EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1996:115:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 115, 9 mei 1996


Display all documents published in this Official Journal

Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 115
39e jaargang
9 mei 1996Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
 

*

Verordening (EG) nr. 846/96 van de Raad van 6 mei 1996 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 3074/95 inzake de vaststelling van de voor 1996 geldende totaal toegestane vangsten voor bepaalde visbestanden of groepen visbestanden, alsmede bepaalde bij de visserij in acht te nemen voorschriften

1

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 847/96 ze dne 6. května 1996, kterým se stanoví dodatečné podmínky pro meziroční řízení celkových přípustných odlovů a kvót

3

  

VERORDENING (EG) Nr. 848/96 VAN DE COMMISSIE van 8 mei 1996 betreffende de afgifte van uitvoercertificaten zonder vaststelling vooraf van de restitutie in de sector groenten en fruit

6

  

VERORDENING (EG) Nr. 849/96 VAN DE COMMISSIE van 8 mei 1996 tot wijziging van de uitvoerrestituties voor melk en zuivelprodukten

8

 

*

Verordening (EG) nr. 850/96 van de Commissie van 8 mei 1996 tot uitstel van de uiterste datum voor het inzaaien van sommige akkerbouwgewassen in bepaalde gebieden voor het verkoopseizoen 1996/1997

10

 

*

Verordening (EG) nr. 851/96 van de Commissie van 8 mei 1996 tot vaststelling van de minimumprijs bij invoer voor bepaalde verwerkte produkten op basis van kersen voor het verkoopseizoen 1996/1997

12

  

VERORDENING (EG) Nr. 852/96 VAN DE COMMISSIE van 8 mei 1996 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2219/92 houdende bepalingen ter uitvoering van de specifieke regeling voor de voorziening van Madeira met melk en zuivelprodukten met betrekking tot de steunbedragen

15

  

VERORDENING (EG) Nr. 853/96 VAN DE COMMISSIE van 8 mei 1996 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2993/94 tot vaststelling van de steun voor de voorziening van de Canarische eilanden met zuivelprodukten in het kader van de bij de artikelen 2 tot en met 4 van Verordening (EEG) nr. 1601/92 van de Raad vastgestelde regeling

20

  

VERORDENING (EG) Nr. 854/96 VAN DE COMMISSIE van 8 mei 1996 tot wederinvoering van het preferentiële douanerecht bij invoer van grootbloemige rozen van oorsprong uit Israël

32

  

VERORDENING (EG) Nr. 855/96 VAN DE COMMISSIE van 8 mei 1996 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

34

  

VERORDENING (EG) Nr. 856/96 VAN DE COMMISSIE van 8 mei 1996 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector granen

36

  

VERORDENING (EG) Nr. 857/96 VAN DE COMMISSIE van 8 mei 1996 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector rijst

39

 
  

II Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Raad

  

96/300/Euratom, EG:

 
 

*

BESLUIT VAN DE RAAD EN DE COMMISSIE van 22 april 1996 betreffende de sluiting van het Aanvullend Protocol bij de Europa_+Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid_+Staten, enerzijds, en de Slowaakse Republiek, anderzijds

42

  

AANVULLEND PROTOCOL bij de Europa_+Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid_+Staten, enerzijds, en de Slowaakse Republiek, anderzijds

43

  

Commissie

  

96/301/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 3 mei 1996 tot machtiging van de Lid-Staten om ten aanzien van Egypte tijdelijk aanvullende maatregelen te nemen tegen de verspreiding van Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith

47
NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top