Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1995:255:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 255, 25 oktober 1995


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 255
38e jaargang
25 oktober 1995Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
 

*

Verordening (EG) nr. 2469/95 van de Commissie van 24 oktober 1995 tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1566/95 en (EG) nr. 1941/95 in de sector rundvlees

1

  

VERORDENING (EG) Nr. 2470/95 VAN DE COMMISSIE van 24 oktober 1995 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

3

  

VERORDENING (EG) Nr. 2471/95 VAN DE COMMISSIE van 24 oktober 1995 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde produkten in de sector melk en zuivelprodukten, die in oktober 1995 zijn ingediend op grond van de regeling die is vastgesteld in de door de Gemeenschap gesloten Europa-Overeenkomsten met de Republiek Polen, de Republiek Hongarije, de Tsjechische Republiek en de Slowaakse Republiek

5

  

VERORDENING (EG) Nr. 2472/95 VAN DE COMMISSIE van 24 oktober 1995 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde kaassoorten, die in oktober 1995 zijn ingediend op grond van de regeling die is vastgesteld in de door de Gemeenschap met Bulgarije en Roemenië gesloten Interimovereenkomsten

7

  

VERORDENING (EG) Nr. 2473/95 VAN DE COMMISSIE van 24 oktober 1995 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen voor invoercertificaten die in oktober 1995 voor bepaalde soorten kaas zijn ingediend in het kader van bepaalde tariefcontingenten voor Hongarije en Bulgarije, geopend bij Verordening (EG) nr. 3379/94 van de Raad

9

 

*

Verordening (EG) nr. 2474/95 van de Raad van 23 oktober 1995 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1015/94 tot instelling van een definitief anti-dumpingrecht op de invoer van televisiecamerasystemen van oorsprong uit Japan

11

 
  

II Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Raad

  

95/428/EG:

 
 

*

Besluit nr. 1/95 van de ACS-EG-Raad van Ministers van 13 april 1995 tot vaststelling van de overgangsregelingen voor de toepassing van de Vierde ACS-EEG-Overeenkomst ten aanzien van Oostenrijk, Finland en Zweden in afwachting van de sluiting van een toetredingsprotocol

17

  

95/429/EG:

 
 

*

Besluit nr. 1/95 van de Associatieraad tussen de Europese Gemeenschappen en de Lid-Staten daarvan enerzijds en de Republiek Bulgarije anderzijds van 29 mei 1995 betreffende zijn reglement van orde

19

  

95/430/EG:

 
 

*

Besluit van de Raad van 18 september 1995 houdende benoeming van een lid en twee plaatsvervangende leden van het Comité van de Regio's

24

  

Commissie

  

95/431/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 16 oktober 1995 tot wijziging van Beschikking 89/540/EEG betreffende een tijdelijk experiment inzake het in de handel brengen van teeltmateriaal

25

  

95/432/EG:

 
  

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 18 oktober 1995 tot vaststelling van het steunbedrag voor de particuliere opslag van hele en halve geslachte lammeren in Zweden en in Finland in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2342/95 bedoelde openbare inschrijvingen

27
NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top