richtlijn 67/548/EEG betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen

35

 

*

Richtlijn 96/57/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 september 1996 betreffende normen voor de energie- efficiëntie van huishoudelijke elektrische koelkasten, diepvriezers en combinaties daarvan

36

 

*

Richtlijn 96/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 september 1996 tot wijziging van Richtlijn 89/686/EEG inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen

44

 
  

II Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Raad

  

96/549/Euratom, EGKS, EG:

 
 

*

Besluit nr. 1/96 van de Associatieraad tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en Roemenië, anderzijds, van 22 juli 1996 betreffende de uitvoer van afval van ferrometalen uit Roemenië naar de Gemeenschap

45

  

Commissie

  

96/550/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 5 september 1996 tot toelating van methoden voor de indeling van geslachte varkens in Finland (Slechts de tekst in de Finse taal is authentiek)

47

  

96/551/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 5 september 1996 houdende tweede wijziging van Beschikking 92/469/EEG tot toelating van methoden voor de indeling van geslachte varkens in Denemarken (Slechts de tekst in de Deense taal is authentiek)

49
NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top