Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1995:264:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 264, 7 november 1995


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 264
38e jaargang
7 november 1995Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
 

*

Verordening (EG) nr. 2587/95 van de Commissie van 3 november 1995 tot rectificering van Verordening (EG) nr. 3115/94 tot wijziging van de bijlagen I en II bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief

1

 

*

Verordening (EG) nr. 2588/95 van de Commissie van 3 november 1995 tot rectificering van Verordening (EG) nr. 1359/95 tot wijziging van de bijlagen I en II bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 802/80

4

  

VERORDENING (EG) Nr. 2589/95 VAN DE COMMISSIE van 6 november 1995 inzake de levering van granen als voedselhulp

10

  

VERORDENING (EG) Nr. 2590/95 VAN DE COMMISSIE van 6 november 1995 inzake de levering van zachte tarwe als voedselhulp

16

  

VERORDENING (EG) Nr. 2591/95 VAN DE COMMISSIE van 6 november 1995 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

21

  

VERORDENING (EG) Nr. 2592/95 VAN DE COMMISSIE van 6 november 1995 tot wijziging van de representatieve prijzen en de aanvullende invoerrechten voor bepaalde produkten uit de sector suiker

23

  

VERORDENING (EG) Nr. 2593/95 VAN DE COMMISSIE van 6 november 1995 tot wijziging van de invoerrechten in de sector granen

25

 
  

II Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Raad

  

95/451/EG:

 
 

*

Beschikking van de Raad van 26 oktober 1995 inzake een specifieke maatregel betreffende de toekenning van een vergoeding aan vissers uit bepaalde Lid-Staten van de Gemeenschap die de visserij in de wateren onder soevereiniteit of jurisdictie van Marokko hebben moeten stopzetten

28

  

Commissie

  

95/452/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 12 april 1995 betreffende steunmaatregelen in de vorm van belastingvoordelen voor ondernemingen die hun bedrijf uitoefenen in het "Centro di servizi finanziari ed assicurativi" (Centrum voor dienstverlening op financieel en op verzekeringsgebied) van Triëst, uit hoofde van de Italiaanse wet nr. 19 van 9 januari 1991, artikel 3 (Slechts de tekst in de Italiaanse taal is authentiek) (1)

30

  

95/453/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 23 oktober 1995 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van levende tweekleppige weekdieren, stekelhuidigen, manteldieren en zeeslakken van oorsprong uit de Koreaanse Republiek (1)

35

  

95/454/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 23 oktober 1995 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van visserij- en aquacultuurpro-dukten van oorsprong uit de Koreaanse Republiek (1)

37

 
 

(1)

Voor de EER relevante tekst

 NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top