EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1996:192:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 192, 2 augustus 1996


Display all documents published in this Official Journal

Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 192
39e jaargang
2 augustus 1996Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
 

*

Verordening (Euratom, EGKS, EG) nr. 1548/96 van de Raad van 26 juli 1996 tot wijziging van de aanpassingscoëfficiënten welke in Griekenland en in Italië, behalve Varese, van toepassing zijn op de bezoldigingen en de pensioenen van de ambtenaren en de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen

1

  

VERORDENING (EG) Nr. 1549/96 VAN DE COMMISSIE van 1 augustus 1996 inzake de opening van een permanente openbare inschrijving voor de verkoop van zachte tarwe van bakkwaliteit uit de voorraden van het Duitse interventiebureau bestemd voor het World Food Programme

2

  

VERORDENING (EG) Nr. 1550/96 VAN DE COMMISSIE van 1 augustus 1996 tot wijziging van de invoerrechten in de sector granen

8

  

VERORDENING (EG) Nr. 1551/96 VAN DE COMMISSIE van 1 augustus 1996 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

11

  

VERORDENING (EG) Nr. 1552/96 VAN DE COMMISSIE van 1 augustus 1996 tot wijziging van de representatieve prijzen en de aanvullende invoerrechten voor bepaalde produkten uit de sector suiker

13

  

VERORDENING (EG) Nr. 1553/96 VAN DE COMMISSIE van 1 augustus 1996 tot vaststelling van de specifieke landbouwomrekeningskoers voor de vergoeding van de opslagkosten in de suikersector voor de maand juli 1996

15

 
  

II Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Raad

  

96/462/EG:

 
 

*

Besluit nr. 1/96 van de Associatieraad van de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Hongarije, anderzijds, van 16 juli 1996 tot wijziging, door de instelling van een Gemengd Raadgevend Comité, van Besluit nr. 1/94 tot vaststelling van het Reglement van Orde van de Associatieraad

17

  

96/463/EG:

 
 

*

Beschikking van de Raad van 23 juli 1996 tot aanwijzing van de referentie-instantie die verantwoordelijk is voor de uniformisering van de methoden voor het testen van raszuivere fokrunderen en van de evaluatie van de testresultaten

19

  

96/464/EG:

 
 

*

Besluit van de Raad van 25 juli 1996 tot intrekking van Besluit 94/939/EG tot toekenning van macro-financiële bijstand aan de Slowaakse Republiek

21

  

Commissie

  

96/465/EG:

 
 

*

Besluit nr. 3/96 van het Gemengd Comité EG-Andorra van 15 juli 1996 tot wijziging van Besluit nr. 7/91 houdende afwijking van de definitie van het begrip "produkten van oorsprong" in verband met de bijzondere situatie van het Prinsdom Andorra wat betreft zijn produktie van bepaalde verwerkte landbouwprodukten

22

  

96/466/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 15 juli 1996 tot wijziging van Beschikking 86/473/EEG met betrekking tot de lijst van inrichtingen in Uruguay die erkend zijn voor de invoer van vleesprodukten in de Gemeenschap (1)

24

  

96/467/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 16 juli 1996 tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de communautaire milieukeur voor kopieerpapier (1)

26

  

96/468/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 19 juli 1996 tot vaststelling van een indicatieve verdeling over de Lid-Staten van de vastleggingskredieten van de Structuurfondsen voor de periode van 1997 tot en met 1999 uit hoofde van doelstelling 2 als omschreven in Verordening (EEG) nr. 2052/88 van de Raad

29

  

96/469/EG:

 
 

*

Besluit van de Commissie van 30 juli 1996 tot oprichting van een raadgevend comité voor de kankerpreventie (1)

31

 
  

Rectificaties

 
  

Rectificatie op Verordening (EG) nr. 1532/96 van de Commissie van 30 juli 1996 houdende tijdelijke schorsing van de afgifte van uitvoercertificaten voor bepaalde zuivelprodukten (Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. L 190 van 31 juli 1996)

33

 
 

(1)

Voor de EER relevante tekst

 NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top