Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1995:305:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 305, 19 december 1995


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 305
38e jaargang
19 december 1995Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
 

*

Verordening (EG) nr. 2908/95 van de Commissie van 15 december 1995 betreffende het beëindigen van de visserij op zalm door vissersvaartuigen die de vlag voeren van een Lid-Staat

1

  

VERORDENING (EG) Nr. 2909/95 VAN DE COMMISSIE van 18 december 1995 betreffende de levering van roggemeel bestemd voor de bevolkingen van Georgië, Armenië, Azerbeidzjan, Kirgizië en Tadzjikistan

2

  

VERORDENING (EG) Nr. 2910/95 VAN DE COMMISSIE van 18 december 1995 betreffende de levering van roggemeel bestemd voor de bevolkingen van Georgië, Armenië en Azerbeidzjan

8

  

VERORDENING (EG) Nr. 2911/95 VAN DE COMMISSIE van 18 december 1995 tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1178/95 inzake de permanente openbare inschrijvingen voor uitvoer van zachte broodtarwe dat in het bezit is van het Oostenrijkse interventiebureau

16

 

*

Verordening (EG) nr. 2912/95 van de Commissie van 15 december 1995 tot vaststelling van een aantal toepassingsbepalingen van de in Verordening (EEG) nr. 805/68 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees vastgestelde premieregelingen wat de specifieke maatregelen voor de Franse overzeese departementen, de Azoren en Madeira betreft, en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 231/93

17

 

*

Verordening (EG) nr. 2913/95 van de Commissie van 18 december 1995 betreffende de afgifte van certificaten voor de invoer van bananen in het kader van het tariefcontingent, voor het eerste kwartaal van 1996, en de indiening van nieuwe aanvragen (1)

20

 

*

Verordening (EG) nr. 2914/95 van de Commissie van 18 december 1995 tot instelling van voorafgaand communautair toezicht op de invoer van bepaalde onder het EGKS-Verdrag en het EG-Verdrag vallende ijzer- en staalprodukten van oorsprong uit bepaalde derde landen

23

 

*

Verordening (EG) nr. 2915/95 van de Commissie van 18 december 1995 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1222/94 tot vaststelling van de gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen voor de regeling aangaande de toekenning van restituties bij uitvoer en de criteria voor de vaststelling van het restitutiebedrag betreffende bepaalde landbouwprodukten, uitgevoerd in de vorm van goederen die niet onder bijlage II van het Verdrag vallen

33

 

*

Verordening (EG) nr. 2916/95 van de Commissie van 18 december 1995 tot wijziging van sommige verordeningen betreffende de gemeenschappelijke ordening der markten in de sectoren slachtpluimvee en eieren en de gemeenschappelijke regeling van het handelsverkeer voor ovoalbumine en lactoalbumine

49

 

*

Verordening (EG) nr. 2917/95 van de Commissie van 18 december 1995 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1162/95 houdende bijzondere uitvoeringsbepalingen inzake het stelsel van invoer- en uitvoercertificaten in de sector granen en rijst

53

 

*

Verordening (EG) nr. 2918/95 van de Commissie van 18 december 1995 houdende vaststelling van de bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 2337/95 van de Raad tot instelling van een regeling ter compensatie van de door de ultraperifere ligging veroorzaakte extra kosten voor de afzet van bepaalde visserijprodukten van de Azoren, Madeira, de Canarische eilanden en het Franse departement Guyana

54

 

*

Verordening (EG) nr. 2919/95 van de Commissie van 18 december 1995 inzake de toekenning van de specifieke steun voor de produktie van durumtarwe in Oostenrijk

56

 

*

Verordening (EG) nr. 2920/95 van de Commissie van 18 december 1995 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1440/95 tot opening van communautaire tariefcontingenten voor het tweede halfjaar van 1995 voor schapen, geiten, schapevlees en geitevlees van de GN-codes ex 0104 10, ex 0104 20 en 0204

59

 

*

Verordening (EG) nr. 2921/95 van de Commissie van 18 december 1995 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen betreffende de compenserende steun in verband met de verlaging van bepaalde landbouwomrekeningskoersen

60

 

*

Verordening (EG) nr. 2922/95 van de Commissie van 18 december 1995 betreffende de afgifte van invoercertificaten voor traditionele ACS-bananen voor het eerste kwartaal van 1996 (1)

62

  

VERORDENING (EG) Nr. 2923/95 VAN DE COMMISSIE van 18 december 1995 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

63

 
  

II Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Commissie

  

95/543/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 11 december 1995 inzake het door het Verenigd Koninkrijk aan de Commissie gerichte verzoek om bepaalde transporten vrij te stellen van de toepassing van Richtlijn 89/684/EEG van de Raad betreffende de beroepsopleiding van bepaalde bestuurders van voertuigen voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

65

 
 

(1)

Voor de EER relevante tekst

 NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top