Help Print this page 

Document L:1996:153:TOC

Title and reference
Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 153, 27 juni 1996

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
PDF pdf ES pdf DA pdf DE pdf EL pdf EN pdf FR pdf IT pdf NL pdf PT pdf FI pdf SV
Text

Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 153
39e jaargang
27 juni 1996Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
  

VERORDENING (EG) Nr. 1150/96 VAN DE COMMISSIE van 26 juni 1996 tot wijziging van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm

1

  

VERORDENING (EG) Nr. 1151/96 VAN DE COMMISSIE van 26 juni 1996 tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer van witte suiker voor de 45e deelinschrijving in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1813/95

3

  

VERORDENING (EG) Nr. 1152/96 VAN DE COMMISSIE van 26 juni 1996 tot vaststelling, voor de sector suiker, van de representatieve prijzen en de bedragen van de aanvullende invoerrechten voor melasse

4

 

*

Verordening (EG) nr. 1153/96 van de Commissie van 26 juni 1996 houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen

6

 

*

Verordening (EG) nr. 1154/96 van de Commissie van 26 juni 1996 houdende vaststelling van de balans met betrekking tot de voorziening van de Azoren en Madeira met produkten van de sector varkensvlees in het verkoopseizoen 1996/1997 en houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 1725/92

12

 

*

Verordening (EG) nr. 1155/96 van de Commissie van 26 juni 1996 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2319/95 tot vaststelling van de hoeveelheden die aan de importeurs worden toegewezen uit hoofde van de communautaire kwantitatieve contingenten die in 1996 op bepaalde produkten van oorsprong uit de Volksrepubliek China van toepassing zijn

14

 

*

Verordening (EG) nr. 1156/96 van de Commissie van 26 juni 1996 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1487/95 houdende vaststelling van de balans voor de voorziening van de Canarische eilanden met produkten van de sector varkensvlees en van de steunbedragen voor de produkten uit de Gemeenschap

17

 

*

Verordening (EG) nr. 1157/96 van de Commissie van 26 juni 1996 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1371/95 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen inzake de regeling van uitvoercertificaten in de sector eieren

19

 

*

Verordening (EG) nr. 1158/96 van de Commissie van 26 juni 1996 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1372/95 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen inzake de regeling van uitvoercertificaten in de sector slachtpluimvee

25

 

*

Verordening (EG) nr. 1159/96 van de Commissie van 26 juni 1996 tot vaststelling van de ramingsbalans voor suiker voor 1996/1997 van de Azoren, Madeira en de Canarische eilanden als bedoeld in de Verordeningen (EEG) nr. 1600/92 en (EEG) nr. 1601/92 van de Raad

31

 

*

Verordening (EG) nr. 1160/96 van de Commissie van 26 juni 1996 tot vaststelling van de ramingsbalans voor suiker voor 1996/1997 van de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee zoals bedoeld in Verordening (EEG) nr. 2019/93 van de Raad

33

 

*

Verordening (EG) nr. 1161/96 van de Commissie van 26 juni 1996 tot aanpassing van Verordening (EEG) nr. 2999/92 houdende bepalingen ter uitvoering van de specifieke regeling voor de voorziening van Madeira met produkten van de sector verwerkte groenten en fruit, en ter vaststelling van de voorzieningsbalans voor de periode van 1 juli 1996 tot en met 30 juni 1997

35

  

VERORDENING (EG) Nr. 1162/96 VAN DE COMMISSIE van 26 juni 1996 tot vaststelling van de maximumrestituties voor de uitvoer van olijfolie voor de vijftiende deelinschrijving in het kader van de bij Verordening (EG) nr. 2544/95 geopende permanente openbare inschrijving

37

  

VERORDENING (EG) Nr. 1163/96 VAN DE COMMISSIE van 26 juni 1996 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van olijfolie

39

  

VERORDENING (EG) Nr. 1164/96 VAN DE COMMISSIE van 26 juni 1996 tot vaststelling van de landbouwomrekeningskoersen

41

  

VERORDENING (EG) Nr. 1165/96 VAN DE COMMISSIE van 26 juni 1996 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

43

  

VERORDENING (EG) Nr. 1166/96 VAN DE COMMISSIE van 26 juni 1996 tot wijziging van de representatieve prijzen en de aanvullende invoerrechten voor bepaalde produkten uit de sector suiker

45

 
  

II Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Raad

  

96/386/EG:

 
 

*

BESLUIT VAN DE RAAD van 26 februari 1996 betreffende de sluiting van Memoranda van Overeenstemming tussen de Europese Gemeenschap en de Islamitische Republiek Pakistan en tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek India inzake regelingen op het gebied van de toegang tot de markt voor textielprodukten

47

  

MEMORANDUM VAN OVEREENSTEMMING tussen de Europese Gemeenschap en de Islamitische Republiek Pakistan inzake regelingen op het gebied van de toegang tot de markt voor textielprodukten

48

  

MEMORANDUM VAN OVEREENSTEMMING tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek India inzake regelingen op het gebied van de toegang tot de markt voor textielprodukten

53
NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top