EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1996:161:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 161, 29 juni 1996


Display all documents published in this Official Journal

Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 161
39e jaargang
29 juni 1996Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
 

*

Verordening (EG) nr. 1193/96 van de Raad van 26 juni 1996 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 3290/94 inzake de aanpassingen en de overgangsmaatregelen in de landbouwsector voor de tenuitvoerlegging van de overeenkomsten in het kader van de multilaterale handelsbesprekingen van de Uruguay-Ronde

1

 

*

Verordening (EG) nr. 1194/96 van de Raad van 27 juni 1996 tot verlenging van de geldigheidsduur van Verordening (EG) nr. 3066/95 houdende vaststelling, in verband met de in het kader van de multilaterale handelsbesprekingen van de Uruguay-Ronde gesloten Overeenkomsten inzake de landbouw, van bepaalde concessies in de vorm van communautaire tariefcontingenten voor bepaalde landbouwprodukten en van een autonome overgangsregeling tot aanpassing van bepaalde in de Europa-Overeenkomsten opgenomen landbouwconcessies

2

  

VERORDENING (EG) Nr. 1195/96 VAN DE COMMISSIE van 28 juni 1996 tot vaststelling van de representatieve prijzen en de aanvullende invoerrechten voor bepaalde produkten uit de sector suiker

3

  

VERORDENING (EG) Nr. 1196/96 VAN DE COMMISSIE van 28 juni 1996 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector granen

5

  

VERORDENING (EG) Nr. 1197/96 VAN DE COMMISSIE van 28 juni 1996 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector rijst

8

  

VERORDENING (EG) Nr. 1198/96 VAN DE COMMISSIE van 28 juni 1996 tot vaststelling van het op de restitutie voor granen toe te passen correctiebedrag

11

  

VERORDENING (EG) Nr. 1199/96 VAN DE COMMISSIE van 28 juni 1996 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor mout

13

  

VERORDENING (EG) Nr. 1200/96 VAN DE COMMISSIE van 28 juni 1996 tot vaststelling van het op de restitutie voor mout toe te passen correctiebedrag

15

  

VERORDENING (EG) Nr. 1201/96 VAN DE COMMISSIE van 28 juni 1996 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in ongewijzigde staat voor stropen en bepaalde andere produkten van de suikersector

17

  

VERORDENING (EG) Nr. 1202/96 VAN DE COMMISSIE van 28 juni 1996 tot vaststelling van de restitutie bij de produktie voor in de chemische industrie gebruikte witte suiker

20

  

VERORDENING (EG) Nr. 1203/96 VAN DE COMMISSIE van 28 juni 1996 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 391/92 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van graanprodukten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Franse overzeese departementen

22

  

VERORDENING (EG) Nr. 1204/96 VAN DE COMMISSIE van 28 juni 1996 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1832/92 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van graanprodukten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Canarische eilanden

24

  

VERORDENING (EG) Nr. 1205/96 VAN DE COMMISSIE van 28 juni 1996 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1833/92 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van graanprodukten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Azoren en Madeira

26

  

VERORDENING (EG) Nr. 1206/96 VAN DE COMMISSIE van 28 juni 1996 tot vaststelling van de restituties die gelden voor de in het kader van communautaire en nationale voedselhulpacties geleverde produkten van de sectoren granen en rijst

28

  

VERORDENING (EG) Nr. 1207/96 VAN DE COMMISSIE van 28 juni 1996 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor rijst en breukrijst

30

  

VERORDENING (EG) Nr. 1208/96 VAN DE COMMISSIE van 28 juni 1996 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van rijstprodukten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Canarische eilanden

32

  

VERORDENING (EG) Nr. 1209/96 VAN DE COMMISSIE van 28 juni 1996 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van rijstprodukten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Azoren en Madeira

34

  

VERORDENING (EG) Nr. 1210/96 VAN DE COMMISSIE van 28 juni 1996 houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor bepaalde produkten van de sector suiker die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage II van het Verdrag vermelde goederen

36

  

VERORDENING (EG) Nr. 1211/96 VAN DE COMMISSIE van 28 juni 1996 houdende vaststelling van de restituties welke van toepassing zijn op bepaalde zuivelprodukten die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage II van het Verdrag vermelde goederen

38

  

VERORDENING (EG) Nr. 1212/96 VAN DE COMMISSIE van 28 juni 1996 houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor bepaalde produkten van de sector granen en de sector rijst, uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage II van het Verdrag vermelde goederen

40

  

VERORDENING (EG) Nr. 1213/96 VAN DE COMMISSIE van 28 juni 1996 tot vaststelling van de maximumaankoopprijs en de hoeveelheden rundvlees die door de interventiebureaus worden aangekocht in het kader van de 162e deelinschrijving die overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 1627/89 in het kader van de algemene interventiemaatregelen is gehouden

44

 

*

Verordening (EG) nr. 1214/96 van de Commissie van 28 juni 1996 tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1710/95, (EG) nr. 1711/95 en (EG) nr. 1905/95 betreffende de regelingen voor de invoer van bepaalde produkten van de sector granen uit bepaalde landen

46

 

*

Verordening (EG) nr. 1215/96 van de Commissie van 28 juni 1996 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 903/90 houdende bepalingen ter uitvoering van de regeling die geldt bij invoer van bepaalde produkten van de sector slachtpluimvee, van oorsprong uit de Staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan (ACS-Staten), of uit de landen en gebieden overzee (LGO), met het oog op de tenuitvoerlegging van de Overeenkomst inzake de landbouw in het kader van de Uruguay-Ronde

48

 

*

Verordening (EG) nr. 1216/96 van de Commissie van 28 juni 1996 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 904/90 houdende bepalingen ter uitvoering van de regeling die geldt bij invoer van bepaalde produkten van de sector varkensvlees, van oorsprong uit de Staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan (ACS-Staten), of uit de landen en gebieden overzee (LGO), met het oog op de tenuitvoerlegging van de Overeenkomst inzake de landbouw in het kader van de Uruguay-Ronde

49

 

*

Verordening (EG) nr. 1217/96 van de Commissie van 28 juni 1996 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1477/95 tot vaststelling van een aantal overgangsmaatregelen voor de tenuitvoerlegging van de landbouwovereenkomst in het kader van de Uruguay-Ronde, in de sector olijfolie

50

 

*

Verordening (EG) nr. 1218/96 van de Commissie van 28 juni 1996 inzake de gedeeltelijke vrijstelling van de invoerheffing voor bepaalde produkten van de sector granen, in het kader van de Overeenkomsten tussen de Europese Gemeenschap enerzijds en, respectievelijk, de Republiek Polen, de Republiek Hongarije, de Tsjechische Republiek, de Slowaakse Republiek, de Republiek Bulgarije en Roemenië anderzijds

51

 

*

Verordening (EG) nr. 1219/96 van de Commissie van 28 juni 1996 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1474/95 houdende opening en vaststelling van de wijze van beheer van de tariefcontingenten voor produkten van de sector eieren en voor ovoalbumine die voortvloeien uit de in het kader van de multilaterale handelsbesprekingen van de Uruguay-Ronde gesloten Overeenkomsten

55

 

*

Verordening (EG) nr. 1220/96 van de Commissie van 28 juni 1996 waarbij, bij wijze van overgangsmaatregel ter uitvoering van de Overeenkomst inzake de landbouw in het kader van de Uruguay-Ronde, Verordening (EEG) nr. 1150/90 wordt gewijzigd ten aanzien van sommige bepalingen voor de invoer van melk en zuivelprodukten, van oorsprong uit de Staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan (ACS-Staten) of uit de landen en gebieden overzee (LGO)

57

 

*

Verordening (EG) nr. 1221/96 van de Commissie van 28 juni 1996 tot vaststelling, voor de periode van 1 juli tot en met 31 december 1996, van de bepalingen voor de toepassing van de tariefcontingenten voor rundvlees die bij Verordening (EG) nr. 3066/95 van de Raad zijn vastgesteld voor de Republiek Polen, de Republiek Hongarije, de Tsjechische Republiek, Slowakije, Bulgarije en Roemenië

59

 

*

Verordening (EG) nr. 1222/96 van de Commissie van 28 juni 1996 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3846/87 tot vaststelling van de landbouwproduktennomenclatuur voor de uitvoerrestituties

62

 

*

Verordening (EG) nr. 1223/96 van de Commissie van 28 juni 1996 houdende wijziging van de Verordeningen (EEG) nr. 2698/93 en (EG) nr. 1590/94 en vaststelling van de hoeveelheden die in de sector varkensvlees voor de periode van 1 juli tot en met 31 december 1996 beschikbaar zijn in het kader van bij de Europa- Overeenkomsten vastgestelde communautaire tariefcontingenten, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 3066/95 van de Raad

63

 

*

Verordening (EG) nr. 1224/96 van de Commissie van 28 juni 1996 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1482/95 tot vaststelling van de in het kader van het gemeenschappelijk douanetarief bij wijze van overgangsmaatregel toe te passen omrekeningskoersen voor landbouwprodukten en voor bepaalde door verwerking daarvan verkregen produkten

70

 

*

Verordening (EG) nr. 1225/96 van de Commissie van 28 juni 1996 houdende afwijking van Verordening (EG) nr. 1439/95 tot vaststelling van bepalingen van Verordening (EEG) nr. 3013/89 van de Raad inzake de invoer en de uitvoer van produkten van de sector schape- en geitevlees, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 3016/95 tot opening, voor 1996, van communautaire tariefcontingenten voor schapen, geiten, schapevlees en geitevlees van de GN-codes 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 en 0204

71

 

*

Verordening (EG) nr. 1226/96 van de Commissie van 28 juni 1996 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 865/90 houdende uitvoeringsbepalingen van de bijzondere invoerregeling voor sorgho en gierst van oorsprong uit de Staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan (ACS-Staten) of uit de landen en gebieden overzee (LGO), ter uitvoering van de overeenkomst inzake de landbouw die is gesloten in het kader van de Uruguay- Ronde

73

 

*

Verordening (EG) nr. 1227/96 van de Commissie van 28 juni 1996 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2219/92 houdende bepalingen ter uitvoering van de specifieke regeling voor de voorziening van Madeira met melk en zuivelprodukten en tot vaststelling van de voorzieningsbalans

75

 

*

Verordening (EG) nr. 1228/96 van de Commissie van 28 juni 1996 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 584/92 houdende bepalingen voor de uitvoering, in de sector melk en zuivelprodukten, van de regeling waarin is voorzien bij de Interimovereenkomsten tussen, enerzijds, de Gemeenschap en, anderzijds, respectievelijk, de Republiek Polen, de Republiek Hongarije en de Tsjechische en Slowaakse Federatieve Republiek

82

 

*

Verordening (EG) nr. 1229/96 van de Commissie van 28 juni 1996 inzake de verkoop bij inschrijving voor uitvoer van verpakte tabak die in het bezit is van het Griekse interventiebureau

86

 

*

Verordening (EG) nr. 1230/96 van de Commissie van 28 juni 1996 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1424/95 tot voorlopige aanpassing van de specifieke invoerregelingen voor bepaalde produkten van de rundvleessector, van oorsprong uit Zwitserland, de Republieken Bosnië-Herzegovina, Kroatië en Slovenië en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, ter uitvoering van de Overeenkomst inzake de landbouw die is gesloten in het kader van de Uruguay-Ronde

89

 

*

Verordening (EG) nr. 1231/96 van de Commissie van 28 juni 1996 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1588/94 tot vaststelling van bepalingen voor de uitvoering, in de sector melk en zuivelprodukten, van de regeling waarin is voorzien bij de Interimovereenkomsten tussen, enerzijds, de Gemeenschap en, anderzijds, respectievelijk, Bulgarije en Roemenië

90

 

*

Verordening (EG) nr. 1232/96 van de Commissie van 28 juni 1996 tot vaststelling van een geraamde balans voor de voorziening van de Canarische eilanden met produkten van de sector zuivel

92

 

*

Verordening (EG) nr. 1233/96 van de Commissie van 28 juni 1996 tot vaststelling, voor het tweede halfjaar van 1996, van de uitvoeringsbepalingen voor een tariefcontingent voor niet voor de slacht bestemde koeien en vaarzen van bepaalde bergrassen, van oorsprong uit bepaalde derde landen

94

 

*

Verordening (EG) nr. 1234/96 van de Commissie van 28 juni 1996 tot wijziging van de Verordeningen (EEG) nr. 388/92 en (EEG) nr. 1727/92 houdende bepalingen ter uitvoering van de specifieke regeling voor de voorziening van respectievelijk de Franse overzeese departementen (DOM) en de Azoren en Madeira met graanprodukten en tot vaststelling van de respectieve voorzieningsbalansen, en tot vaststelling van een geraamde balans voor de voorziening van de Canarische eilanden met graanprodukten en glucose

101

 

*

Verordening (EG) nr. 1235/96 van de Commissie van 28 juni 1996 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2146/95 betreffende de voorlopige aanpassing van de speciale regelingen voor invoer van olijfolie van oorsprong uit Algerije, Libanon, Marokko, Tunesië en Turkije met het oog op de uitvoering van de landbouwovereenkomst in het kader van de multilaterale handelsbesprekingen van de Uruguay-Ronde en houdende afwijkingen van de Verordeningen (EEG) nr. 1514/76, (EEG) nr. 1620/77, (EEG) nr. 1521/76, (EEG) nr. 1508/76 en (EEG) nr. 1180/77 van de Raad

105

 

*

Verordening (EG) nr. 1236/96 van de Commissie van 28 juni 1996 tot wijziging, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 3066/95 van de Raad, van de Verordeningen (EEG) nr. 2699/93 en (EG) nr. 1559/94 en vaststelling van de hoeveelheden die voor de periode van 1 juli tot en met 30 september 1996 beschikbaar zijn in het kader van bij de Europa-Overeenkomsten vastgestelde communautaire tariefcontingenten

106

 

*

Verordening (EG) nr. 1237/96 van de Commissie van 28 juni 1996 tot verlenging van Verordening (EG) nr. 1200/95 houdende bepaalde overgangsmaatregelen voor het bepalen van het agrarisch element bij invoer van de in tabel 1 van bijlage B bij Verordening (EG) nr. 3448/93 van de Raad vermelde goederen, ter nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit de Landbouwovereenkomst in het kader van de multilaterale handelsbesprekingen van de Uruguay-Ronde

109

 

*

Verordening (EG) nr. 1238/96 van de Commissie van 28 juni 1996 tot verlaging van de basis- en de aankoopprijs voor bloemkool en citroenen tot het einde van het verkoopseizoen 1996/1997 als gevolg van de overschrijding van de interventiedrempel voor het verkoopseizoen 1995/1996

110

 

*

Verordening (EG) nr. 1239/96 van de Commissie van 28 juni 1996 houdende vaststelling van het bedrag van de bijdrage voor de verevening van de opslagkosten in de sector suiker voor het verkoopseizoen 1996/1997

112

 

*

Verordening (EG) nr. 1240/96 van de Commissie van 28 juni 1996 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1996/1997, van het forfaitaire bedrag zoals bedoeld in de regeling inzake een minimumvoorraad in de sector suiker

113

 

*

Verordening (EG) nr. 1241/96 van de Commissie van 28 juni 1996 tot vaststelling van de maximumbodemprijzen voor kastomaten tot het einde van het verkoopseizoen 1996

114

 

*

Verordening (EG) nr. 1242/96 van de Commissie van 28 juni 1996 tot vaststelling van de minimumaankoopprijs van citroenen bij levering aan de industrie en van het bedrag van de financiële vergoeding na de verwerking daarvan, die tot het einde van het verkoopseizoen 1996/1997 gelden

115

  

VERORDENING (EG) Nr. 1243/96 VAN DE COMMISSIE van 28 juni 1996 tot vaststelling van de produktierestitutie voor olijfolie die wordt gebruikt voor de vervaardiging van bepaalde conserven

116

  

VERORDENING (EG) Nr. 1244/96 VAN DE COMMISSIE van 28 juni 1996 tot wijziging van de representatieve prijzen en de aanvullende invoerrechten voor bepaalde produkten uit de sector suiker

117

  

VERORDENING (EG) Nr. 1245/96 VAN DE COMMISSIE van 28 juni 1996 tot wijziging van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm

119

  

VERORDENING (EG) Nr. 1246/96 VAN DE COMMISSIE van 28 juni 1996 betreffende de afgifte van uitvoercertificaten voor groenten en fruit waarvoor de restitutie vooraf wordt vastgesteld

121

  

VERORDENING (EG) Nr. 1247/96 VAN DE COMMISSIE van 28 juni 1996 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

122

  

VERORDENING (EG) Nr. 1248/96 VAN DE COMMISSIE van 28 juni 1996 houdende tijdelijke schorsing van de afgifte van uitvoercertificaten voor bepaalde zuivelprodukten

124

 

*

Verordening (EG) nr. 1249/96 van de Commissie van 28 juni 1996 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad ten aanzien van de invoerrechten in de sector granen

125

 

*

Verordening (EG) nr. 1250/96 van de Commissie van 28 juni 1996 tot vaststelling, voor het tweede halfjaar van 1996, van uitvoeringsbepalingen voor een tariefcontingent voor levende runderen met een gewicht van 160 tot 300 kg, van oorsprong uit bepaalde derde landen

131

 

*

Verordening (EG) nr. 1251/96 van de Commissie van 28 juni 1996 houdende opening en vaststelling van de wijze van beheer van de tariefcontingenten voor produkten van de sector slachtpluimvee

136

 

*

Verordening (EG) nr. 1252/96 van de Commissie van 28 juni 1996 houdende conservatoire maatregelen in de sector suikerr

142

 

*

Verordening (EG) nr. 1253/96 van de Raad van 27 juni 1996 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 3059/95 houdende opening en wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor bepaalde landbouw- en industriële produkten

144

 

*

Beschikking Nr. 1254/96/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 1996 tot opstelling van richtsnoeren voor transeuropese netwerken in de energiesector

147

 
  

II Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Raad

  

96/391/EG:

 
 

*

Beschikking van de Raad van 28 maart 1996 inzake maatregelen om voor de ontwikkeling van de transeuropese netwerken in de energiesector een gunstiger klimaat te creëren

154
NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top