EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1996:155:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 155, 28 juni 1996


Display all documents published in this Official Journal

Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 155
39e jaargang
28 juni 1996Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
 

*

Verordening (EG) nr. 1167/96 van de Raad van 25 juni 1996 houdende tweede wijziging van Verordening (EG) nr. 3090/95 tot vaststelling, voor 1996, van bepaalde maatregelen voor de instandhouding en het beheer van de visbestanden in het gereglementeerde gebied zoals omschreven in het Verdrag inzake toekomstige multilaterale samenwerking op visserijgebied in het noordwestelijke deel van de Atlantische Oceaan

1

 

*

Verordening (EG) nr. 1168/96 van de Raad van 25 juni 1996 tot vaststelling voor 1996, van bepaalde maatregelen voor de instandhouding en het beheer van visbestanden in het gebied zoals omschreven in het Verdrag inzake toekomstige multilaterale samenwerking op visserijgebied in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan

3

 

*

Verordening (EG) nr. 1169/96 van de Commissie van 18 juni 1996 tot vaststelling van een aantal bepalingen voor beheer van de kwantitatieve contingenten die in 1997 van toepassing zijn op bepaalde produkten van oorsprong uit de Volksrepubliek China

5

 

*

Verordening (EG) nr. 1170/96 van de Commissie van 27 juni 1996 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1600/95 houdende uitvoeringsbepalingen van de invoerregeling en houdende opening van tariefcontingenten in de sector melk en zuivelprodukten

10

 

*

Verordening (EG) nr. 1171/96 van de Commissie van 27 juni 1996 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 210/69 betreffende de wederzijdse mededeling van gegevens door de Lid-Staten en de Commissie in de sector melk en zuivelprodukten

15

 

*

Verordening (EG) nr. 1172/96 van de Commissie van 27 juni 1996 tot vaststelling van de balans en de steunbedragen voor de voorziening van de Canarische eilanden met fokkonijnen in het kader van de in artikel 4 van Verordening (EEG) nr. 1601/92 van de Raad bedoelde regeling

17

 

*

Verordening (EG) nr. 1173/96 van de Commissie van 27 juni 1996 tot vaststelling van de balans en de steunbedragen voor de voorziening van de Canarische eilanden met produkten van de sectoren eieren en slachtpluimvee in het kader van de in de artikelen 2 tot en met 4 van Verordening (EEG) nr. 1601/92 van de Raad bedoelde regeling

19

 

*

Verordening (EG) nr. 1174/96 van de Commissie van 27 juni 1996 tot vaststelling van de balans met betrekking tot de voorziening van de Azoren en Madeira met produkten van de sectoren eieren en slachtpluimvee en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1726/92

22

 

*

Verordening (EG) nr. 1175/96 van de Commissie van 27 juni 1996 tot vaststelling van de wegingscoëfficiënten voor de berekening van de gemeenschappelijke marktprijs voor geslachte varkens en houdende intrekking van Verordening (EG) nr. 1449/95

24

 

*

Verordening (EG) nr. 1176/96 van de Commissie van 27 juni 1996 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1486/95 betreffende de opening en de wijze van beheer van een tariefcontingent voor de invoer van bepaalde produkten van de GN-codes ex 0203 19 55 en ex 0203 29 55 in de varkensvleessector voor de periode van 1 juli 1995 tot en met 30 juni 1996

26

  

VERORDENING (EG) Nr. 1177/96 VAN DE COMMISSIE van 27 juni 1996 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1089/96 inzake de levering van granen als voedselhulp

31

  

VERORDENING (EG) Nr. 1178/96 VAN DE COMMISSIE van 27 juni 1996 inzake de opening van een permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van rogge die in het bezit is van het Duitse interventiebureau

32

  

VERORDENING (EG) Nr. 1179/96 VAN DE COMMISSIE van 27 juni 1996 inzake de opening van een permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van gerst die in het bezit is van het Duitse interventiebureau

37

  

VERORDENING (EG) Nr. 1180/96 VAN DE COMMISSIE van 27 juni 1996 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1079/96 inzake de levering van zuivelprodukten als voedselhulp

42

  

VERORDENING (EG) Nr. 1181/96 VAN DE COMMISSIE van 27 juni 1996 betreffende de afgifte van uitvoercertificaten voor groenten en fruit waarvoor de restitutie vooraf wordt vastgesteld

43

  

VERORDENING (EG) Nr. 1182/96 VAN DE COMMISSIE van 27 juni 1996 betreffende de afgifte van uitvoercertificaten voor op basis van groenten en fruit verwerkte produkten

44

  

VERORDENING (EG) Nr. 1183/96 VAN DE COMMISSIE van 27 juni 1996 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

45

  

VERORDENING (EG) Nr. 1184/96 VAN DE COMMISSIE van 27 juni 1996 tot wederinvoering van het preferentiële douanerecht bij invoer van veelbloemige anjers (tros) van oorsprong uit Israël

47

  

VERORDENING (EG) Nr. 1185/96 VAN DE COMMISSIE van 27 juni 1996 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor mengvoeders op basis van granen

49

  

VERORDENING (EG) Nr. 1186/96 VAN DE COMMISSIE van 27 juni 1996 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van op basis van granen en rijst verwerkte produkten

51

 
  

II Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Commissie

  

96/387/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 14 juni 1996 tot vaststelling van de diergezondheidsvoorschriften en de voorschriften inzake veterinaire certificaten voor de invoer van vers vlees van pluimvee uit Tsjechië

54

  

96/388/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 17 juni 1996 tot wijziging van Beschikking 94/836/EG houdende goedkeuring van het enig programmeringsdocument voor de structurele bijstandsverlening van de Gemeenschap voor de verbetering van de verwerking en de afzet van landbouwprodukten in het Verenigd Koninkrijk, behalve voor de onder doelstelling 1 vallende gebieden Merseyside, Highlands and Islands en Noord-Ierland, in het kader van doelstelling 5 a), voor de periode van 1994 tot en met 1999 (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

58

  

96/389/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 17 juni 1996 houdende goedkeuring van het door Ierland ingediende plan voor toezicht en controle op salmonella's bij pluimvee (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek) (1)

60

  

96/390/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 18 juni 1996 houdende goedkeuring van het door Finland ingediende plan voor toezicht en controle op salmonella's bij pluimvee (Slechts de tekst in de Finse taal is authentiek) (1)

61

 
  

Rectificaties

 
 

*

RECTIFICATIE VOOR :# 95/38/EG: Richtlijn van de Raad van 17 juli 1995 houdende wijziging van de bijlagen I en II bij Richtlijn 90/642/EEG tot vaststelling van maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen in en op bepaalde produkten van plantaardige oorsprong, met inbegrip van groenten en fruit, en houdende vaststelling van een lijst van maximumgehalten

62

 
 

(1)

Voor de EER relevante tekst

 NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top