EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1995:200:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 200, 24 augustus 1995


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 200
38e jaargang
24 augustus 1995Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
  

......

 
  

II Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Commissie

  

95/337/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 25 juli 1995 tot wijziging van Beschikking 92/446/EEG inzake de vragenlijsten voor de richtlijnen voor de sector water

1

  

95/338/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 26 juli 1995 tot wijziging van bijlage II, hoofdstuk I, bij Richtlijn 92/118/EEG van de Raad tot vaststelling van de veterinairrechtelijke en de gezondheidsvoorschriften voor het handelsverkeer en de invoer in de Gemeenschap van produkten waarvoor ten aanzien van deze voorschriften geen specifieke communautaire regelgeving geldt als bedoeld in bijlage A, hoofdstuk I, van Richtlijn 89/662/EEG, en, wat ziekteverwekkers betreft, van Richtlijn 90/425/EEG

35

  

95/339/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 27 juli 1995 houdende wijziging van bijlage I, hoofdstuk I, bij Richtlijn 92/118/EEG van de Raad tot vaststelling van de veterinairrechtelijke en de gezondheidsvoorschriften voor het handelsverkeer en de invoer in de Gemeenschap van produkten waarvoor ten aanzien van deze voorschriften geen specifieke communautaire regelgeving geldt als bedoeld in bijlage A, hoofdstuk I, van Richtlijn 89/662/EEG, en, wat ziekteverwekkers betreft, van Richtlijn 90/425/EEG

36

  

95/340/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 27 juli 1995 tot vaststelling van een voorlopige lijst van derde landen waaruit de Lid-Staten de invoer van melk en produkten op basis van melk toestaan en tot intrekking van Beschikking 94/70/EG

38

  

95/341/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 27 juli 1995 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften en de voorschriften inzake veterinaire certificering voor de invoer van niet voor menselijke consumptie bestemde melk en produkten op basis van melk uit derde landen

42

  

95/342/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 27 juli 1995 betreffende de aard van de behandelingen die moeten worden toegepast op voor menselijke consumptie bestemde melk en produkten op basis van melk uit derde landen of delen van derde landen die een risico vormen in verband met mond- en klauwzeer

50

  

95/343/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 27 juli 1995 tot vaststelling van de modellen van de gezondheidsvoorschriften voor de invoer uit derde landen, met het oog op menselijke consumptie, van warmtebehandelde melk, van produkten op basis van melk en van rauwe melk voor levering aan een centraal melkdepot, een centrum voor standaardisering, een melkbehandelingsinrichting of een melkverwerkingsinrichting

52
NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top