EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1996:021:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 21, 27 januari 1996


Display all documents published in this Official Journal

Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 21
39e jaargang
27 januari 1996Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
 

*

Verordening (EG) nr. 137/96 van de Raad van 22 januari 1996 tot instelling van een definitief anti-dumpingrecht op de invoer van vuurvaste chamotte van oorsprong uit de Volksrepubliek China

1

 

*

Verordening (EG) nr. 138/96 van de Raad van 22 januari 1996 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 520/94 houdende de totstandbrenging van een communautaire procedure voor het beheer van de kwantitatieve contingenten

6

 

*

Verordening (EG) nr. 139/96 van de Raad van 22 januari 1996 tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 3285/94 en (EG) nr. 519/94 met betrekking tot het uniforme document van communautair toezicht

7

  

VERORDENING (EG) Nr. 140/96 VAN DE COMMISSIE van 26 januari 1996 tot vaststelling van de restituties die gelden voor de in het kader van communautaire en nationale voedselhulpacties geleverde produkten van de sectoren granen en rijst

19

  

VERORDENING (EG) Nr. 141/96 VAN DE COMMISSIE van 26 januari 1996 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor rijst en breukrijst

21

  

VERORDENING (EG) Nr. 142/96 VAN DE COMMISSIE van 26 januari 1996 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van rijstprodukten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Canarische eilanden

23

  

VERORDENING (EG) Nr. 143/96 VAN DE COMMISSIE van 26 januari 1996 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van rijstprodukten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Azoren en Madeira

25

  

VERORDENING (EG) Nr. 144/96 VAN DE COMMISSIE van 26 januari 1996 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 360/95 tot opening van gewone openbare inschrijvingen voor de verkoop, met het oog op uitvoer, van alcohol uit wijnbouwprodukten die in het bezit is van de interventiebureaus

27

 

*

Verordening (EG) nr. 145/96 van de Commissie van 26 januari 1996 inzake de uitslag van resterende voorraden gedroogde voedergewassen die in het verkoopseizoen 1994/1995 zijn geproduceerd

28

  

VERORDENING (EG) Nr. 146/96 VAN DE COMMISSIE van 26 januari 1996 tot opening van gewone openbare inschrijvingen voor de verkoop, met het oog op uitvoer, van alcohol uit wijnbouwprodukten

29

  

VERORDENING (EG) Nr. 147/96 VAN DE COMMISSIE van 26 januari 1996 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

38

  

VERORDENING (EG) Nr. 148/96 VAN DE COMMISSIE van 26 januari 1996 tot wijziging van de restituties bij uitvoer voor granen en bepaalde soorten van meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge

40

 

*

Richtlijn 96/3/Euratom, EGKS, EG van de Commissie van 26 januari 1996 inzake een afwijking van enkele bepalingen van Richtlijn 93/43/EEG van de Raad inzake levensmiddelenhygiëne voor het bulkvervoer van vloeibare oliën en vetten over zee (1)

42

 
  

II Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Raad

  

96/88/EG:

 
 

*

BESLUIT VAN DE RAAD van 19 december 1995 betreffende de goedkeuring, door de Europese Gemeenschap, van het Graanhandelsverdrag en het Voedselhulpverdrag, die samen de Internationale Graanovereenkomst 1995 vormen

47

  

INTERNATIONALE GRAANOVEREENKOMST 1995

49

  

GRAANHANDELSVERDRAG 1995

50

  

VOEDSELHULPVERDRAG 1995

60

  

96/89/EG:

 
 

*

Besluit van de Raad van 12 januari 1996 houdende benoeming van twee leden en drie plaatsvervangers van het Comité van de Regio's

66

  

96/90/EG:

 
 

*

Beschikking van de Raad van 22 januari 1996 houdende verlenging van de geldigheidsduur van Beschikking 82/530/EEG waarbij het Verenigd Koninkrijk wordt gemachtigd de autoriteiten van het eiland Man toe te staan een stelsel van bijzondere invoervergunningen toe te passen voor schapevlees en rundvlees

67

  

96/91/EG:

 
 

*

BESLUIT VAN DE RAAD van 22 januari 1996 betreffende de goedkeuring van de wijziging van artikel VII van het Verdrag inzake de visserij en de instandhouding van de levende rijkdommen van de zee in de Oostzee en de Belten

69

  

Commissie

  

96/92/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 11 januari 1996 houdende wijziging van Beschikking 91/449/EEG tot vaststelling van het model van de gezondheidscertificaten voor uit derde landen ingevoerde vleesprodukten, in verband met bepaalde produkten uit Uruguay (1)

71

  

96/93/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 12 januari 1996 waarbij Zweden op grond van artikel 14, lid 4, van Richtlijn 90/539/EEG van de Raad wordt gemachtigd om zijn nationale maatregelen in verband met rhinotracheïtis bij kalkoenen te handhaven (1)

72

  

96/94/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 12 januari 1996 waarbij Zweden op grond van artikel 12, lid 4, van Richtlijn 91/67/EEG van de Raad wordt gemachtigd om zijn nationale maatregelen in verband met infectieuze pancreatische necrose en Bacterial Kidney Disease te handhaven (1)

73

  

96/95/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 12 januari 1996 waarbij Zweden op grond van artikel 10, lid 4, van Richtlijn 64/432/EEG van de Raad wordt gemachtigd om zijn nationale maatregelen in verband met overdraagbare gastro-enteritis te handhaven (1)

74

 
 

(1)

Voor de EER relevante tekst

 NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top