EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1996:047:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 47, 24 februari 1996


Display all documents published in this Official Journal

Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 47
39e jaargang
24 februari 1996Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
 

*

Verordening (EG) nr. 328/96 van de Commissie van 23 februari 1996 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2900/95 tot vaststelling van een uitvoerbelasting voor produkten van GN-code 1001 90 99

1

  

VERORDENING (EG) Nr. 329/96 VAN DE COMMISSIE van 23 februari 1996 met betrekking tot de levering van zuivelprodukten in het kader van de voedselhulp

3

 

*

Verordening (EG) nr. 330/96 van de Commissie van 23 februari 1996 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3929/87 betreffende de opgaven van oogsten, produktie en voorraden van wijnbouwprodukten

8

 

*

Verordening (EG) nr. 331/96 van de Commissie van 23 februari 1996 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 454/95 houdende uitvoeringsbepalingen van de interventiemaatregelen op de markt voor boter en room

10

  

VERORDENING (EG) Nr. 332/96 VAN DE COMMISSIE van 23 februari 1996 tot vaststelling van de mate waarin aan de aanvragen voor uitvoercertificaten in de sector slachtpluimvee kan worden voldaan

12

  

VERORDENING (EG) Nr. 333/96 VAN DE COMMISSIE van 23 februari 1996 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor rijst en breukrijst

13

  

VERORDENING (EG) Nr. 334/96 VAN DE COMMISSIE van 23 februari 1996 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van rijstprodukten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Canarische eilanden

15

  

VERORDENING (EG) Nr. 335/96 VAN DE COMMISSIE van 23 februari 1996 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van rijstprodukten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Azoren en Madeira

17

  

VERORDENING (EG) Nr. 336/96 VAN DE COMMISSIE van 23 februari 1996 tot wijziging van de representatieve prijzen en de aanvullende invoerrechten voor bepaalde produkten uit de sector suiker

19

  

VERORDENING (EG) Nr. 337/96 VAN DE COMMISSIE van 23 februari 1996 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

21

 
  

II Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Commissie

  

96/170/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 15 februari 1996 tot aanpassing van bijlage I van Verordening (EEG) nr. 571/88 van de Raad houdende organisatie van communautaire enquêtes inzake de structuur van de landbouwbedrijven in het tijdvak van 1988 tot en met 1997, en bijlage I van Beschikking 89/651/EEG betreffende de definities van de kenmerken en de lijst van landbouwprodukten voor de communautaire enquêtes inzake de structuur van de landbouwbedrijven in het tijdvak van 1988 tot en met 1997

23

 
  

Rectificaties

 
 

*

RECTIFICATIE VOOR :# Richtlijn 94/11/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 maart 1994 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de Lid-Staten inzake de etikettering van de in de belangrijkste onderdelen van voor de verbruiker bestemd schoeisel gebruikte materialen

35
NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top