Help Print this page 

Document L:1996:181:TOC

Title and reference
Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 181, 20 juli 1996

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
PDF pdf ES pdf DA pdf DE pdf EL pdf EN pdf FR pdf IT pdf NL pdf PT pdf FI pdf SV
Text

Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 181
39e jaargang
20 juli 1996Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
 

*

Verordening (EG) nr. 1404/96 van de Raad van 15 juli 1996 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1973/92 inzake de oprichting van een financiële instrument voor het milieu (LIFE)

1

  

VERORDENING (EG) Nr. 1405/96 VAN DE COMMISSIE van 19 juli 1996 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1362/96 inzake de levering van zuivelprodukten als voedselhulp

6

 

*

Verordening (EG) nr. 1406/96 van de Commissie van 19 juli 1996 tot vaststelling of verhoging voor 1996 van bepaalde communautaire kwantitatieve maxima voor de wederinvoer in de Europese Gemeenschap van bepaalde textielprodukten uit de Volksrepubliek China na passieve veredeling in dit land

7

 

*

Verordening (EG) nr. 1407/96 van de Commissie van 19 juli 1996 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1996/1997, van de voor perziken aan de telers te betalen minimumprijs, alsmede van het bedrag van de produktiesteun voor perziken op siroop en/of op natuurlijk vruchtesap

10

 

*

Verordening (EG) nr. 1408/96 van de Commissie van 19 juli 1996 betreffende de verkoop tegen een vooraf vastgestelde prijs van gedroogde vijgen (basisprodukt) van de oogst 1995 aan distilleerderijen

12

 

*

Verordening (EG) nr. 1409/96 van de Commissie van 19 juli 1996 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1442/93 houdende bepalingen ter toepassing van de regeling voor de invoer van bananen in de Gemeenschap, voor wat betreft de criteria voor de toelating van marktdeelnemers tot categorie C en een aantal data in verband met het beheer van de tariefcontingenten

13

 

*

Verordening (EG) nr. 1410/96 van de Commissie van 19 juli 1996 houdende gedeeltelijke intrekking van Verordening (EG) nr. 3053/95 tot wijziging van de bijlagen I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX en XI bij Verordening (EEG) nr. 3030/93 van de Raad betreffende een gemeenschappelijke regeling voor de invoer van bepaalde textielprodukten uit derde landen

15

  

VERORDENING (EG) Nr. 1411/96 VAN DE COMMISSIE van 19 juli 1996 tot bepaling van de mate waarin de in juni 1996 ingediende aanvragen om een invoerrecht voor jonge mannelijke mestrunderen ingewilligd kunnen worden

16

  

VERORDENING (EG) Nr. 1412/96 VAN DE COMMISSIE van 19 juli 1996 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor rijst en breukrijst

17

  

VERORDENING (EG) Nr. 1413/96 VAN DE COMMISSIE van 19 juli 1996 tot wijziging van de invoerrechten in de sector granen

20

  

VERORDENING (EG) Nr. 1414/96 VAN DE COMMISSIE van 19 juli 1996 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om rechten tot invoer die zijn ingediend op grond van Verordening (EG) nr. 1110/96 betreffende de invoer van kalveren van maximaal 80 kg

23

  

VERORDENING (EG) Nr. 1415/96 VAN DE COMMISSIE van 19 juli 1996 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

24

 
  

II Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Raad

  

96/436/EG:

 
 

*

Besluit van de Raad van 15 juli 1996 houdende benoeming van de voorzitter van het Communautair Bureau voor Planterassen

26

  

Commissie

  

96/437/EG:

 
 

*

Besluit van de Commissie van 18 juli 1996 tot beëindiging van de anti-dumpingprocedure betreffende de invoer van PET-videofilm van oorsprong uit de Republiek Korea

27

  

96/438/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 5 juni 1996 inzake een procedure op grond van artikel 85 van het EG- verdrag (IV/34.983 - FENEX) (Slechts de tekst in de Nederlandse taal is authentiek)

28

  

96/439/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 18 juli 1996 betreffende financiële bijstand van de Gemeenschap voor de bestrijding van mond- en klauwzeer in de Voormalige Joegoslavische Republiek van Macedonië (1)

37

  

96/440/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 18 juli 1996 tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met mond- en klauwzeer in Griekenland (1)

38

 
  

Rectificaties

 
 

*

Rectificatie op Verordening (EG) nr. 1253/96 van de Raad van 27 juni 1996 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 3059/95 houdende opening en wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor bepaalde landbouw_+ en industriële produkten (Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. L 161 van 29 juni 1996)

43

 
 

(1)

Voor de EER relevante tekst

 NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top