Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1996:145:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 145, 19 juni 1996


Display all documents published in this Official Journal

Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 145
39e jaargang
19 juni 1996Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
 

*

Verordening (EG) nr. 1093/96 van de Commissie van 18 juni 1996 tot vaststelling van de coëfficiënten voor de verlaging van de compensatiebedragen die in het verkoopseizoen 1996/1997 in bepaalde regio's van de Gemeenschap in het kader van Verordening (EEG) nr. 1765/92 van de Raad worden toegekend

1

  

VERORDENING (EG) Nr. 1094/96 VAN DE COMMISSIE van 18 juni 1996 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

2

 

*

Richtlijn 96/34/EG van de Raad van 3 juni 1996 betreffende de door de UNICE, het CEEP en het EVV gesloten raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof

4

 

*

Richtlijn 96/35/EG van de Raad van 3 juni 1996 betreffende de aanwijzing en de beroepsbekwaamheid van veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor of over de binnenwateren

10

 
  

II Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Raad

  

96/366/EG:

 
 

*

Besluit van de Raad van 11 juni 1996 betreffende de toepassing van artikel 8 van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Prinsdom Andorra

16

  

Commissie

  

96/367/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 13 juni 1996 betreffende beschermende maatregelen ten aanzien van mond- en klauwzeer in Albanië (1)

17

  

96/368/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 14 juni 1996 betreffende financiële bijstand van de Gemeenschap voor de bestrijding van mond- en klauwzeer in Albanië (1)

19

 
  

Rectificaties

 
 

*

Rectificatie op Verordening (EG) nr. 1372/95 van de Commissie van 16 juni 1995 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen inzake de regeling van uitvoercertificaten in de sector slachtpluimvee (Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. L 133 van 17 juni 1995)

20

 
 

(1)

Voor de EER relevante tekst

 NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top