EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1996:135:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 135, 6 juni 1996


Display all documents published in this Official Journal

Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 135
39e jaargang
6 juni 1996Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
  

VERORDENING (EG) Nr. 1007/96 VAN DE COMMISSIE van 5 juni 1996 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm

1

  

VERORDENING (EG) Nr. 1008/96 VAN DE COMMISSIE van 5 juni 1996 tot vaststelling, voor de sector suiker, van de representatieve prijzen en de bedragen van de aanvullende invoerrechten voor melasse

3

  

VERORDENING (EG) Nr. 1009/96 VAN DE COMMISSIE van 5 juni 1996 tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer van witte suiker voor de 42e deelinschrijving in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1813/95

5

  

VERORDENING (EG) Nr. 1010/96 VAN DE COMMISSIE van 5 juni 1996 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1072/95, teneinde de hoeveelheid waarop de permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van gerst uit Duitse interventievoorraden betrekking heeft, tot 1 600 000 ton te verhogen

6

  

VERORDENING (EG) Nr. 1011/96 VAN DE COMMISSIE van 5 juni 1996 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 606/96, teneinde de hoeveelheid waarop de permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van rogge uit Duitse interventievoorraden betrekking heeft, tot 700 000 ton te verhogen

8

  

VERORDENING (EG) Nr. 1012/96 VAN DE COMMISSIE van 5 juni 1996 tot vaststelling van de maximumbodemprijzen voor kastomaten voor juni 1996

10

 

*

Verordening (EG) nr.1013/96 van de Commissie van 5 juni 1996 tot vaststelling van de interventiedrempel voor bloemkool, perziken, nectarines en citroenen voor het verkoopseizoen 1996/1997

11

 

*

Verordening (EG) nr.1014/96 van de Commissie van 5 juni 1996 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1489/95 tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector groenten en fruit

13

 

*

Verordening (EG) nr.1015/96 van de Commissie van 5 juni 1996 tot vaststelling van de steun voor de opslag voor krenten en rozijnen en gedroogde vijgen (basisprodukten) van het verkoopseizoen 1995/1996

16

 

*

Verordening (EG) nr.1016/96 van de Commissie van 5 juni 1996 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1687/95 tot vaststelling van de geraamde balans voor de voorziening van de Canarische eilanden met produkten van de sector van op basis van groenten en fruit verwerkte produkten

18

 

*

Verordening (EG) nr. 1017/96 van de Commissie van 5 juni 1996 tot rectificatie van de Duitse en de Spaanse versie van Verordening (EEG) nr. 920/89 voor wat betreft de aanduiding van wortelen

20

  

VERORDENING (EG) Nr. 1018/96 VAN DE COMMISSIE van 5 juni 1996 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector rijst

21

  

VERORDENING (EG) Nr. 1019/96 VAN DE COMMISSIE van 5 juni 1996 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

24

  

VERORDENING (EG) Nr. 1020/96 VAN DE COMMISSIE van 5 juni 1996 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector granen

26

 
  

II Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Commissie

  

96/347/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 24 mei 1996 houdende goedkeuring van het door Oostenrijk ingediende plan voor de opsporing van residuen (Slechts de tekst in de Duitse taal is authentiek) (1)

29

  

96/348/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 24 mei 1996 houdende goedkeuring van het door Zweden ingediende plan voor de opsporing van residuen (Slechts de tekst in de Zweedse taal is authentiek) (1)

30

  

96/349/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 24 mei 1996 houdende goedkeuring van het door Finland ingediende plan voor de opsporing van residuen (Slechts de tekst in de Finse taal is authentiek) (1)

31

  

96/350/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 24 mei 1996 houdende aanpassing ingevolge artikel 17 van de bijlagen II A en II B bij Richtlijn 75/442/EEG van de Raad betreffende afvalstoffen (1)

32

 
  

Rectificaties

 
 

*

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 3036/94 van de Raad van 8 december 1994 houdende instelling van een regeling voor economische passieve veredeling die van toepassing is op bepaalde textielprodukten en kledingartikelen die worden wederingevoerd in de Gemeenschap na bewerking of verwerking in bepaalde derde landen (Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. L 322 van 15 december 1994)

35

 

*

Rectificatie van het Statuut van het Raadgevend Comité voor de Beroepsopleiding (63/688/EEG) van 18 december 1963) (PB nr. 190 van 30. 12. 1963, blz. 3090/63), zoals laatstelijk gewijzigd bij Besluit 95/1/EG, Euratom, EGKS (PB nr. L 1 van 1. 1. 1995, blz. 215)

35

 
 

(1)

Voor de EER relevante tekst

 NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top